Palvelut

Tilauskoulutusta sekä ohjausta ja tukea akavalaisten ja STTK:laisten liittojen ja yhdistysten koulutuksiin.

Tilauskoulutus

Tarjoamme tilauskoulutuksia henkilöstön edustajille, yhdistysaktiiveille, jäsenille ja liittojen työntekijöille.

Kaikkia avoimessa koulutustarjonnassa olevia koulutuksia, joissa toimimme itse kouluttajina, on mahdollista toteuttaa tilauskoulutuksina. Koulutamme mm. jäsenhankinnasta ja jäsenhuollosta, työhyvinvoinnista ja työsuojelusta, edunvalvonnasta ja vaikuttamisesta, yhdistystoiminnasta, viestinnästä ja osaamisperusteisesta koulutussuunnittelusta. Tilauskoulutukset voidaan toteuttaa myös yhteistyössä ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Koulutusten kesto vaihtelee yhdestä oppitunnista koko päivän koulutuksiin ja pidempikestoisiin koulutusprosesseihin. Koulutuksemme sisältävät asiantuntija-alustuksia, luentoja ja ohjattua työskentelyä toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen.

Järjestämme tilauskoulutukset sopimuksen mukaan verkossa tai etänä. Koulutuksissa on tarvittaessa käytössä verkko-oppimisalusta Howspace.

Kehittämisen palvelut

Ohjaamme ja fasilitoimme esimerkiksi strategiatyötä, yhdistystoiminnan ja hallitustyöskentelyn kehittämistä, viestintää, jäsenhuollon ja jäsenhankinnan suunnittelua sekä työhyvinvoinnin ja työelämän kehittämistä.

Kehittämisen tukipalvelut toteutuvat sopimuksen mukaan verkossa tai etänä tai niiden yhdistelminä. Tarvittaessa käytössä on verkko-oppimisalusta Howspace.

Kehittämisen tukiprosessiin on mahdollista yhdistää jäsenkysely tai selvitys, ulkopuolisia asiantuntija-alustuksia tai koulutusta.

Kehittämistoiminnan tuen kesto voi vaihdella kertaluonteisesta tilaisuudesta useamman viikon tai kuukausien kestävään prosessiin.

Tuki koulutusten suunnitteluun

Olemme mukana järjestöjen koulutusten uudistamisessa ja kehittämisessä. Tarjoamme ohjausta erityisesti osaamisperusteisten koulutusten ja verkkokurssien suunnitteluun.

Meillä on opintopisteytettyjen koulutusten järjestämislupa. Autamme järjestöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan osaamisperusteisia koulutuksia, viemme opintosuunnitelmat ePerusteisiin ja osallistujien suorituksen Koski-järjestelmään. Teemme tiivistä yhteistyötä muiden opintokeskusten kanssa osaamisperusteisten koulutusten ohjeistusten ja toimintatapojen kehittämiseksi. 

Koulutussuunnittelun tuki voi toteutua kertaluonteisena työpajana tai pidempiaikaisena kehittämisprosessina. Tuki voi olla liittokohtaista tai teemakohtaista siten, että kokoamme liittojen koulutusasiantuntijoita yhteiseen verkostoon työskentelemään kaikkia yhdistävien kehittämiskysymysten äärellä.

Koulutustilan vuokraus

Meiltä voi vuokrata pienen neuvottelutilan koulutusta, kokousta tai ryhmätyöskentelyä varten. Tilaan mahtuu noin 10 osallistujaa.

Kalustuksena on liikuteltavat pöydät ja tuolit, iso taulunäyttö, kamera, mikrofoni, kaiuttimet. Neuvotteluhuoneessa ei ole ikkunaa.

Verkkokoulutus tai -kokous

Tarjoamme teknistä ja pedagogista tukea verkkokoulutuksen tai -kokouksen suunnitteluun ja järjestämiseen esimerkiksi Teamsilla tai Howspacella. Autamme myös hybriditilaisuuksien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Tarjouspyyntö

Kysy lisää tai pyydä tarjous!