Tietosuojaseloste

TJS Opintokeskuksen ylläpitämistä rekistereistä on tehty EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset selosteet. Selosteet on tehty eri toimintojen mukaisesti.