Tietoa meistä

Olemme Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio

TJS Opintokeskus

Olemme akavalaisten ja STTK:laisten ammattijärjestöjen oma oppilaitos.

Tarjoamme jäsenjärjestöille, ammattiliitoille ja yhdistyksille koulutuspalveluja sekä taloudellista ja pedagogista tukea koulutustoimintaan.

Järjestämme koulutuksia itsenäisesti ja yhteistyössä ammattijäsenjärjestöjen kanssa. Tuotamme kanssajärjestäjien kanssa koulutuksia, jotka tukevat ja kannustavat osallistujia yhteiskunnalliseen toimintaan ja osallisuuteen.

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena edistämme jatkuvaa oppimista ja tuomme esille järjestötoiminnassa kertyvää osaamista osana kansalaisyhteiskuntaa ja suomalaista työkulttuuria.

Uudistamme koulutus-, sivistys- ja kehittämistoiminnan avulla ammattijärjestötoimintaa ja vahvistamme hyvinvoivaa, kestävää ja reilua työelämä.

Visiomme on, että TJS Opintokeskuksen ja jäsenjärjestöjen yhteistyön tuloksena ammattiliittojen järjestäytymisaste on vahva ja niiden järjestötoiminta on vetovoimaista.

Opintokeskuksen toiminta rahoitetaan koulutustoimintaan tarkoitetulla suoriteperusteisella valtionosuudella. 

TJS kouluttaa

Vapaan sivistystyön oppilaitoksena tarjoamme taustajärjestöjemme jäsenistölle jatkuvan oppimisen väylän. Koulutusten tavoitteena on aktiivisen kansalaisuuden ja demokratian edistäminen sekä osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen.

Toteutamme vuosittain itse noin 200 koulutusta, joihin osallistuu noin 2000 ammattiliittojen jäsentä. Yhteistyössä keskusjärjestöjen ja ammattiliittojen kanssa toteutamme vuosittain koulutusta yli 10 000 oppituntia noin 1200 tilaisuudessa. Tavoitamme vuosittain yhteensä jopa 110 000 osallistujaa.

Yleistä koulutuksista

Tähän tulee:

Yleiset peruutus- ja muutosehdot

Oppimiskäsityksestä muutama sana

Käytännön asioita ilmoittautumisesta, laskutuksesta ym.

Muuta?

Hallinto

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry:n liittohallitukseen kuuluu Akavan ja STTK:n valitsemia jäseniä. Paikkamäärä jakautuu keskusjärjestöihin kuuluvien liittojen yhteenlasketun jäsenmäärän mukaan. Liittohallituksen puheenjohtajina toimivat Akavan ja STTK:n edustajat.

Ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva edustajakokous.

Liittohallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2023-2024 HUOM. päivitä nimet!!!!

I puheenjohtaja Jaana Ignatius (Akava) ja II puheenjohtaja Juska Kivioja (STTK)

Riitta Silvonen (OAJ) – Riina Mäkelälammi (OAJ)

Satu Sahla-Juvankoski (Akavan Erityisalat) – Katariina Styrman (YTN)

Jarmo Niskanen (JUKO) – Outi Parikka (Agronomiliitto)

Johanna Hristov (Loimu) – Henna Hirvonen Tuomas Meriniemi (Tradenomit)

Maiju Toivonen (Tehy) – Riina Nousiainen (STTK)

Tiina Kiuru (Ammattiliitto Pro) – Ilona Snellman (MVL)

Mika Periaho (Jyty) – Jani Akkanen (METO)

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton pääsihteerinä ja TJS Opintokeskuksen rehtorina toimii Tanu Heikkinen.

Jäsenjärjestöt ja liitot

TJS Opintokeskus on työmarkkinakeskusjärjestöjen Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

Toimimme taustajärjestöjemme asiantuntijayhteisönä ja strategisena kumppanina.

Pääasiakkaitamme ovat akavalaisiin ja STTK:laisiin liittoihin kuuluvat henkilöstön edustajat, ammattiyhdistysaktiivit ja jäsenet sekä liittojen asiantuntijat.  

Akavan jäsenliitot (linkki) https://akava.fi/keita-olemme/jasenliitot/

STTK:n jäsenliitot (liitto) https://www.sttk.fi/jasenliitot/

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton tehtävänä on yhteiskunnallisen toiminnan ja vaikuttamisen, sivistyksen ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen.

Sivistysliiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksulla ja ministeriön myöntämällä harkinnanvaraisella yleisavustuksella. 

Strategia (tähän kuva/liite)

Jäsenyydet
* Opintokeskukset ry
* Sivistystyönantajat ry
* T-Opistot ry

Säännöt (lisätään kun päivitetty, pdf tai oma sivu?)

Tarinamme

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto perustettiin 12.12.1978. Perustamiskirjan allekirjoittivat kolmen toimihenkilökeskusjärjestön TVK:n, STTK:n ja Akavan edustajat.

Sivistysliitto sai valtioneuvostolta luvan oman opintokeskuksen perustamiselle 18.10.1979.

TJS Opintokeskus aloitti toimintansa vuoden 1980 alussa.

Perustamisen taustalla oli vahvoja taloudellisia intressejä. Opintokeskusten kautta monet järjestöt saivat valtionapua koulutustoimintaansa. Lisäksi haluttiin lisätä pedagogista osaamista ja tukea koulutusten suunnitteluun.

Tänä päivänä TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio ja oppilaitos. Tarjoamme jäsenjärjestöille, ammattiliitoille ja ammattiyhdistyksille koulutuspalveluja sekä taloudellista ja pedagogista tukea koulutustoimintaan.

Olemme yksi Suomessa toimivasta 12 opintokeskuksesta. Opintokeskukset yhdessä muodostavat Opintokeskukset ry:n (Studiecentralerna rf), joka toimii opintokeskusten yhteisenä edunvalvojana, toiminnan kehittämisen tukena ja yhteistyön edistäjänä.

Tähän linkki museoon, ellei ole muualla?

Hankkeet

Hanketoimintamme tukee Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton perustehtävää.

Hakeva toiminta… Tällä hetkellä menossa olevia hankkeita: nimi, lyhyt kuvaus, kenelle, kenen kanssa, rahoittaja

TSL:n yhteishanke, Jotpa kts. TS23

Opintosetelihanke, OPH TS23

Medialle

xxxx

Tietosuoja

xxx