Järjestö hyötyy osaamisperusteisesta koulutussuunnittelusta

Kuvituskuvassa etualalla henkilöiden peukut

Kun järjestö suunnittelee koulutukset osaamisperusteisesti, terävöityy koulutusten osaamistavoitteet ja sisältö. Koulutusten laatu paranee.

Osallistujalle opintopisteet ovat arvokas jäsenetu. Järjestötoiminnassa hankittu osaamisen kehittäminen tulee näkyväksi ja hyödyksi esimerkiksi työelämässä tai muissa opinnoissa.

Koulutuksen hyötyjen sanoittaminen osaamisperusteisesti on avuksi jäsenelle

Työelämässä korostetaan jatkuvasti osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen merkitystä.

”Kun siirrymme koulutuksien sisältökuvauksista kohti osaamisen kuvaamista, autamme osallistujia hahmottamaan oman osaamisensa kehittymistä”, kiteyttää koulutus- ja kehittämisasiantuntijamme Leena Könkkölä.

”Listaus koulutuksista, joissa olemme olleet, ei vielä paljasta todellista osaamistamme. Jos vapaaehtoistoiminnan koulutukset tai ammatillinen täydennyskoulutus olisivat kuvattuna osaamisperusteisesti, antaisimme osallistujille työkaluja oman osaamisen sanoittamiseen ja tunnistamiseen. Osaamisen tunnistaminen ja sanoittaminen auttaa löytämään tarvittavan osaamisen työelämän tarpeisiin.”

Suunnittelu edistää myös järjestön tavoitteita

Osaamisperusteisuus ja osaamistavoitteiden muotoilu kytkeytyvät myös liiton strategisiin tavoitteisiin ja tukevat koko järjestötoiminnan kehittämistä.

Osaamisperusteinen suunnittelu auttaa tunnistamaan nykyhetken osaamista ja tulevaisuuden osaamistarpeita.

Osaamisperusteisen koulutussuunnittelun ajankohtaistilaisuus

7.3.2024 klo 9-10.30 Teams ja Howspace

Järjestämme aiheesta ajankohtaistilaisuuden. Se sopii sekä ensimmäistä kertaa asiaan perehtyville että pidempään osaamisperusteisen koulutussuunnittelun parissa toimineille.

Koulutuksen jälkeen osaat pohtia osaamisperusteisuuden hyötyjä ja arvioida, millaiset koulutukset kannattaa toteuttaa osaamisperusteisesti. Työpajaosuus lisää valmiuksia suunnitella koulutus osaamisperusteisesti, mitoittaa koulutuksen laajuus opintopisteinä ja suunnitella oppimisen arviointi.

Miten koulutukselle saa opintopisteet?

Akavalaisen ja STTK:laisen järjestösi koulutuksista voi saada opintopisteitä, kun ne toteutetaan yhdessä TJS Opintokeskuksen kanssa. Järjestöjen oppilaitoksena meillä on opintopisteytettyjen koulutusten järjestämislupa.

Opintopisteiden avulla koulutus mitoitetaan vertailukelpoiseksi muiden oppilaitosten koulutusten kanssa ja koulutuksen tuottama osaaminen tunnistetaan. Mitoittaminen edellyttää koulutuksen suunnittelua osaamisperusteisesti. Kun näin on tehty ja osallistujan osaaminen arvioitu, on opintosuoritus mahdollista kirjata valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin eli Koskeen.

Lisätietoa ja yhteydenotot

Kun haluat lisätietoa, sinua ohjeistavat ja auttavat kehittämispäällikkö Sirpa Sulku ja koulutus- ja kehittämisasiantuntija Leena Könkkölä.

Lisää uutisia

Kuvituskuvassa oranssi kukkanen auringonvalossa.

Hyvää kesää

Toimistomme on suljettu 1.7.–4.8.2024. Aurinkoista ja rentouttavaa kesää! Jatketaan koulutusten…