Liiton työntekijä

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:
– Mistä työhyvinvointi rakentuu?
– Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
– Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
– Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
– Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutuksen tavoite yltää yhtä päivää pidemmälle. Voit palata työhyvinvoinnin kokonaisuuteen hyödyntämällä koulutuksessa jaettua julkaisua.

TJS-asiakasiltapäivä

TJS Opintokeskus tarjoaa koulutusta, joka tukee ja täydentää järjestöjen ja liittojen omaa koulutustarjontaa.

Iltapäiväkahveilla käymme ajankohtaiskeskustelua koulutusyhteistyöstä pienen purtavan äärellä ja hyvässä seurassa!

Tilaisuus järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2024 ja siitä on tarkoitus tehdä vuosittain toteutuva kohtaamispaikka.

Koulutussarjojen kokonaishinnoittelu

TJS Opintokeskus tarjoaa koulutusta, joka tukee ja täydentää järjestöjen ja liittojen omaa koulutustarjontaa.

Infotilaisuudessa käydään läpi, mitä mahdollisuuksia kokonaishinnoittelu tarjoaa koulutusyhteistyöhön. Miten liitot voivat hyödyntää kokonaishinnoittelua ja mitä hyötyä siitä on? Millaisia kokemuksia käyttäjillä on?

Järjestämme vuoden aikana useita samansisältöisiä infoja. Osallistuminen ei sido mihinkään – tervetuloa kuulolle!

Koulutussarjojen kokonaishinnoittelu

TJS Opintokeskus tarjoaa koulutusta, joka tukee ja täydentää järjestöjen ja liittojen omaa koulutustarjontaa.

Infotilaisuudessa käydään läpi, mitä mahdollisuuksia kokonaishinnoittelu tarjoaa koulutusyhteistyöhön. Miten liitot voivat hyödyntää kokonaishinnoittelua ja mitä hyötyä siitä on? Millaisia kokemuksia käyttäjillä on?

Järjestämme vuoden aikana useita samansisältöisiä infoja. Osallistuminen ei sido mihinkään – tervetuloa kuulolle!

Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.
Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tuleekin tunnistaa työntekijän palvelutarve eli perusta tarkemmalle arvioinnille. Ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä ja puoli tuntia. Vertaistapaamisen osuus tästä ajasta on puolitoista tuntia.

Arkistoinnin perusteet järjestöille

Ammattijärjestöjen asiakirjojen arkistoimista ohjaavat erilaiset käsitteet, säädökset, ohjeet,
säilytysajat ja -muodot. Järjestön toiminta määrittelee sen, millainen ja miten laaja arkistosta
muodostuu. Hyvin järjestetty ja loogisesti rakennettu asiakirjojen arkistointi toimii järjestön
muistivarantona ja tehostaa toimintaa.

TJS-tuki info: kevät 2024

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille.

Tässä infotilaisuudessa käydään läpi, mistä osallistujatilastojen keruussa on kysymys ja kuinka tiedot tulee raportoida kevätkauden 2024 koulutuksista.

Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Koulutussarjojen kokonaishinnoittelu

TJS Opintokeskus tarjoaa koulutusta, joka tukee ja täydentää järjestöjen ja liittojen omaa koulutustarjontaa.

Infotilaisuudessa käydään läpi, mitä mahdollisuuksia kokonaishinnoittelu tarjoaa koulutusyhteistyöhön. Miten liitot voivat hyödyntää kokonaishinnoittelua ja mitä hyötyä siitä on? Millaisia kokemuksia käyttäjillä on?

Järjestämme vuoden aikana useita samansisältöisiä infoja. Osallistuminen ei sido mihinkään – tervetuloa kuulolle!

Osaamista yhdessä 2025

Tarjoamme koulutusta, joka tukee ja täydentää
järjestöjen ja liittojen omaa koulutustarjontaa.

Koulutuksistamme on mahdollista poimia sekä yksittäisiä koulutustilaisuuksia että koulutussarjoja osaksi liiton koulutuskalenteria.

Osaamista yhdessä on vuosittainen kesäkuussa toteutuva asiakastapaaminen.