Yhdistysaktiivi

Uutta draivia jäsenhankintaan

Työelämä on murroksessa, ja myös ammattiliittojen asema yhteiskunnassa on muutoksessa. Vahva edunvalvonta edellyttää vahvan jäsenpohjan, mutta jäsenhankinta saattaa tuntua haastavalta. Tässä käytännönläheisessä koulutuksessa saat vinkkejä jäsenhankintaan ja jäsenpitoon: miten uusia jäseniä hankitaan ja miten vanhoista pidetään kiinni.

Pysy pulssilla – kyselyt jäsenlähtöisen toiminnan tukena

Koulutus koostuu kahdesta verkkoluennosta ja niiden välillä tehtävistä harjoituksista. Ensimmäisen luennon aikana perehdymme siihen, mitä eri välineitä käyttäen jäseniltä voi saada näkemyksiä toiminnan tueksi. Osallistujat saavat kutsun verkkoympäristöön, jossa harjoitustehtävänä on kokeilla kyselyn tekemistä. Toisella verkkoluennolla keskitymme hienosäätöön: miten eri sanavalinnat ohjaavat kyselyyn vastaajaa. Puhumme lisää myös siitä, miten osallistujia voi kannustaa vastaamaan.

Yhdistyksen viestinnän perusteet

Koulutuksessa pohdimme, mikä on tiedottajan rooli ja tehtävät ja millainen on muiden hallituslaisten viestintävastuu. Linkitämme yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelman viestinnän tavoitteisiin ja viestintäsuunnitelmaan. Saat mallin yhdistyksen vuosikellon mukaisen viestintäsuunnitelman tekemiseen sekä tapahtuma- tai asiakohtaiseen viestintään. Hahmotat viestintäkanavien tarkoituksen eli millaisia tavoitteita kunkin kanavan käytössä on ja millaiseen viestintään ne soveltuvat. Opit perusasiat siitä, miten lisätä viestien huomioarvoa. Lisäksi saat mallikaavan sekä tiedottavien että markkinoivien tekstien tekoon.

Koulutus koostuu kouluttajan opetuksesta sekä näkemysten keräämisestä ja vaihdosta osallistujien kesken.

TJS-tuen avulla lisää toimintarahaa yhdistyksille

TJS-tuki on rahaa, jota yhdistys voi hakea oppimistilaisuuksien aiheuttamiin kuluihin. Kun yhdistys hyödyntää TJS-tukea, se voi lisärahalla järjestää enemmän tai kalliimpia tilaisuuksia vuodessa. Tuen hakeminen on helppoa ja kun siihen tottuu, se käy myös nopeasti.

TJS-tuen avulla lisää toimintarahaa yhdistyksille

TJS-tuki on rahaa, jota yhdistys voi hakea oppimistilaisuuksien aiheuttamiin kuluihin. Kun yhdistys hyödyntää TJS-tukea, se voi lisärahalla järjestää enemmän tai kalliimpia tilaisuuksia vuodessa. Tuen hakeminen on helppoa ja kun siihen tottuu, se käy myös nopeasti.

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu

Koulutuksessa käsittelemme toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua sekä toiminnan seurantaa ja arviointia. Ohjelmassa tutustumme erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin sujuvan ja tehokkaan hallitustyöskentelyn tukena. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen normipohjan ja historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastajan tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luento-osuutta ja toiminnantarkastukseen liittyvät harjoitteen.