Ennakoiva dialogi

Ennakoiva dialogi

Ennakoiva dialogin tarkoituksena on lisätä toimintaympäristön tulkinnan mahdollisuuksia moniäänisyyden avulla.

– Ennakoiva dialogi kannustaa erilaisuuden ja moniäänisyyden kunnioittamiseen.

Dialogin kulku:

  • Suunnitellaan yhdessä, millainen olisi ihannetilanne jonkin tietyn ajan kuluessa. Esimerkiksi yhdistyksessä on kolmen vuoden kuluttua enemmistönä alle kolmikymppisiä jäseniä.
  • Pohditaan, mitä on tapahtunut kolmen vuoden aikana ja etsitään erilaisia tärkeitä tai aikaisemmin huolta herättäneitä tapahtumia.
  • Esimerkkitapahtuma: Kolme vuotta sitten perustimme nuorisotiimin, joka kokosi omasta näkökulmastaan nuoria puhuttelevia yhdistystoimintamme arvoja ja muotoja. Niitä ryhdyttiin kehittämään ja markkinoimaan eri alueen nuorille lentolehtisillä ja koulujen ilmoitustauluilla. Nuorilta kerättiin samalla lisäideoita ja toteutettiin niitä aktiivisesti.