Liiton työntekijä

TJS-tuki aamukahvit

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille.

Aamukahvitilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia asioita TJS-tukeen liittyen.

Samalla pääset tutustumaan ja verkostoitumaan muiden TJS-tuen hakemisesta vastaavien kanssa.

Kuvatuotantoa tekoälyn avulla

Tekoälyn täysipainoinen hyödyntäminen organisaation visuaalisessa viestinnässä avaa täysin uuden ulottuvuuden työhösi, mahdollistaen uudenlaiset ilmaisutavat sekä rutiiniprosessien merkittävän tehostamisen.

Koulutukseen osallistumiseen tarvitset tietokoneen, osallistuminen puhelimen kautta ei koulutuksen luonteesta johtuen ole mahdollista. Kuvagenerointi-sovelluksien käyttämiseen voi käyttää esim. omaa gmail-tiliään, minkä avulla pääset kirjautumaan helposti käytettyihin kuvapalveluihin ilman erillistä rekisteröitymistä. Extra: Voit myös halutessasi tehdä valmiiksi Discord-käyttäjän (https://discord.com) sekä aktivoida itsellesi Midjourney-lisenssin (10€/kk, https://www.midjourney.com). Midjourneyn avulla pystyt luomaan joustavasti minkälaisia kuvia tahansa eri kuvatyyleillä, valaistuksilla, värimäärityksillä jne. Muissa kuvageneraattoreissa olet enemmän sidottu työkalulle ominaiseen kuvatyyliin.

ChatGPT kouluttamisen tukena

Tekoäly on loistava työkalu kouluttamisen ja opetuksen tukena. Sillä se voi tehdä monia varsin aikaa vieviä asioita hetkessä ja tehdä opetuksesta helpompaa. Tässä koulutuksessa tutustut ChatGPT:hen ja opit hyödyntämään sitä opetuksessa.

Koulutuksessa käytetään ChatGPT:n ilmaista ja maksullista versiota. Osallistujalla ei ole pakko olla käytössään maksullista versiota.

Osaamista yhdessä 2025

Tarjoamme koulutusta, joka tukee ja täydentää
järjestöjen ja liittojen omaa koulutustarjontaa.

Koulutuksistamme on mahdollista poimia sekä yksittäisiä koulutustilaisuuksia että koulutussarjoja osaksi liiton koulutuskalenteria.

Osaamista yhdessä on vuosittainen kesäkuussa toteutuva asiakastapaaminen.

Työoikeuden ajankohtaisaamupäivä

Tiiviissä muodossa ajankohtaiset työoikeuden asiat ammattijärjestöjen asiantuntijoille.

Sisältö tarkentuu vielä lähempänä koulutusta, ja se pidetään mahdollisimman ajankohtaisena. Osallistujilla mahdollisuus vaikuttaa koulutuksen sisältöön toimittamalla kouluttajalle etukäteen käytännössä eteen tulleita työlainsäädännön kysymyksiä, joista haluaa kysyä ja keskustella. Kysymykset otetaan esille anonyymisti.

Osaamista yhdessä 2025

TJS Opintokeskus tarjoaa henkilöstön edustajille, yhdistystoimijoille ja liittojen jäsenille koulutusta, joka tukee ja täydentää järjestöjen omaa koulutustarjontaa. Osaamista yhdessä 2025 -kehittämissprintissä ideoimme yhdessä TJS Opintokeskuksen tulevia koulutuksia.

Kehittämissprintti koostuu itsenäisestä Howspace -työskentelystä ja yhteisestä 90 minuutin etätyöpajasta. Voit osallistua joustavasti oman aikataulusi mukaan joko koko prosessiin tai sen johonkin osaan. Itsenäinen verkkotyöskentely ennen ja jälkeen työpajatapaamisen vie aikaa arviolta noin 15-30 minuuttia.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Sirpa Sulku, puh. 050 543 93 00, sirpa.sulku@tjs-opintokeskus.fi

Osaamisperusteinen koulutussuunnittelu

Jotta ammattijärjestön koulutuksen ja osallistujien opintosuoritukset voi kirjata valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteri Koskeen, ne täytyy suunnitella osaamisperusteisesti ja mitoittaa opintopisteinä. Lisäksi osaaminen tulee arvioida vähintään tasolla hyväksytty/hylätty.

Käsittelemme työpajassa osaamistavoitteiden muotoilua kohderyhmälähtöisesti, koulutuksen mitoittamista ja osaamisen arviointia konkreettisten esimerkkien avulla. Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja osallistujien omien koulutusesimerkkien käsittelylle.

Toivomme osallistujien perehtyvän tai kertaavan aihetta koskevan itseopiskelumateriaalin etukäteen verkko-oppimisympäristö Howspacessa. Saat liittymislinkin verkkotyöskentelytilaan muutama päivä ennen työpajan alkua. Materiaalin läpikäynti muutaman minuutin tai korkeintaan noin tunnin riippuen siitä, oletko jo aiemmin perehtynyt asiaan tai onko se sinulle kokonaan uusi.

Osaamisperusteinen koulutussuunnittelu

Jotta ammattijärjestön koulutuksen ja osallistujien opintosuoritukset voi kirjata valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteri Koskeen, ne täytyy suunnitella osaamisperusteisesti ja mitoittaa opintopisteinä. Lisäksi osaaminen tulee arvioida vähintään tasolla hyväksytty/hylätty.

Käsittelemme työpajassa osaamistavoitteiden muotoilua kohderyhmälähtöisesti, koulutuksen mitoittamista ja osaamisen arviointia konkreettisten esimerkkien avulla. Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja osallistujien omien koulutusesimerkkien käsittelylle.

Toivomme osallistujien perehtyvän tai kertaavan aihetta koskevan itseopiskelumateriaalin etukäteen verkko-oppimisympäristö Howspacessa. Saat liittymislinkin verkkotyöskentelytilaan muutama päivä ennen työpajan alkua. Materiaalin läpikäynti muutaman minuutin tai korkeintaan noin tunnin riippuen siitä, oletko jo aiemmin perehtynyt asiaan tai onko se sinulle kokonaan uusi.

Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.
Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tuleekin tunnistaa työntekijän palvelutarve eli perusta tarkemmalle arvioinnille. Ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä ja puoli tuntia. Vertaistapaamisen osuus tästä ajasta on puolitoista tuntia.