Jäsenhankinta

Jotta potentiaalinen jäsen tekee liittymispäätöksen, yhdistyksen pitää vastata johonkin hänen tarpeeseensa. Siksi jäsenyyttä pitää tarkastella yksilön kannalta: Mitkä ovat jäsenyyden hyödyt juuri hänelle? Mikä yhdistyksessä vetoaa juuri häneen?

Jäsenhankinnan suunnittelu

Jäsenhankinta on yksi yhdistyksen tärkeimmistä tehtävistä. Se voi olla säännöissä määritelty tehtävä, mutta yleensä jäsenhankintaa tarkastellaan edunvalvonnan onnistumisen kautta. Ammattiyhdistyksen tarkoitus toimia työelämän ja työehtojen parantamiseksi edellyttää korkeaa järjestäytymisastetta sekä työpaikoilla että alakohtaisesti.

– Suosittelu on yksi tärkeimmistä keinoista uusien jäsenten hankinnassa.

Sanotaan, että parasta jäsenhankintaa on se, kun yhdistys pitää olemassa olevista jäsenistään hyvää huolta. Tämä tarkoittaa sitä, että kun yhdistyksessä on mukavaa ja jäsenet ovat tyytyväisiä, he ovat valmiita suosittelemaan sitä muillekin. Rohkaiskaa jäseniä kertomaan omista kokemuksistaan ja jäsenyyden merkityksestä heidän elämässään.

Jäsenhankintaan tarvitaan siis kaikkia jäseniä, mutta siitä vastaa hallitus. Siksi hallituksen kannattaa osana toimintasuunnitelmaa tehdä myös suunnitelma jäsenhankinnasta ja valita jäsenhankintavastaava.

Viestintä jäsenhankinnan tukena

  • Kotisivut kannattaa pitää ajan tasalla ja varmistaa, että yhdistykseen on helppo olla yhteydessä eri tavoilla.
  • Hyödyntäkää sosiaalista mediaa kertoessanne yhdistyksestä.
  • Viekää yhdistyksen ja liiton esitteitä, jäsenlomakkeita ja muuta infoa paikkoihin, joissa voitte tavoittaa potentiaalisia jäseniä.
  • Miettikää, missä eri tilaisuuksissa tai tapahtumissa voisitte olla mainostamassa yhdistystä tai järjestäkää itse tilaisuuksia.
  • Hyödyntäkää myös paikallismedioita.