Jäsenyyden vahvistaminen

Jäsenet voivat suorimmin vaikuttaa yhdistyksen päätöksentekoon vuosikokouksessa. Yhdistyksen on silti tunnettava jäsenistönsä ja tarjottava sen mukaisia asioita.

Jäsenistön tuntemus

Yhdistykset kysyvät jäsentensä mielipiteitä ja palautetta aidosta kiinnostuksesta: mitä paremmin jäsenten toiveet tunnetaan, sitä paremmin niihin voidaan vastata. Myös henkilöstön edustajat tarvitsevat apua jäsenistön mielipiteen selvittämisessä.

Yhdistyksen tapahtumia kannattaa aina hyödyntää jäsenistön kuulemiseen. Hallituksen jäsenet voivat keskustella jäsenten kanssa eri tilanteissa, pyytää palautetta tai sitten yhdistys voi järjestää erillisen keskustelutilaisuuden.

Sähköiset kyselyt on helppo toteuttaa

Sähköisten kyselyiden etuina on, että ne tavoittavat jäsenkunnan laajasti ja niihin on helppo osallistua missä ja milloin vain. Sähköisiä kyselyitä on helppo levittää verkossa ja käsitellä suuriakin vastausmääriä. Esimerkiksi Google Forms on ilmainen ja käytetty kyselytyökalu. Kannattaa kuitenkin valmistautua siihen, että jäsenten vastausaktiivisuus saattaa vaihdella aiheen, ajankohdan tai muun syyn takia.

Jäsenen vaikuttamiskeinot

Jäsenyys ammattiyhdistyksessä

Päätös liittyä ammattiyhdistyksen jäseneksi on yksi vaikuttamiskeino. Mitä enemmän yhdistyksellä on jäseniä, sitä enemmän sillä on vaikutusvaltaa ja neuvotteluvoimaa. Ammattiliittojen vaikutusvalta perustuu siihen, kuinka kattavasti alalla työskentelevät tai alalle koulutetut siihen kuuluvat. Jäsenmaksun maksaminen on aktiivista valintaa.

Henkilöstön edustajien äänestäminen

Työpaikoilla vaikutetaan äänestämällä työntekijöiden edustajia. Äänestämällä työsuojeluvaltuutettua, luottamusmiestä tai puheenjohtajaa annat tukesi mieleiselle ehdokkaalle. Voit selvittää ehdokkaasi näkemyksiä ottamalla häneen suoraan yhteyttä tai tutustumalla muutoin hänen toimintaansa.

Aktiivitoimijuus

Vaativa ja palkitseva tapa vaikuttaa on lähteä mukaan yhdistyksen toimintaan. Kun osallistut jäseniltoihin tai virkistysretkiin tai yhdistyksen organisoimaan mielenilmaisuun, toimit yhdistyksen päämäärien edistämiseksi. Osallistuessasi yhdistät eri toimijoita toisiinsa ja yhdistykseen, innostat ja virkistät itseäsi ja muita. Jäsenen kannalta ammattiyhdistystoiminta näkyy ja tuntuu sosiaalisissa tapahtumissa.

Mukaan hallitustyöskentelyyn

Hallitustyöskentely avaa uusia polkuja vastuulliseen vaikuttamiseen. Voit asettua ehdolle hallitukseen yhdistyksen kokouksessa. Sitä ennen kannattaa tutustua tehtävän vaatimuksiin ja yhdistyksen tavoitteisiin sekä innostua yhteistyöstä hallituksen kanssa. Jo ehdokasvaiheessa kannattaa harjoitella kertomaan jäsenille ja muille uteliaille noin minuutissa, mitä yhdistys tekee, mitkä ovat toiminnan keskeiset tavoitteet ja arvot jäsenistön kannalta, ja mikä on oma antisi yhdistykselle. Osaathan antaa keskeisistä toiminnoista pari esimerkkiä? Tämä on paitsi ehdokaskampanjointia, myös yhdistyksen imagon luomista ja loistavaa jäsenhankintaa. Haluathan itsekin kuulua yhdistykseen, jonka hallituksen jäsenet kuvaavat toimintaansa päämäärien ja selkeiden käytännön toimien avulla.

Edustajaksi toimielimiin

Voit vaikuttaa myös toimimalla yhdistyksen edustajana erilaisissa toimielimissä, esimerkiksi liiton tai keskusjärjestön aluetoimikunnassa, paikallisen TE-keskuksen neuvottelukunnassa tai alueellisessa EU-toimielimessä. Edustajana tuot taustaryhmäsi osaamisen ja ideat osaksi yhteiskunnallista päätöksentekoa ja pääset mukaan kehittämään työoloja ja työn tekemisen ehtoja.