Kokoukset

Kokousten tarkoitus on tehdä päätöksiä. Päätöksiin päästään hyvillä kokouskäytännöillä.