Toiminnan tarkoitus

Perustehtävä

Yhdistyksen säännöistä käy ilmi toiminnan tarkoitus ja tehtävät. Tarkoituspykälä kertoo, mitä varten yhdistys on olemassa ja mitä se tekee tarkoituksensa toteuttamiseksi.

Ammattiyhdistysten tarkoituksena on muun muassa toimia työolojen ja -ehtojen ja työmarkkina-aseman parantamiseksi sekä edistää jäsenten yhteenkuuluvuutta ja yhteistyötä sekä järjestäytymistä edustamillaan aloilla.

Tarkoituksen toteuttamiseksi ammattiyhdistys voi esimerkiksi

  • tukea henkilöstön edustajien valintaa työpaikoilla ja työpaikkatoimintaa,
  • tukea liiton edunvalvonta- ja neuvottelutoimintaa,
  • edistää järjestäytymistä,
  • järjestää edunvalvontaa ja ammatillista kehittymistä tukevaa koulutusta,
  • järjestää jäsenille suunnattua toimintaa.