Puheenjohtaja toiminnan ohjaajana

Oppaan kansikuvassa puheenjohtajan ovi sekä taidot keinot ja tuki laatikot.

Opas antaa puheenjohtajalle tukea toimivan ja tavoitteellisen tiimin ja yhteistyön rakentamiseen.

Oppaassa käsitellään puheenjohtajan rooleja ja tehtäviä sekä yhdistystä toimintaympäristönä ja yhdistysjohtamisen erityispiirteitä. Yhdistyksen toiminnassa yhdistyksen säännöillä on keskeisiä tehtäviä. Säännöt määräävät toiminnan keskeisen tavoitteen, jota edistetään vuosittain erilaisilla harkituilla toimenpiteillä yhdistyksen varoja järkevästi käyttäen. Toiseksi yhdistyksen säännöt varmistavat demokraattisen päätöksenteon. Koska demokraattinen päätöksenteko voi olla haastavaa, oppaassa harjoitellaan myös ristiriitojen ratkaisua, käydään läpi kokousten sujuvoittamiskeinoja ja pohditaan tapoja avata päätöksenteko kaikille yhdistystoimijoille.

Opas paneutuu myös siihen, miten yhdistyksessä voi rakentaa luottamusta ja sitouttaa aktiiveja. Luottamus ja sitoutuminen nousevat yhdistyksen kyvystä kuunnella jäseniään.  Monen puheenjohtajan on lisäksi mietittävä, kuinka sovittaa yhteen vapaaehtoistoiminta ja palkattujen työntekijöiden työ ja kuinka motivoida ja innostaa ja ylläpitää toiminnan iloa.

Oppaan pääluvut

Johdanto
Puheenjohtajan tehtävät ja rooli
Yhdistys toimintaympäristönä
Päätöksenteon ihanuus ja kurjuus
Miten teen ryhmästä sitoutuneen, tavoitteellisen ja osallistuvan?
Vaikuttaminen ja viestintä
Yhdistysjohtamisen ilot
Puheenjohtajan arvot ja omistajuuden tunne

Lisää materiaaleja

Reilu Peli työyhteisöille logo, jossa kaksi puhekuplaa päällekkäin ja teksti Reilu Peli työyhteisöille.

Reilu Peli työyhteisöille

Reiluun peliin työyhteisöissä kuuluu työhyvinvointi eri näkökulmista. Sivulle kootut työhyvinvoinnin…