Yhdistysaktiivi

Kuvassa puhekuplia ja Yhdistystoiminnan ABC -koulutuksen logo.

Yhdistystoiminnan ABC

Verkkokurssi sisältää itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

Kurssi käynnistyy yhteisellä starttitapaamisella, jossa käymme läpi opiskeluun liittyvät käytänteet, ja tutustumme oppimisalustaan. Yhteinen välitapaamien puolestaan tarjoaa tilan reflektoinnille ja kysymyksille. Startti- ja välitapaaminen ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Kurssin suorittaneille tarjoamme kurssin päätyttyä inspiraatioluennon ammattiyhdistystoiminnan tulevaisuudesta. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Koulutuksen laajuus on yksi opintopiste eli yhteensä noin 27 tuntia itsenäistä opiskelua. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus kirjata suoritus valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin Koskeen.

Yhdistys osallistuu edunvalvontaan

Ammatilliseen järjestäytymiseen kuuluu pyrkimys vaikuttaa. Jos liitto käynnistää työtaistelutoimet, yhdistys voi tarjota lisää käsipareja luottamusmiehen avuksi. Käytännön järjestelyissä auttaa, jos useampi hallituksen jäsen on jotenkin kouluttautunut siihen, mitä tapahtuu. Yhdistys voi käynnistää myös oman paikallisen kampanjan esimerkiksi työterveysuhkaan tai työpaikan muutosneuvotteluihin liittyen.
Koulutus koostuu kahdesta osasta.

Facebookin ja Instagramin live-lähetykset

Koulutuksessa käydään läpi, mihin live-lähetyksiä voi ja kannattaa käyttää. Mitä pitää ottaa huomioon lähetystä suunnitellessa ja miten se tehdään teknisesti laadukkaasti. Opit myös, miten osallistaa katsojia lähetyksen aikana. Saat vinkit lähetyksen markkinointiin ja siihen, miten yhdistys voi hyödyntää lähetyksen tallennetta. Lopuksi vielä yhteenvetona se, miten analysoida onnistumista.

Koulutuksesta tehdään tallenne.

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu

Koulutuksessa käsittelemme toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua sekä toiminnan seurantaa ja arviointia. Ohjelmassa tutustumme erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin sujuvan ja tehokkaan hallitustyöskentelyn tukena. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.

Yhdistystoiminnan perusteet, kello viiden sarja

Yhdistystoiminnan perusteet -koulutussarja muodostuu kuudesta kaksituntisesta koulutuksesta. Kello viideltä alkavat koulutukset sisältävät luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua. Tervetuloa mukaan kello viiden koulutussarjaan!

Yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito

Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tilinavaus, tositemerkintä, tilikirjaus, tilinpäätös, talousarvio, talouden hallinta ja valvonta. Koulutuksessa tutustutaan maksuttoman Holli kirjanpito-ohjelman käyttöön.
Osallistujalla tulee olla oma tietokone mielellään. Koneessa pitää olla taulukkolaskentaohjelma ja siinä pitää pystyä ajamaan Windows-ympäristössä pyörivä Holli-ohjelma. Ilmaisella Windows-tillä voit käyttäää selaimessa Excel-ohjelmaa. Harjoituksia teetetään osallistujilla heidän omilla koneillaan. Koneille olisi hyvä asentaa ilmainen Holli kirjanpito-ohjelma tai koneessa pitää pystyä ajamaan se USB-tikulta.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Mitä yhdistyksen hallituksen toimintaan kuuluu? Millaisia tehtäviä ja rooleja hallituksen jäsenillä on? Kuinka vahvistaa sitoutumista hallitustyöskentelyssä? Koulutuksessa käsittelemme hallituksen tehtäviä, hallituksen jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä erilaisia tehtävärooleja innostusta ja motivaatiota unohtamatta. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.