Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajat

Henkilöstön edustajat ovat työpaikan edunvalvonnan asiantuntijoita ja jäsenten tuki ja turva. Siksi yhdistyksen hallituksen ja henkilöstön edustajien saumaton yhteistyö on edunvalvonnan onnistumisen edellytys.

– Henkilöstön edustaja on jäsenen puolestapuhuja työpaikalla.

Henkilöstön edustajiksi sanotaan työpaikalla jäsenten tai henkilöstön valitsemia luottamushenkilöitä ja -valtuutettuja, työsuojeluvaltuutettuja ja muita yhteistoimintaedustajia. Heidät valitaan joko virka- tai työehtosopimuksen tai työlainsäädännön perusteella.

Henkilöstön edustajia ovat:

  • pääluottamusmies ja luottamusmies
  • luottamusvaltuutettu
  • työsuojeluvaltuutettu
  • yhteistoimintaedustaja

Henkilöstön edustajat vastaavat työpaikalla muun muassa

  • vuoropuhelun luomisesta edustettavien työntekijöiden kanssa,
  • avoimen keskustelukulttuurin luomisesta työnjohdon ja työntekijöiden välille,
  • työehtojen ja -olojen kehittämisestä,
  • palkkausjärjestelmien, palkankorotusten ja tulospalkkiojärjestelmien kehittämisestä, 
  • työssäjaksamisen edistämisestä.

Hallituksen ja henkilöstön edustajien sujuva yhteistyö hyödyttää molempia, mutta erityisesti se hyödyttää jäseniä. Siksi yhdistyksen kannattaa aktiivisesti tutustua henkilöstön edustajiin ja sopia koko hallituksen kanssa yhdessä, miten teette yhteistyötä.

Joissakin yhdistyksissä on päädytty siihen, että puheenjohtaja ja henkilöstön edustajat tapaavat säännöllisesti, esimerkiksi kuukausittain ja käyvät läpi sovitun asialistan mukaan ajankohtaiset asiat. Toisissa yhdistyksissä henkilöstön edustajat ovat mukana hallituksen toiminnassa ja osallistuvat kokouksiin. Tällöin heillä on jokaisessa kokouksessa oma puheenvuoro, jossa he tuovat ajankohtaiset asiat keskusteltaviksi.