Liiton työntekijä

ChatGPT:n mahdollisuudet ammattijärjestöille

ChatGPT voi auttaa monenlaisissa toiminnoissa: Sen avulla pystyy ideoimaan ja kuvailemaan tietoa sekä hyödyntämään sitä ongelmanratkaisussa tutkimalla ja vertailemalla eri näkökulmia. ChatGPT:n avulla tuottaa helposti erilaisia tekstejä ja yhdessä kuvia tuottavien palvelujen kanssa saa myös visualisoitua tuotoksia. Käyttäjältä vaaditaan kuitenkin aiheen asiantuntijuutta ja kriittistä ajattelua, jotta pystyy arvioimaan tekoälyn tuottaman tiedon paikkansapitävyyttä. 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen työpaikalle

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen on pakollista työpaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Kaikilla työpaikoilla tasa-arvosuunnitelmaa ei kuitenkaan lain edellytyksistä huolimatta ole.Tässä koulutuksessa opit tärkeimmät seikat molempien suunnitelmien valmistelussa ja kuulet myös case-esimerkin valmiista suunnitelmasta.

DEI työpaja henkilöstön edustajille

Koulutuksessa noudatetaan turvallisen DEI koulutuksen sääntöjä. Oppimiselle luodaan yhdessä salliva ja kannustava ilmapiiri. Koulutukseen ei ennakkokyselyn lisäksi tarvitse valmistautua.
Ennen koulutusta ilmoittautuneille osallistujille lähetetään viikkoa aikaisemmin osallistujaohje ja linkki lyhyeen kyselyyn. Kyselyn vastuksia käytetään ainoastaan tämän koulutuksen taustatietona ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Somen sisällöntuotanto ChatGPT:llä

Koulutuksessa ymmärrät, miten käyttää tekoälyä ideoiden kehittämiseen ja postausten luomiseen. Tekoälystä on myös apua, kun haluat tiivistää ja lyhentää tai laajentaa ja kehittää tekstiä. Laajentaminen toimii esimerkiksi
blogikirjoituksiin. Lisäksi ChatGPT auttaa visuaalisen sisällön ja tunteisiin vetoavien postausten luomisessa. Kun pohdit sisältöstrategiaa, saat apua kohdeyleisön määrittelyyn ja heille sopivan sisällön kehittämiseen.

Paikallisen neuvottelijan talousluvut

Päivä koostuu johdantoluennosta ja harjoitustehtävistä. Koulutuksessa tutustut tilinpäätökseen ja sen tietosisältöön laskemalla erilaisia tunnuslukuja.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Osaamista yhdessä 2024

Akavan, STTK:n ja niiden jäsenjärjestöjen oppilaitoksena tarjoamme koulutusta, joka tukee ja täydentää järjestöjen omaa koulutustarjontaa.

Koulutuksistamme on mahdollista poimia niin yksittäisiä koulutuksia kuin koulutussarjojakin. Koulutukset voi lisätä osaksi liiton koulutuskalenteria.

Osaamista yhdessä on vuosittainen kesäkuussa toteutuva asiakastapaaminen.

TJS-tuki aamukahvit

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille.

Aamukahvitilaisuudessa käydään läpi ajankohtaisia asioita TJS-tukeen liittyen, jaetaan hakemisen hyviä käytäntöjä sekä kerätään tietoa verkkopalvelun kehittämisen tueksi.

Samalla pääset tutustumaan ja verkostoitumaan muiden TJS-tuen hakijoiden kanssa.

Informaatiovaikuttamisen tunnistaminen

Koulutuksessa käydään läpi, mitä tarkoittavat anonyymit tunnukset, valetunnukset, spämmitunnukset, trollit ja botit. Saat ohjeita niiden tunnistamiseen ja opit, miten ne toimivat. Saat vinkkejä myös kuvien ja videoiden aitouden tunnistamiseen. Ymmärrät, millaisia ovat valeuutisten levittämisen mekanismit sekä miten tehdä faktantarkistusta ja oikaista väärää informaatiota.

Onnistu kouluttajana – innosta oppimaan, aktivoi toimintaan

Koulutus koostuu kolmesta eri koulutuspäivästä, jotka yhdessä muodostavat kattavan kokonaisuuden kouluttajana toimimisen tueksi.

Ensimmäisessä koko päivän mittaisessa koulutuspäivässä tarkastellaan, mitkä tekijät vaikuttavat omaan kouluttajuuteen sekä miten suunnitella koulutuksia ja tukea oppimista. Toinen, puoli päivää kestävä koulutus keskittyy esiintymiseen ja kolmas, myös puoli päivää kestävä koulutus paneutuu ryhmän kanssa toimimiseen ja osallistamiseen.

Parhaimman hyödyn saat osallistumalla kokonaisuuteen, mutta voit halutessasi ilmoittautua erillisiin koulutuspäiviin. Koulutuskokonaisuuden hinta on 700 euroa. Erillisten koulutuspäivien hinnat ovat: kokopäivä 290 euroa ja puolikas koulutuspäivä 220 euroa.