Liiton työntekijä

Microsoft Copilot asiantuntijatyössä

Koulutus toteutetaan Teamsissa. Kouluttaja ohjeistaa Copilotin käyttöä esittelemällä sitä käytännössä. Varsinaista koulutusmateriaalia ei jälkikäteen lähetetä. Sinulla on mahdollisuus kysymysten esittämiseen koko webinaarin ajan.

Paikallisen neuvottelijan talousluvut

Päivä koostuu johdantoluennosta ja harjoitustehtävistä. Koulutuksessa tutustut tilinpäätökseen ja sen tietosisältöön laskemalla erilaisia tunnuslukuja.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

DEI-työpaja henkilöstön edustajille

Koulutuksessa noudatetaan turvallisen DEI-koulutuksen sääntöjä. Oppimiselle luodaan yhdessä salliva ja kannustava ilmapiiri. Koulutukseen ei ennakkokyselyn lisäksi tarvitse valmistautua.
Viikkoa ennen koulutusta saat osallistujaohjeen ja linkin lyhyeen kyselyyn. Kyselyn vastuksia käytetään ainoastaan tämän koulutuksen taustatietona ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Onnistu asiakaskohtaamisessa

Luento-osuuksien lisäksi koulutus sisältää käytännön harjoitteita ja yhteistä keskustelua aiheesta. Osallistujat saavat myös koulutuksen jälkeen työkirjan, jonka avulla koulutuksessa opittuja asioita voi viedä omassa työssään käytäntöön.