Kokoustyypit

Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen kokoukset ovat sääntömääräisiä, yhdistyksen ylintä päätösvaltaa käyttäviä kokouksia. Yhdistyksen kokouksessa päätösvaltaa käyttävät jäsenet. Kahden kokouksen mallissa yhdistys pitää kevät- ja syyskokouksen ja yhden kokouksen mallissa vuosikokouksen. Koollekutsujana ja valmistelijana toimii yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokouksissa päätetään vuosittain muun muassa seuraavista asioista:

 • Tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
 • Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
 • Toimintasuunnitelma ja talousarvio
 • Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
 • Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
 • Toiminnan- ja/tai tilintarkastajien valinta

Lisäksi yhdistyksen kokous päättää aina sääntöjen muuttamisesta, yhdistyksen purkamisesta ja omaisuuden luovutuksesta.

Hallituksen kokoukset

Yleensä yhdistyksen säännöissä on määrätty hallituksen kokoonpanosta. Jos ei ole, niin yhdistyslain mukaan hallituksessa on oltava vähintään kolme jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Hallituksen tehtävä on hoitaa yhdistyksen asioita ja taloutta ja edustaa yhdistystä.

Yhdistyksen hallituksen tehtäviä ovat muun muassa:

 • Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen ja valmistelu
 • Päätösten toimeenpano, esim. toimintasuunnitelman ja talousarvion toteuttaminen
 • Juoksevien asioiden hoito, esimerkiksi postin käsittely
 • Talouden ja omaisuuden hoito sekä varainhankinta
 • Tiliasiakirjojen allekirjoittaminen
 • Jäseneksi hyväksyminen ja erottaminen

Kokous kannattaa järjestää vain silloin, kun on tarkoitus tehdä päätöksiä. Muulloin voi kokoontua vaikkapa kahvin tai kävelyn äärellä.