Ryhmämessut

Ryhmämessut

Menetelmä soveltuu mainiosti yhdessä oivaltamiseen ja oppimiseen. Lisäksi se auttaa sitoutumaan yhteisiin tuotoksiin.

Ryhmämessut ovat erityisen hyvä silloin, kun ohjattava ryhmä on suuri. Sen avulla on mahdollista saada 30–100 ihmistä työskentelemään niin, että kaikki osallistuvat. Ja koska osallistujat joutuvat liikkumaan työskentelyn aikana, he eivät myöskään väsy pitkään istumiseen. Kaiken lisäksi menetelmä antaa mahdollisuuden käsitellä useaa asiaa yhtäaikaisesti.

Esimerkki lähtee tilanteesta, jossa 35 henkilöä etsii ratkaisuja kuuteen eri ongelmaan. Ihanteena on tilanne, jossa kukin osallistuja valitsee oman ryhmän eli sellaisen, jonka ongelma on hänen elämäänsä tai mielenkiintoaan lähinnä. Ryhmien tulee kuitenkin olla mahdollisimman samansuuruisia, joten ohjaaja joutunee jakamaan osallistujia eri ryhmiin.

– Ryhmämessun avulla saadaan jopa satapäinen joukko työskentelemään yhdessä.

Ryhmämessun kulku

Ryhmämessu etenee näin:

  • Ryhmät valitsevat keskuudestaan kirjaajan ja kellokallen, joka huolehtii siitä, että ryhmä pysyy sovitun työskentelyrytmin tahdissa.
  • Aluksi noin viiden minuutin ajan kaikki miettivät omia ratkaisuehdotuksiaan ja kirjaavat ne itselleen muistiin.
  • Sitten ryhmä keskustelee puolisen tuntia eri näkemyksistä ja kiteyttää omalle fläpilleen tärkeimmät ongelman ratkaisuvaihtoehdot.
  • Fläpit kiinnitetään seinälle mahdollisimman kauaksi toisistaan. Jokaisen viereen ohjaaja kiinnittää tyhjän fläpin. Työt on hyvä numeroida samoin kuin ne viereiset tyhjät fläpit, jotta työskentelystä tehtävään muistioon tulisi asiat oikeassa järjestyksessä.

Tässä on yleensä pienen tauon paikka, jonka jälkeen ryhmät jaetaan uudelleen. Tavoitteena on muodostaa sellaiset purkuryhmät, joissa on jokaisesta vanhasta ryhmästä vähintään yksi jäsen mukana. Helpoiten tämä käy, kun otetaan luku pienimmän ryhmän mukaan. Eli kun esimerkkitapauksessa pienimmässä ryhmässä on viisi henkeä, otetaan luku viiteen. Sen jälkeen ykköset kokoontuvat ensimmäisen työn luo, kakkoset toisen jne.

Esimerkkitapauksessa kuudennen työn luo ei kokoonnu kukaan, mutta se ei haittaa. Jos ongelmia olisi ollut vain neljä, uusi jako olisi tapahtunut neljään. Purkuryhmiä ei voi olla käsiteltäviä töitä enempää.

Ryhmätyön purku:

  • Purku tapahtuu noin kymmenessä minuutissa siten, että työn tehneestä alkuperäisryhmästä jäsen kertoo ryhmätyön tuloksesta, minkä jälkeen purkuryhmän jäsenet kommentoivat, jatkokehittävät asioita, esittävät kysymyksiä jne. tyhjälle fläpille. Asiat kirjataan ylös niin, että seuraavatkin ryhmän ymmärtävät ajatuksen.
  • Ohjaaja keskeyttää työn aina 10–15 minuutin välein, jolloin ryhmät siirtyvät seuraavan työn luo. Purku tapahtuu aina saman kaavan mukaan. Kaikki ryhmät kiertävät kaikki työt.
  • Lopuksi voidaan vielä muodostaa arviointiryhmiä kahdesta tai kolmesta henkilöstä, jotka kiertävät kaikki työt vielä kerran merkaten jokaiseen fläppiin esimerkiksi kolme plus -merkkiä parhaiden ideoiden kohdalle. Näin löytyvät parhaat ideat.

Seuraava vaihe on yleensä liikaa, mutta jos on mahdollisuus jatkaa ruokailun jälkeen tai seuraavana päivänä kerätään parhaat ratkaisuehdotukset ja mietitään, kenen vastuulle toteutus kuuluu ja millä aikataululla. Tämä viimeinen osio ei ole enää ryhmämessumenetelmä.