Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto

Edistämme yhteiskunnallista vaikuttamista, sivistystä ja aktiivista kansalaisuutta

Sivistysliitto

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton tehtävänä on yhteiskunnallisen toiminnan ja vaikuttamisen, sivistyksen ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen omassa ammattijärjestökentässään.

Sivistysliiton toiminta rahoitetaan jäsenmaksulla ja ministeriön myöntämällä harkinnanvaraisella yleisavustuksella. 

Tutustu strategiaamme.

Sivistysliitto on Sivistystyönantajat ry:n ja T-Opistot ry:n jäsen.

Hallinto

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry:n ylintä päätösvaltaa käyttää kerran vuodessa kokoontuva edustajakokous.

Sivistysliiton liittohallitukseen kuuluu Akavan ja STTK:n valitsemia jäseniä. Paikkamäärä jakautuu keskusjärjestöihin kuuluvien liittojen yhteenlasketun jäsenmäärän mukaan. Liittohallituksen puheenjohtajina toimivat Akavan ja STTK:n edustajat.

Liittohallituksen varsinaiset jäsenet ja henkilökohtaiset varajäsenet 2023-2024:

I puheenjohtaja Jaana Ignatius (Akava) II puheenjohtaja Jaakko Haikonen (STTK)
Riina Mäkelälammi (OAJ) Jenni Arnkil (OAJ)
Satu Sahla-Juvankoski (Akavan Erityisalat) Katariina Styrman (YTN)
Jarmo Niskanen (JUKO) Outi Parikka (Agronomiliitto)
Johanna Hristov (Loimu) Tuomas Meriniemi (Tradenomit)
Saara-Maija Falk (Tehy)Kirsi Mettälä (RIA)
Sari Lassila
(Ammattiliitto Pro)
Ilona Snellman (MVL)
Mika Periaho (Jyty)Jani Akkanen (METO)
Tiina Pendolin (SuPer)Riina Nousiainen (STTK)

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton pääsihteerinä ja TJS Opintokeskuksen rehtorina toimii Karri Koli.

Jäsenjärjestöt ja liitot

TJS Opintokeskus on työmarkkinakeskusjärjestöjen Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio.

Toimimme taustajärjestöjemme asiantuntijayhteisönä ja strategisena kumppanina.

Hankkeet

Hanketoimintamme tukee Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton perustehtävää. Projektien hakeva toiminta kohdistuu erityisen tuen tarpeessa oleviin kohderyhmiin.

Koulutusta työttömille työnhakuun ja työtaitojen ylläpitämiseen 2022-2023

Toteutamme yhteistyössä ammattiliittojen kanssa koulutuksia, jotka tukevat työnhakutaitojen kehittymistä, urasuunnitteluosaamista sekä auttavat löytämään ratkaisuja oman osaamisen kehittämiseen ja hyvinvointiin. Kohderyhmä: työttömät ja työttömyysuhan alla olevat liittojen jäsenet. Rahoitus: Opetushallituksen opintoseteli-hankeavustus.

Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena 2023-2024

Yhteistyössä Työväen Sivistysliitto TSL ry:n kanssa
järjestämme koulutusta digitaalisten taitojen kehittämiseen työelämälähtöisesti, työpaikkojen osaamistarpeet
huomioiden. Kohderyhmä: työttömyysuhan alla olevat työlliset henkilöt, jotka ovat olleet sivussa jatkuvan oppimisen mahdollisuuksista. Rahoitus: Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus.

Tarinamme

Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto perustettiin 12.12.1978. Perustamiskirjan allekirjoittivat kolmen toimihenkilökeskusjärjestön TVK:n, STTK:n ja Akavan edustajat.

Sivistysliitto sai valtioneuvostolta luvan oman opintokeskuksen perustamiselle 18.10.1979. TJS Opintokeskus aloitti toimintansa vuoden 1980 alussa.

Perustamisen taustalla oli vahvoja taloudellisia intressejä. Opintokeskusten kautta monet järjestöt saivat valtionapua koulutustoimintaansa. Lisäksi haluttiin lisätä pedagogista osaamista ja tukea koulutusten suunnitteluun.

Tänä päivänä TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio ja oppilaitos. Tarjoamme jäsenjärjestöille, ammattiliitoille ja ammattiyhdistyksille koulutuspalveluja sekä taloudellista ja pedagogista tukea koulutustoimintaan. Olemme yksi Suomessa toimivasta 12 opintokeskuksesta.