Yhdistyslaki ja säännöt

Lait, säännöt ja päätökset

Lakien ja sääntöjen ohella yhdistyksen kokouksissa tehtävät päätökset ja linjaukset ohjaavat yhdistyksen toimintaan.

Yhdistyksen toimintaa säätelee monet lait, säännöt ja ohjeet, mutta ylin päätösvalta on yhdistyksen kokouksella, jolla tarkoitetaan vuosikokousta tai kevät- ja syyskokouksia. Päätösvaltaa yhdistyksen kokouksissa käyttävät jäsenet.

Yhdistyksen toimintaa määrittelevät muun muassa:

  • Yhdistyslaki (26.5.1989/503)
  • Yhdistyksen säännöt ja ohjeet
  • Liiton säännöt ja ohjeet
  • Yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) ja tietosuojalaki (1050/2018)
  • Tilintarkastuslaki (1141/2015)
  • Kirjanpitolaki (1336/1997)

Jos laeista tai säännöistä ei löydy yhdistyksen ongelmaan ratkaisua, nojaudutaan yhdistyksen omaan vakiintuneeseen käytäntöön. Sitten tutkitaan yleistä yhdistyskäytäntöä ja lopuksi yleisiä oikeuskäsityksiä. Yhdistystoiminnassa oman järjen käyttö on sallittua.