Tuplatiimi

Tuplatiimi

Tuplatiimin avulla voidaan käsitellä yhtä aihetta ja tarkastella sitä eri näkökulmista sekä karsia työskentelyn kuluessa syntyneitä vaihtoehtoja ja ratkaisumalleja.

– Tuplatiimi parhaimmillaan tuottaa konkreettisen suunnitelman.

Tuplatiimin kulku:

  • Toteutukseen tarvitsee paperilappuja, teippiä ja tusseja.
  • Määritelkää yhdessä aihe tai ongelma, jota käsittelette.
  • Muodostakaa pienryhmät, 3–4 henkilöä, tai jos ryhmä on kokonaisuudessaan pieni, niin työskennellä voi pareittain.
  • Jokainen miettii yhteistä aihetta tai ongelmaa ensin yksin, ja kirjoittaa paperille 4–6 ehdotusta, ajatusta tai ideaa siitä. Aikaa tähän on viisi minuuttia.
  • Ryhmissä tai pareittain osallistujat keskustelevat kunkin ideoista ja ajatuksista. Näistä kaikista ryhmä valitsee omikseen 3–4 parasta.
  • Ehdotukset teipataan seinälle. Ryhmät esittelevät lyhyesti ehdotuksensa. Niistä ei keskustella sen pidempään vielä tässä vaiheessa. Ehdotukset ryhmitellään, jos löytyy samaan aihepiiriin kuuluvia.
  • Kukin ryhmä keskustelee keskenään seinälle kiinnitetyistä ehdotuksista ja valitsee niistä viisi parasta, esimerkiksi tukkimiehenkirjanpidolla eli vedetään viiva valittuun lappuun. Omista ehdotuksista saa valita vain yhden, muut ehdotukset on oltava muiden ryhmien ehdotuksia. Eniten ääniä saaneet pääsevät jatkoon. Muut laput poistetaan seinältä.
  • Lapuista syntyvien idearyhmien avulla laaditaan konkreettinen toimenpidesuunnitelma.