Yhdistysaktiivi

Yhdistys viestii – canvasarja

Koulutussarjassa opit viestintämateriaalien tekoa sisältäen tekstin, kuvien ja videoiden muokkausta. Opit myös, miten Canvaa voi hyödyntää yhdistyksessä usean käyttäjän yhteistyössä.

Yhdistystoiminnan ABC

Verkkokurssi sisältää itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

Kurssi käynnistyy yhteisellä starttitapaamisella, jossa käymme läpi opiskeluun liittyvät käytänteet, ja tutustumme oppimisalustaan. Yhteinen välitapaamien puolestaan tarjoaa tilan reflektoinnille ja kysymyksille. Startti- ja välitapaaminen ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Kurssin suorittaneille tarjoamme kurssin päätyttyä inspiraatioluennon. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Koulutuksen laajuus on yksi opintopiste eli yhteensä noin 27 tuntia itsenäistä opiskelua. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus kirjata suoritus valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin Koskeen.

Yhdistystoiminnan johtaminen

Asiantuntijaluento tarjoaa ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia vapaaehtoisten johtamiseen.

Puheenvuorossa käsitellään vapaaehtoisten johtamista ammattiyhdistyksessä. Miten pyydät, miten palkitset ja miten motivoit uusia ja vanhoja vapaaehtoisia mukaan toimintaan? Kuinka löydät jokaiselle sopivan tavan toimia ja miten varmistat, että itse jaksat menossa mukana? Saat tunnin webinaarissa käytännön vinkkejä, joiden avulla pidät kaikki mukana!

Tämä on toinen kahden luennon sarjasta. Ensimmäinen yhdistystoiminnan johtamisen luento on pidettiin keväällä.

Yhdistystoiminnan johtaminen -sarja

Asiantuntijaluennot tarjoavat ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten johtamiseen ja ohjaamiseen. Puheenvuorojen teemat ja kouluttajat vaihtuvat vuosittain.

Luentosarjan ajankohdat ovat 20.3.2024 ja 9.10.2024. Halutessasi voit osallistua yhteen tai molempiin.

Yhdistystoiminnan tulevaisuus

Asiantuntijaluento tarjoaa näkökulmia yhdistystoiminnan tulevaisuuteen. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilö -koulutus

Häirinnän ehkäisy on osa yhteisöjen yhdenvertaisuus- ja moninaisuustyötä, jossa tavoitellaan turvallisempien tilojen ja tapahtumien luomista. Koulutuksessa tarkastellaan mahdollisia häirintätilanteita ja toimintatapoja niissä. Lisäksi opetellaan, miten luodaan yhdistykselle häirintään puuttumisen toimintamalli: miten häirintätilanteita selvitellään, miten niissä toimitaan ja mikä on yhdyshenkilön rooli. Käsittelemme myös sitä, miten häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä yhdistystoiminnassa.

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastaja tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luentoa ja esimerkkimateriaalin käsittelyä toiminnantarkastuksen näkökulmasta.

Rohkeutta jäsenten kohtaamisiin

Yhdistyksen edustajat, erityisesti puheenjohtaja mutta muutkin hallituksen jäsenet, nähdään monesti yhdistyksen käyntikortteina. Heidän puoleensa käännytään, kun on kysyttävää tai ongelmia. Kysymykset voivat olla hankalia tai tulla itselle huonolla hetkellä. Joskus kysymys voi olla esitetty niin arasti, että sitä ei ole helppo edes tunnistaa kysymykseksi. Tässä koulutuksessa jaamme kokemuksesta syntynyttä tietoa siitä, millaista on vastata jäsenten yhteydenottoihin ja kuinka tilanteissa on viisasta toimia.

Yhdistyksen somesisällön tuotanto ChatGPT:llä

Koulutuksessa ymmärrät, miten käyttää tekoälyä ideoiden kehittämiseen ja postausten luomiseen. Tekoälystä on myös apua, kun haluat tiivistää ja lyhentää tai laajentaa ja kehittää tekstiä. Laajentaminen toimii esimerkiksi
blogikirjoituksiin. Lisäksi ChatGPT auttaa visuaalisen sisällön ja tunteisiin vetoavien postausten luomisessa. Kun pohdit kanavien sisältöstrategiaa, saat apua kohdeyleisön määrittelyyn ja heille sopivan sisällön kehittämiseen.