Liiton työntekijä

Koulutussarjojen kokonaishinnoittelu

Lyhyessä aamuinfossa kuulet, mistä on kysymys ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Miten liitot voivat hyödyntää kokonaishinnoittelua ja mitä hyötyä siitä on?

Osaamista yhdessä 2024

TJS Opintokeskus tarjoaa henkilöstön edustajille, yhdistystoimijoille ja liittojen jäsenille koulutusta, joka tukee ja täydentää järjestöjen omaa koulutustarjontaa. Osaamista yhdessä 2024 -kehittämissprintissä ideoimme yhdessä TJS Opintokeskuksen tulevia koulutuksia.

Kehittämissprintti koostuu itsenäisestä Howspace -työskentelystä ja yhteisestä 90 minuutin etätyöpajasta. Voit osallistua joustavasti oman aikataulusi mukaan joko koko prosessiin tai sen johonkin osaan. Itsenäinen verkkotyöskentely ennen ja jälkeen työpajatapaamisen vie aikaa arviolta noin 15-30 minuuttia. Lisätietoja: kehittämispäällikkö Sirpa Sulku, puh. 050 543 93 00, sirpa.sulku@tjs-opintokeskus.fi

Osaamista yhdessä 2024

Osaamista yhdessä 2024 -asiakastapaaminen on vuosittainen kesäkuussa toteutuva aamukahvi- ja verkostoitumistilaisuus akavalaisten ja STTK:laisten liittojen koulutusasiantuntijoille.

LinkedIn – Asiantuntijan vaikuttava henkilöprofiili ja viestintä

Koulutuksessa saat käsityksen siitä, millainen sosiaalisen media kanava LinkedIn on. Opit, mitkä ovat vaikuttavan henkilöprofiilin elementit eli mihin kannattaa panostaa omaa osaamistaan kuvatessaan. Saat tietoa julkaisuvaihtoehdoista ja hahmotat viestinnän periaatteet. Opit luomaan itsellesi verkostoa ja ymmärrät verkostoitumisen merkityksen niin löydettävyydessäsi kuin viestinnässä. Saat perustietoa myös siitä, miten algoritmit LinkedInissä toimivat ja millainen on Social Selling Index (SSI) tekemisen mittarina.

Koulutuksesta tehdään tallenne.

Onnistu asiakaskohtaamisessa

Luento-osuuksien lisäksi koulutus sisältää käytännön harjoitteita ja yhteistä keskustelua aiheesta. Osallistujat saavat myös koulutuksen jälkeen työkirjan, jonka avulla koulutuksessa opittuja asioita voi viedä omassa työssään käytäntöön.

Tasa-arvosuunnitelman tekeminen työpaikalle

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen on pakollista työpaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Kaikilla työpaikoilla tasa-arvosuunnitelmaa ei kuitenkaan lain edellytyksistä huolimatta ole.

Koulutus aloitetaan yhteisellä luento-osuudella, jonka jälkeen toteutetaan osallistava työskentely tasa-arvosuunnitelman valmistelemiseksi työpaikoille.

Koulutussarjojen kokonaishinnoittelu

Lyhyessä aamuinfossa kuulet, mistä on kysymys ja mitä tämä tarkoittaa käytännössä. Miten liitot voivat hyödyntää kokonaishinnoittelua ja mitä hyötyä siitä on?

Paikallisen neuvottelijan talousluvut

Päivä koostuu johdantoluennosta ja harjoitustehtävistä. Koulutuksessa tutustut tilinpäätökseen ja sen tietosisältöön laskemalla erilaisia tunnuslukuja.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Twitterin perusteet

Koulutuksen sisältönä on tilin ilme; viestin muotoilu ja kohdentaminen eri henkilöille tai organisaatioille, muiden viestien uudelleen twiittaus; aihetunnisteet (hastagit) twiiteissä ja aiheiden seuranta Tweetdeckin avulla; seurattavien haku ja listojen teko; kuvien lisääminen sekä tärkeimmät asetukset.

Saat koulutuksen jälkeen esitysmateriaalit ja tallenteen.