Yhdistysaktiivi

DEI i nötskärl – Arbetslivet är för alla

Utbildningens innehåll:
Under första halvan lär vi oss att förstå vad mångfald i arbetsgemenskapen innebär. Vi går in på vad det är vi menar då vi talar om mångfald. Vi lär oss om innebörden i begreppen rättvisa och inkludering. Vi går igenom modellen för inkluderande team.
Under andra halvan går vi in på den nytta som den här processen som gäller mångfald, inklusion och rättvisa för med sig till arbetsgemenskapen. Vi talar också om vad detta betyder i praktiken och går igenom deltagarnas frågor som kommit fram på förhand.

Utbildningen Välbefinnande i arbetet -kortet

Utbildningens innehåll:
Utbildningen omfattar självständiga webbstudier och webinar. Webb- och webinar är båda en halv dag långa.
Under utbildningen bearbetar till exempel följande frågeställningar: Vad består välbefinnande i arbetet av? Vilka resurser och utvecklingsbehov finns det på arbetsplatsen? Hur förbättrar man välbefinnande i arbetet genom ledarskap och god arbetsgemenskap? Hur hanterar man arbetsbelastning samt understöder hälsa och arbetsförmåga? Hur fungerar en god arbetsgemenskap?

Vad sker efter utbildningen
Utbildningens mål sträcker sig längre än en dag. Du kan gå tillbaka till helheten välbefinnande i arbetet genom att dra nytta av den publikation som delades ut under utbildningen. Utbildningsdagen inklusive material hjälper dig att identifiera förändringsbehov, hitta lösningar på dem och initiera gemensam utveckling på arbetsplatsen. Verktyget Bedömning av arbetshälsan får användas kostnadsfritt även i det fortsatta arbetet. Utvecklarna av arbetshälsa får vid behov ytterligare stöd via utbildningen Vår stig. Ytterligare information om utbildningen: https://tyohyvinvointikortti.fi/sv/

Utbildningen ordnas i samarbete med Arbetarskyddscentralen.

Yhdistystoiminnan tulevaisuus

Asiantuntijaluento tarjoaa näkökulmia yhdistystoiminnan tulevaisuuteen. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Yhdistystoiminnan tulevaisuus

Asiantuntijaluento tarjoaa näkökulmia yhdistystoiminnan tulevaisuuteen. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Yhdistystoiminnan johtaminen

Asiantuntijaluento tarjoaa ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten johtamiseen.

Koulutuksen teemana on viestinnän johtaminen ja työnjako ammattiyhdistyksissä. Puheenvuorossa käsitellään yhdistyksen viestintärooleja ja viestinnän johtamista, työn ja vastuiden jakoa sekä työtapoja ja viestintäkulttuurin vahvistamista. Luennolla haetaan vastauksia siihen, kuinka saada homma rullaamaan pienillä resursseilla, innostuen ja onnistuen!

Tämä on ensimmäinen kahden luennon sarjasta. Toinen yhdistystoiminnan johtamisen luento on 9.10.2024. Voit osallistua yhteen tai molempiin!

Yhdistystoiminnan johtaminen

Asiantuntijaluento tarjoaa ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten johtamiseen.

Tämä on toinen kahden luennon sarjasta. Ensimmäinen yhdistystoiminnan johtamisen luento on 20.3.2024. Voit osallistua yhteen tai molempiin!

Yhdistystoiminnan johtaminen -sarja

Asiantuntijaluennot tarjoavat ajankohtaiskatsauksen, tietoa ja näkökulmia yhdistystoiminnan ja vapaaehtoisten johtamiseen ja ohjaamiseen. Puheenvuorojen teemat ja kouluttajat vaihtuvat vuosittain.

Luentosarjan ajankohdat ovat 20.3.2024 ja 9.10.2024. Halutessasi voit osallistua yhteen tai molempiin.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:
– Mistä työhyvinvointi rakentuu?
– Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
– Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
– Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
– Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutuksen tavoite yltää yhtä päivää pidemmälle. Voit palata työhyvinvoinnin kokonaisuuteen hyödyntämällä koulutuksessa jaettua julkaisua.

Sähköpostilista Excelissä – koonti, korjaus ja suodatus

Koulutuksessa opetetaan miten postituslistoja käsitellään Excelissä. Osallistujalta ei vaadita aiempaa Excel-osaamista. Kaikki asiat opitaan itse tekemällä harjoitustyökirjan avulla. Harjoitustyökirja jää koulutuksen jälkeen osallistujille, joten se toimii jatkossa helppokäyttöohjeena, jonka avulla muistaa mitä piti tehdä.