Liiton työntekijä

ChatGPT kouluttamisen tukena

Tekoäly on loistava työkalu kouluttamisen ja opetuksen tukena. Sillä se voi tehdä monia varsin aikaa vieviä asioita hetkessä ja tehdä opetuksesta helpompaa. Tässä koulutuksessa tutustut ChatGPT:hen ja opit hyödyntämään sitä opetuksessa.

Koulutuksessa käytetään ChatGPT:n ilmaista ja maksullista versiota. Osallistujalla ei ole pakko olla käytössään maksullista versiota.

Osaamista yhdessä 2025

Tarjoamme koulutusta, joka tukee ja täydentää
järjestöjen ja liittojen omaa koulutustarjontaa.

Koulutuksistamme on mahdollista poimia sekä yksittäisiä koulutustilaisuuksia että koulutussarjoja osaksi liiton koulutuskalenteria.

Osaamista yhdessä on vuosittainen kesäkuussa toteutuva asiakastapaaminen.

DEI-työpaja henkilöstön edustajille

Koulutuksessa noudatetaan turvallisen DEI-koulutuksen sääntöjä. Oppimiselle luodaan yhdessä salliva ja kannustava ilmapiiri. Koulutukseen ei ennakkokyselyn lisäksi tarvitse valmistautua.
Viikkoa ennen koulutusta saat osallistujaohjeen ja linkin lyhyeen kyselyyn. Kyselyn vastuksia käytetään ainoastaan tämän koulutuksen taustatietona ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.
Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tuleekin tunnistaa työntekijän palvelutarve eli perusta tarkemmalle arvioinnille. Ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä ja puoli tuntia. Vertaistapaamisen osuus tästä ajasta on puolitoista tuntia.

Osaamisperusteinen koulutussuunnittelu

Jotta ammattijärjestön koulutuksen ja osallistujien opintosuoritukset voi kirjata valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteri Koskeen, ne täytyy suunnitella osaamisperusteisesti ja mitoittaa opintopisteinä. Lisäksi osaaminen tulee arvioida vähintään tasolla hyväksytty/hylätty.

Käsittelemme työpajassa osaamistavoitteiden muotoilua kohderyhmälähtöisesti, koulutuksen mitoittamista ja osaamisen arviointia konkreettisten esimerkkien avulla. Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja osallistujien omien koulutusesimerkkien käsittelylle.

Toivomme osallistujien perehtyvän tai kertaavan aihetta koskevan itseopiskelumateriaalin etukäteen verkko-oppimisympäristö Howspacessa. Saat liittymislinkin verkkotyöskentelytilaan muutama päivä ennen työpajan alkua. Materiaalin läpikäynti muutaman minuutin tai korkeintaan noin tunnin riippuen siitä, oletko jo aiemmin perehtynyt asiaan tai onko se sinulle kokonaan uusi.

Onnistu asiakaskohtaamisessa

Luento-osuuksien lisäksi koulutus sisältää käytännön harjoitteita ja yhteistä keskustelua aiheesta. Osallistujat saavat myös koulutuksen jälkeen työkirjan, jonka avulla koulutuksessa opittuja asioita voi viedä omassa työssään käytäntöön.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma työpaikalle

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien laatiminen on pakollista työpaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Kaikilla työpaikoilla tasa-arvosuunnitelmaa ei kuitenkaan lain edellytyksistä huolimatta ole.Tässä koulutuksessa opit tärkeimmät seikat molempien suunnitelmien valmistelussa ja kuulet myös esimerkin valmiista suunnitelmasta.

Paikallisen neuvottelijan talousluvut

Päivä koostuu johdantoluennosta ja harjoitustehtävistä. Koulutuksessa tutustut tilinpäätökseen ja sen tietosisältöön laskemalla erilaisia tunnuslukuja.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus