Liiton työntekijä

TJS-tuki info: kevät 2024

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille.

Tässä infotilaisuudessa käydään läpi, mistä osallistujatilastojen keruussa on kysymys ja kuinka tiedot tulee raportoida kevätkauden 2024 koulutuksista.

Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

TJS-tuki info: kevät 2024

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille.

Tässä infotilaisuudessa käydään läpi, mistä osallistujatilastojen keruussa on kysymys ja kuinka tiedot tulee raportoida kevätkauden 2024 koulutuksista.

Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Vaikuttavuutta yhdessä

Tilaisuus tarjoaa ajankohtaiskatsauksen sekä yhteistä keskustelua koulutusten vaikuttavuuteen liittyen.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:
– Mistä työhyvinvointi rakentuu?
– Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
– Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
– Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
– Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutuksen tavoite yltää yhtä päivää pidemmälle. Voit palata työhyvinvoinnin kokonaisuuteen hyödyntämällä koulutuksessa jaettua julkaisua.

Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.

Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tulee tunnistaa työntekijän tarve tarkemmalle arvioinnille. Terveydenhuollon ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä tuntia. Vertaistapaamisen osuus tästä ajasta on puolitoista tuntia.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma työpaikalle

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen on pakollista työpaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Kaikilla työpaikoilla tasa-arvosuunnitelmaa ei kuitenkaan lain edellytyksistä huolimatta ole.Tässä koulutuksessa opit tärkeimmät seikat molempien suunnitelmien valmistelussa ja kuulet myös esimerkin valmiista suunnitelmasta.

TJS-tuki aamukahvit

TJS-tuen hakemiseen on vuoden aikana tullut iso muutos, kun osallistujien profiilitiedot ovat tulleet osaksi tukihakemusta. Tilaisuudessa keskustelemme hakemusten tekemisestä ja jaamme kokemuksia.

Viranomaisten vaatimat raportointimuutokset tulivat voimaan hyvin nopealla aikataululla. Tämä vuosi onkin kehittämisen aikaa. Tavoitteena on kuitenkin tehdä TJS-tuen hakemisesta sujuvaa jatkossakin.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:
– Mistä työhyvinvointi rakentuu?
– Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
– Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
– Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
– Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutuksen tavoite yltää yhtä päivää pidemmälle. Voit palata työhyvinvoinnin kokonaisuuteen hyödyntämällä koulutuksessa jaettua julkaisua.

TJS-asiakasiltapäivä

TJS Opintokeskus tarjoaa koulutusta, joka tukee ja täydentää järjestöjen ja liittojen omaa koulutustarjontaa.

Iltapäiväkahveilla käymme ajankohtaiskeskustelua koulutusyhteistyöstä pienen purtavan äärellä ja hyvässä seurassa!

Tilaisuus järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2024 ja siitä on tarkoitus tehdä vuosittain toteutuva kohtaamispaikka.