Aivoriihi

Aivoriihi

Aivoriihen tavoitteena on päästä kritiikittömään ideointihuumaan, jolloin eri näkökulmat ja kokemukset saadaan hyödynnettyä.

– Aivoriihen perusidea on, että määrä tuottaa laatua.

Ohjaajan tehtävät aivoriihessä:

  • Huolehtii hyvästä ideointi-ilmapiiristä varmistamalla, että kaikki osallistuvat, ja että kritiikkiä ei esitetä.
  • Esittää ongelman. Ohjaaja voi itse aluksi heittää muutaman pähkähullun ajatuksen, jotta osallistujat ymmärtäisivät perusidean.
  • Varmistaa ideoinnin aikana, että ajatukset kirjataan ylös, jotta ajatusten esittäjät tuntevat työnsä tärkeäksi ja jatkotyöskentelyyn jää materiaalia.

Ideointi ja irrottelu vaatii aikaa, koska ajatukset vapautuvat sovinnaisista ratkaisuista hitaasti. Vapautumisen myötä kuitenkin luovuus kasvaa. Siksi ohjaajan on varattava riittävästi aikaa, eikä hän saa hoputtaa osallistujia. Kokeneet aivoriihen ohjaajat ovat sitä mieltä, että vasta tunnin päästä tai 50. idean jälkeen alkaa tulla hyviä, radikaaleja ajatuksia.

Aivoriihi on nimenomaan ideointimenetelmä. Hyvien ajatusten jäsentelyyn ja jatkotyöstämiseen kannattaa käyttää muita menetelmiä.

Aivoriihen voi toteuttaa myös kirjallisesti:

  • Istuudutaan siten, että papereita voi helposti kierrättää kaikilla osallistujilla.
  • Aluksi jokainen keksii ja kirjaa ylös esimerkiksi viiden minuutin ajan ratkaisumahdollisuuksia johonkin ongelmaan.
  • Sen jälkeen paperit pannaan kiertämään, jolloin seuraavat voivat kommentoida tai jatkokehittää esitettyjä asioita.
  • Paperit voivat kiertää kaikkien kommentoitavana tai sen verran kuin tilaa paperilla riittää.
  • Kirjallinen aivoriihi ei tietystikään ole niin hauska kuin suullinen, vaikka siinä voidaan piirtääkin, koska omien ajatusten kommentit saattavat pelottaa.