Ajattelun hatut

Ajattelun hatut

Kuusi ajattelun hattua eli ”hattutekniikka” on ajattelun ja keskustelun apuväline. Hattutekniikan ideana on katsoa ongelmaa eri näkökulmista ja samalla ottaa eri rooleja.

Hattutekniikan hyödyt:

  • Roolissa ollessaan ihminen sanoo mielipiteen asiasta helpommin kuin omana itsenään.
  • Tekniikka tarjoaa kuusi eri näkökulmaa, joista kullakin henkilöllä on kerrallaan yksi käytössä, jolloin ajatusten suuntaaminen tiettyyn suuntaan on helpompaa.
  • Hattutekniikka tarjoaa mahdollisuuden näkökulman vaihtamiselle.

Toteutukseen tarvitaan kuusi eri väristä hattua, huivia tai paperia kertomaan, millaista ajattelua edustaa. Alla on lueteltu yleisiä käsityksiä siitä, minkälaisia asioita ja ominaisuuksia värit edustavat.

– Kuusi väriä kuvastaa ajattelun erilaisuutta: valkoinen, punainen, musta, keltainen, vihreä sininen.

Valkoinen on neutraali ja objektiivinen. Valkoinen kuvastaa faktoja ja lukuja, ilman todistelua tai johdattelua itse haluttuun suuntaan. Faktoja ovat sekä tarkistetut asiat että faktoiksi uskotut asiat, joiden alkuperä tulee kuitenkin aina ilmoittaa. Esimerkiksi kommentit: ”Luin joskus jostain, että …”, ”Muistaakseni joku sanoi, että …”, ”Joku kertoi kuulleensa, että …” luetaan faktoiksi. Omat mielipiteet sen sijaan eivät ole faktoja.

Punainen kuvastaa vihaa, raivoa, lämpöä, tulta. Se antaa siis tunteiden, aavistusten ja intuition näkökulman. Punainen hattu antaa luvan esittää tunneperäisiä argumentteja ilman perusteluja ja selityksiä. Spontaanit mielenilmaukset ovat sallittuja, samoin omat tunteisiin perustuvat mielipiteet, kuten: ”Minusta tuntuu, että …” tai ”Tähän saattaa liittyä myös pelkoa …” tai ”Sinä et koskaan kuuntele toisten mielipiteitä!” kuuluvat punaisen värin alle.

Musta on synkkä ja negatiivinen väri, se symboloi kriittisyyttä ja varovaisuutta. Musta on aina looginen ja asiallinen, se kertoo miksi jokin asia ei toimi tai onnistu. Negatiiviset tunteet puolestaan ovat punaisen hatun alaa. Musta pohtii riskejä ja vaaroja, tunnustelee vaikeuksia ja ongelmia, heikkoja kohtia. Musta esittää loogisia perusteluja ja perusteltua kritiikkiä siitä, miksi jokin ei käy. Musta ei tuota ongelmiin ratkaisuja, se vain osoittaa heikot kohdat (onko joku laillista, onko idea toimiva, onko siitä hyötyä, kannattaako se). Musta on arvokas väri, se osoittaa heikot kohdat, mutta liiallisesti käytettynä se tuhoaa luovat ideat.

Keltainen on aurinkoinen ja positiivinen väri, se symboloi optimistista ja rakentavaa asennetta. Täydellinen mustan vastakohta. Keltainen uskoo ideaan ja miettii sen etuja ja hyötyjä, keltainen on tehokas ja energinen, ja sen avulla työ tulee tehtyä ja ongelma ratkaistua. Keltaisessa on uteliaisuutta, mielihyvää, ahneutta ja halua saada asiat tapahtumaan, se haluaa löytää asioista positiivisia puolia. Rakentavat ehdotukset, aloitteet ja ideat tulevat keltaiselta. Keltainen jossittelee positiivisesti, visioi optimistisen tulevaisuuden. Positiiviset tunteet sen sijaan kuuluvat punaiselle, keltainen on optimisti loogisesti.

Vihreä on kasvun ja runsauden sekä hedelmällisen kasvamisen väri. Vihreä hattu on luova hattu. Vihreä ehdottaa uusia ratkaisuja, ideoita, uusia tapoja tarkastella asiaa. Vihreä on luovasti ”hullu”, provosoiva, kokeileva, riskejä ottava. Vihreälle kaikki hullutkin ideat ovat sallittuja, liioittelu ja perinteisen ajattelun sysääminen uusille urille velvollisuuksia. Vihreä antaa tilaa ja mahdollisuuksia hullutella, se ei tee kenestäkään luovaa tai positiivista optimistia. Positiivinen arviointi ja tunteet eivät ole vihreän alaa, ne kuuluvat keltaiselle ja punaiselle.

Sininen kuvastaa poutataivasta, korkeampaa ajattelua ja laajaa kokonaisuuden hallintaa. Sininen on meta-ajattelija, hän tarkkailee ja reflektoi keskustelua, suunnittelee toimintaa ja ajankäyttöä, tekee yhteenvetoja ja johtopäätöksiä. Sininen tunnistaa, mitä väriä milloinkin tarvitaan ja voi kutsua muita värejä mukaan keskusteluun. Sininen kertoo, mitä seuraavaksi tehdään. Sinisen kautta ajatusten juoksu ja keskustelun kulku pidetään oikeissa uomissa, sininen asettaa rajat ja ohjaa. Sininen tekee myös havaintoja, alustuksia, kommentteja, yhteenvetoja, johtopäätöksiä, korjauksia ja raportointeja. Keskustelun ohjaajan tai sen, joka otti johtajuuden käsiinsä, väri on sininen.

Tekniikan käyttö

Kenelläkään ei ole vain yhtä pysyvää väriä, vaan kuka tahansa voi ottaa käyttöönsä, minkä tahansa värin tilanteen ja halunsa mukaan. Jokaisella on varmaan itselleen tyypillinen tapansa ajatella ja asennoitua – oma suosikkivärinsä – jossa tekee mieli pidättäytyä, mutta kannattaa varoa jäämästä hattunsa vangiksi.

Tällä tekniikalla ei ole tarkoitus luokitella ihmisiä jonkunlaisiksi, vaan kertoa ajattelemisen tyyleistä ja asenteista, jotka ovat vaihdettavissa, kuin hatut konsanaan.

Hattuajattelua voi käyttää eri tavoin:

  • Ryhmässä on käytössä kaikki värit samaan aikaan niin, että on vaikkapa kaksi keltaista hattua, kaksi mustaa, yksi punainen, yksi sininen ja kolme vihreää, riippuen henkilöiden määrästä. Tällöin kaikki värit ja ajattelutavat ovat yhtä aikaa edustettuina, ja samaa teemaa pohditaan kuudesta eri näkökulmasta samanaikaisesti.
  • Koko ryhmä käyttää aina saman väristä hattua yhtä aikaa. Tätä tapaa sanotaan rinnakkaiseksi ajatteluksi. Silloin kaikki ajattelevat samasta näkökulmasta yhtä aikaa, mutta näkökulmaa vaihdetaan aina välillä.
  • Yksin. Sinulla on jokin ratkaisua vaativa ongelma, jonka eri puolia voit pohtia jäsentyneesti eri värein