Osallistavia menetelmiä

Osallistavien menetelmien tavoitteena on tuottaa ryhmänä yksilösuoritusta parempi tulos tavoiteltuun asiaan.