Yhdistysaktiivi

Rohkeutta jäsenten kohtaamisiin

Yhdistyksen edustajat, erityisesti puheenjohtaja mutta muutkin hallituksen jäsenet, nähdään monesti yhdistyksen käyntikortteina. Heidän puoleensa käännytään, kun on kysyttävää tai ongelmia. Kysymykset voivat olla hankalia tai tulla itselle huonolla hetkellä. Joskus kysymys voi olla esitetty niin arasti, että sitä ei ole helppo edes tunnistaa kysymykseksi. Tässä koulutuksessa jaamme kokemuksesta syntynyttä tietoa siitä, millaista on vastata jäsenten yhteydenottoihin ja kuinka tilanteissa on viisasta toimia.

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastaja tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luentoa ja esimerkkimateriaalin käsittelyä toiminnantarkastuksen näkökulmasta.

Yhdistyksen somesisällön tuotanto ChatGPT:llä

Koulutuksessa ymmärrät, miten käyttää tekoälyä ideoiden kehittämiseen ja postausten luomiseen. Tekoälystä on myös apua, kun haluat tiivistää ja lyhentää tai laajentaa ja kehittää tekstiä. Laajentaminen toimii esimerkiksi
blogikirjoituksiin. Lisäksi ChatGPT auttaa visuaalisen sisällön ja tunteisiin vetoavien postausten luomisessa. Kun pohdit kanavien sisältöstrategiaa, saat apua kohdeyleisön määrittelyyn ja heille sopivan sisällön kehittämiseen.

Yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito

Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tilinavaus, tositemerkintä, tilikirjaus, tilinpäätös, talousarvio, talouden hallinta ja valvonta. Koulutuksessa tutustutaan maksuttoman Holli kirjanpito-ohjelman käyttöön.
Osallistujalla tulee olla oma tietokone mielellään. Koneessa pitää olla taulukkolaskentaohjelma ja siinä pitää pystyä ajamaan Windows-ympäristössä pyörivä Holli-ohjelma. Ilmaisella Windows-tillä voit käyttäää selaimessa Excel-ohjelmaa. Harjoituksia teetetään osallistujilla heidän omilla koneillaan. Koneille olisi hyvä asentaa ilmainen Holli kirjanpito-ohjelma tai koneessa pitää pystyä ajamaan se USB-tikulta.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Mitä yhdistyksen hallituksen toimintaan kuuluu? Millaisia tehtäviä ja rooleja hallituksen jäsenillä on? Kuinka vahvistaa sitoutumista hallitustyöskentelyssä? Koulutuksessa käsittelemme hallituksen tehtäviä, hallituksen jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä erilaisia tehtävärooleja innostusta ja motivaatiota unohtamatta. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu

Koulutuksessa käsittelemme toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua sekä toiminnan seurantaa ja arviointia. Ohjelmassa tutustumme erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin sujuvan ja tehokkaan hallitustyöskentelyn tukena. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.

Yhdistystoiminnan perusteet, kello viiden sarja

Yhdistystoiminnan perusteet -koulutussarja muodostuu kuudesta kaksituntisesta koulutuksesta. Kello viideltä alkavat koulutukset sisältävät luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua. Tervetuloa mukaan kello viiden koulutussarjaan!

Facebookin ja Instagramin julkaisutyökalut ja analytiikka

Koulutuksessa käsitellään julkaisutyökalut ja muut vinkit työstämiseen; analytiikka; sisältöanalyysi (ml. päähuomioita algoritmeista) sekä Facebook-sivun ja Instagramin yhteistoiminnot.

Koulutuksesta tehdään tallenne.