Reilu Peli työyhteisöille

Reilu Peli työyhteisöille logo, jossa kaksi puhekuplaa päällekkäin ja teksti Reilu Peli työyhteisöille.

Reiluun peliin työyhteisöissä kuuluu työhyvinvointi eri näkökulmista. Sivulle kootut työhyvinvoinnin ohjaamisen välineet ovat konkreettisia ohjeistuksia siihen, miten koko työyhteisö saadaan mukaan työprosessien ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kaikki välineet ovat pdf-muotoisia diasarjoja, jotka ohjaavat vaihe vaiheelta yhteistä työskentelyä.

Kun käytät välinettä, pyydämme, että mainitset lähteen. Jos työyhteisön ulkopuolinen vetäjä tuntuu paremmalta vaihtoehdolta, kysy meiltä asiantuntijaa työskentelyä ohjaamaan.

Psykososiaalisten riskien kartoitus

Nostetaan työn kuormitustekijät esiin ja laaditaan suunnitelma kuormituksen vähentämiseksi.

Perustehtävän kirkastaminen

Luodaan yhteinen käsitys perustehtävästä, mikä ohjaa ja luo turvaa.

Perehdyttäminen

Laaditaan hyvät perehdyttämiskäytännöt organisaation kaikille tasoille.

Pelisääntöjen laatiminen

Parannetaan yhteistyötä ja vuorovaikutusta laatimalla yhdessä pelisäännöt

Epäasiallinen käyttäytyminen puheeksi

Määritetään yhdessä, mikä on epäasiallista käyttäytymistä ja häirintää, jolloin sitä voi ennaltaehkäistä ja torjua.

Lisää materiaaleja