Yhdistysaktiivi

Näyttävät viestintämateriaalit Canvalla

Canva-ohjelmassa on valmiita pohjia erilaisiin käyttötarkoituksiin. Sillä voi tehdä esimerkiksi ilmoituksia, sosiaaliseen mediaan sopivia kuvia, asiakirjapohjia, diapohjaisia esityksiä ja esitteitä. Pohjien lisäksi tarjolla on maksuttomia kuvia ja ikoneita.

Valmiita pohjia voit muokata oman yhdistyksen tarkoituksiin ja esimerkiksi värimaailmaan sopiviksi. Ohjelmalla voit myös tehdä materiaalia juuri siihen kokoon kuin tarvitset, esimerkiksi sovittaa kuvat uutiskirjeeseen tai verkkosivuille.

Koulutuksessa käymme asiat kattavasti perusteista lähtien ja pääset itse harjoittelemaan. Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus. Parhaiten osallistut tietokoneella. Koulutuksesta tehdään tallenne.

Kouluttaja: viestinnän asiantuntija FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Mitä yhdistyksen hallituksen toimintaan kuuluu? Millaisia tehtäviä ja rooleja hallituksen jäsenillä on? Kuinka vahvistaa sitoutumista hallitustyöskentelyssä? Koulutuksessa käsittelemme hallituksen tehtäviä, hallituksen jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä erilaisia tehtävärooleja innostusta ja motivaatiota unohtamatta. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.

Yhdistyksen kokous digiajassa -koulutussarja

Koulutukset toteutetaan Teams-luentoina. Koulutuksissa käydään läpi asiantuntijaluennoitsijan johdolla erilaisia kokousten valmistelemisen, koolle kutsumisen, vetämisen ja päätöksen muodostamisen työvaiheita.

Hallituksen kokous Teamsilla

Koulutus toteutetaan Teams-luentona. Microsoftin oma kouluttaja, joka tuntee ympäristön hyvin, näyttää miten kokouksen eri vaiheita voi viedä läpi. Saat vinkkejä ongelmatilanteiden, kuten ääniongelmien ratkaisemiseen. Opit jakamaan esityslistan ja muita tarvittavia tiedostoja, niin että samalla näet kädennostot ja keskustelupalstan kommentit. Osaat tehdä kädennostoäänestyksen ja mielipidekyselyn.

Monista asioista on olemassa vaihtoehtoisia tapoja, hahmotat mitä ne ovat. Voit ottaa ruutukaappauksia ja niiden avulla tehdä itse itsellesi muistilappuja siitä, mistä mikäkin toiminto löytyy.

Yhdistyksen some-viestinnän suunnitelma

Opit rakentamaan suunnitelman, joka pohjautuu oman yhdistyksesi toiminnan tavoitteisiin, on toteutettavissa resursseihin nähden realistisesti sekä mitattavissa ja raportoitavissa tarkoituksenmukaisesti. Saat jo suuntaa antavia käytännön vinkkejä some-kanaville ja viestintätapoihin. Saat käyttöösi Viestintä-Pirittan pienille järjestöille tarkoitetun sosiaalisen median suunnittelupohjan.

Osallistujille lähetetään ennakkokysely, jonka pohjalta sisältöä muokataan osallistujien yhdistysten tilanteisiin sopivaksi.

Koulutuksesta tehdään tallenne. Koulutus on osa Yhdistyksen viestintä sosiaalisessa mediassa -sarjaa.

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen normipohjan ja historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastajan tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luentoa ja toiminnantarkastukseen liittyvän harjoitteen.

Yhdistyksen arkisto ja asiakirjahallinta

Yhdistysten asiakirjojen arkistointia ohjaavat erilaiset käsitteet, normit, ohjeet, säilytysajat ja
-muodot. Kaikkia ei tarvitse säilyttää, vaan yhdistyksen oma toiminta määrittelee sen, millainen ja miten laaja arkistosta muodostuu. Hyvin järjestetystä ja hoidetusta arkistosta tieto löytyy helposti. Perinteisten paperiasiakirjojen ohella sähköiset aineistot tuovat uusia haasteita yhdistysten arkistonhoidolle.

Kouluttaja: arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi, Toimihenkilöarkisto

Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet

Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tilinavaus, tositemerkintä, tilikirjaus, tilinpäätös, talousarvio, talouden hallinta ja valvonta. Koulutuksessa tutustutaan maksuttoman Holli kirjanpito-ohjelman käyttöön.
Osallistujalla tulee olla oma tietokone mielellään. Koneessa pitää olla taulukkolaskentaohjelma ja siinä pitää pystyä ajamaan Windows-ympäristössä pyörivä Holli-ohjelma. Ilmaisella Windows-tillä voit käyttäää selaimessa Excel-ohjelmaa. Harjoituksia teetetään osallistujilla heidän omilla koneillaan. Koneille olisi hyvä asentaa ilmainen Holli kirjanpito-ohjelma tai koneessa pitää pystyä ajamaan se USB-tikulta.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus