Minuus, sosiaaliturva ja hyvä elämä

Julkaisun kansikuvassa piirroshahmot taiteilevat virtaavassa vedessä palapelin palojen päällä.

Kirja käsittelee pätkätyöläisten työttömyyteen ja sosiaaliturvan käyttöön liittyviä tekijöitä. Pääasiassa oppaassa käsitellään sosiaaliturvajärjestelmän työttömässä synnyttämiä leimautumisen kokemuksia, erilaisia ajattelu- ja toimintatapoja tilanteen ratkaisemiseksi sekä hyvän ja mielekkään elämän edellytyksiä.

Suomessa jopa kaksi kolmasosaa määräaikaisista työntekijöistä on kokenut työttömyyttä. Heidän työ- ja sosiaalioikeudellinen asemansa on edelleen puutteellinen muihin palkansaajiin verrattuna, ja työpätkistä kertyvää ansiotuloa on usein täydennettävä sosiaaliturvan avulla. Työttömyyden aktiivinen työstäminen onkin yksilölle tärkeää passiivisuuden ja kapinoinnin olotilojen välttämiseksi sekä oman toimijuuden rakentamiseksi.

Pätkätyöläiselle kirja antaa rohkaisua aktiiviseen toimintaan ja tarjoaa välineitä itsensä ymmärtämiseen työttömyyden muuttamassa arjessa. Sosiaaliviranomaisille opas tarjoaa mahdollisuuden lähentyä asiakkaidensa elämis- ja kokemusmaailmaa ja siten syventää ymmärrystä työstään sekä saada uutta näkökulmaa työn toteuttamisen muotoihin.

Kirja perustuu Verna Vaherjoen Tampereen yliopistossa tekemään pro gradu -tutkimukseen ”Peilissä kahdet kasvot – Pätkätyöläisen subjektiviteetti ja toimijuus sosiaaliturvan käyttökokemuksissa”.

Opas on ilmestynyt vuonna 2011 ja on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Sivuja 54. ISBN 978-952-5091-20-5.

Lisää materiaaleja

Reilu Peli työyhteisöille logo, jossa kaksi puhekuplaa päällekkäin ja teksti Reilu Peli työyhteisöille.

Reilu Peli työyhteisöille

Reiluun peliin työyhteisöissä kuuluu työhyvinvointi eri näkökulmista. Sivulle kootut työhyvinvoinnin…