Koulutus

Työlainsäädäntöä ammattijärjestöjen asiantuntijoille

Ilmoittaudu koulutukseen

12.11.2024-22.5.2025

Helsinki

Työelämätaidot

1550 €

Kenelle

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti akavalaisille ja STTK:laisille asiantuntijoille, jotka toimivat muissa kuin lakimiestehtävissä ja palvelevat jäseniään työoikeudellisissa kysymyksissä. Liiton lakimiestehtävissä toimiville kokonaisuus ja yksittäiset koulutuspäivät sopivat työoikeuden kertaus- ja täydennyskoulutukseksi. Koulutus soveltuu myös muille liitossa työskenteleville.

Tavoite

Koulutuksessa saat tietoa työlainsäädännön kysymyksistä, jotka ovat keskeisiä ammattiliittojen asiantuntijoiden työssä. Koulutukseen jälkeen osallistuja tuntee työoikeuden perussisällön, lainsäädäntöprosessin ja löytää työoikeuden tietolähteet. Tietää työntekijän ja työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Osaa neuvoa jäsenkuntaa työsuhteen solmimiseen ja päättämiseen liittyvissä kysymyksissä. Tuntee työaikalakiin, vuosilomalakiin sekä perhe- ynnä muihin vapaisiin liittyvät asiat. Tuntee yhteistoimintalain perussisällön ja siihen liittyviä käytännön sovelluksia sekä työriitojen sovitteluun liittyvät asiat. Tuntee työelämän tietosuojaan, immateriaalioikeuteen ja työsuhdekeksintöihin liittyvät kysymykset.

Esittely

Koulutukseen sisältyy teoriaopetusta, käytännön työhön liittyviä ennakkotehtäviä sekä koulutuspäivien aikana tehtäviä harjoituksia ja keskusteluja osallistujille tärkeistä työoikeuden kysymyksistä. Julkisen sektorin asiantuntijoille on lisäksi oma koulutuspäivä.

Koulutuskokonaisuudesta on mahdollisuus kirjata suoritukset valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin eli Koskeen. Koulutuskokonaisuus on kolmen opintopisteen laajuinen ja lisätietoja osaamisen tunnistamisesta saa koulutuksen alkaessa.

Jos haluat osallistua yksittäisiin päiviin, merkitse ilmoittautumislomakkeen lisätietokenttään, mihin päiviin osallistut. Yksittäisen koulutuspäivän osallistumismaksu on 250 euroa.

Lisätietoja koulutuksesta antaa koulutus- ja kehittämisasiantuntija Leena Könkkölä, leena.konkkola@tjs-opintokeskus.fi, puh. 044 069 9979

Paikka

Helsinki

Ohjelma

12.11.

Työoikeuden perusteet ja työn tekemisen tavat

Työlakien valmistelu ja sopimisen rajat.
Työsuhteen ehtojen määräytyminen: laki, TES vai työsopimus. Erilaiset työntekosuhteet: Virkasuhde, työsuhde tai itsenäinen yrittäjyys.
Työpaikkailmoittelu ja työhönotto.

Kouluttaja: Oikeustieteen tohtori, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti Jaana Paanetoja

11.12.

Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet

Yleiset työsuhteen oikeudet ja velvollisuudet.
Työssä aiheutuneen vahingon korvaaminen.
Lojaalisuus, kilpailukielto, sivutoimet. tasapuolinen kohtelu, syrjintäkielto, tasa-arvo.
Henkilötietojen käsittely ja muu yksityisyyden suoja.

Kouluttaja: Neuvottelupäällikkö, OTM Anna Zibellini, Lääkäriliitto

22.1.

Työsopimus

Työsopimuksen teko, päättäminen ja palkkaturva.

Kouluttaja: Varatuomari Heikki Meskanen, Lakiasiaintoimisto VT Heikki Meskanen Oy

06.2.

Yhteistoiminta ja työriitojen käsittelyjärjestelmä

Yhteistoimintaneuvotteluiden neuvoteltavat asiat, sisältö ja eteneminen. Yhteistoimintaneuvotteluiden hyödyntäminen henkilöstön parhaaksi.
Kouluttaja: Lakimies Katri Pöllänen, Yhteistoiminta-asiamiehen toimisto

Työriitojen käsittelyjärjestelmä.
Kouluttaja: varatuomari Jukka Ahtela, sovittelija, Valtakunnansovittelijan toimisto

04.3.

Työaikalaki ja matka-aika

Säännöllinen työaika ja työajaksi luettava aika. Säännöllisen työajan ylittäminen ja liukuva työaika.
Lepoajat ja etätyö.

Kouluttaja: Työsuhdelakimies OTK Timo Voutilainen, Suomen Ekonomit ry

26.3.

Työttömyysturva ja Suomen työeläkejärjestelmä

Työttömyysturva:
Jäsenistö ja valvonta, työttömyyskassojen itsenäisyys ja rahoitus. Maksettavat etuudet, muutoksenhakujärjestelmä, työttömyysturva- ja vuorotteluvapaalaki sekä ansiopäiväraha lomautuksen aikana.
Kouluttaja: Johtaja Outi Mäki, Koko-Kassa

Suomen työeläkejärjestelmä:
Eläke-etuudet sekä eläkkeiden määräytymisperusteet.
Kouluttaja: Koulutusasiantuntija Marina Sirola, Eläketurvakeskus

08.4.

Vuosiloma, sairaus-, perhe-, opinto- ja vuotteluvapaa

Kouluttaja: Varatuomari ja lakimies Kari Eskola, Akavan Erityisalat

06.5.

Immateriaalioikeudet, työelämän tietosuoja ja työsuhdekeksinnöt

Tekijänoikeus työsuhteessa, työsuhdekeksinnöt ja tekijänoikeusneuvoston ratkaisukäytäntö.

Kouluttaja: Vahvistetaan myöhemmin.

22.5.

Julkisen sektorin erityiskysymykset, valtio, kunta ja virkamieslainsäädäntö

Julkisen sektorin asiantuntijoille suunnattu päivä. Kysymyksiä käsitellään erityisesti korkeimman hallinto-oikeuden ja työtuomioistuimen käytäntöjen perusteella. Aiheina mm. palkkaharmonisointi sekä taloudelliset ja tuotannolliset irtisanomiset. Sisällössä otetaan huomioon ajankohtaiset teemat.

Kouluttaja: Oikeustieteen tohtori, työ- ja sosiaalioikeuden dosentti, Jaana Paanetoja

Viimeinen ilmoittautumispäivä

15.10.2024

Peruutusehdot

Jos ilmoittaudut vain tiettyyn tai tiettyihin koulutuspäiviin, kirjaa ne lisätietokenttään. Ilmoittautuminen on sitova. Osallistuminen voidaan perua kuluitta 14 päivää ennen koulutuksen alkua. Jos osallistuminen perutaan 13:n päivän sisällä ennen koulutusta, peritään osallistumismaksusta puolet. Jos osallistuja jää perumatta pois koulutuksesta, peritään häneltä koko osallistumismaksu, ellei hän esitä lääkärintodistusta tai todistusta voittamattomasta esteestä. Koulutuskutsussa voi olla tiukennettuja perumisehtoja

Lisätietoja

Lisätietoa saat osoitteesta toimisto@tjs-opintokeskus.fi tai soita (09) 229 3030.

Lisää koulutuksia