Yhdistysaktiivi

Yhdistys digiajassa -sarja

Sarjan kokouksiin liittyvät koulutukset ovat vuorovaikutteisia etäluentoja. Tutustumme joihinkin kokouksen ja äänestämisen aputyökaluihin. Siksi koulutuksiin on parempi osallistua kannettavalla kuin pelkällä puhelimella. Kahdella laitteella osallistuminen mahdollistaa sen, että voit testata samojen välineiden käyttöä molemmilla. Varaa mahdollisuuksien mukaan rauhallinen tila, jossa voit halutessasi laittaa äänet päälle tai käyttää mikrofonia.

Somehäirinnän kohtaaminen yhdistyksessä

Somehäirintää ei tarvitse hävetä, se ei ole merkki yhdistyksen toiminnan epäonnistumisesta – pikemminkin päinvastoin. Häirinnän ilmaantuminen on merkki siitä, että taho, johon se kohdistuu, nähdään tärkeänä. Somehäirintään kannattaa tarttua yhdistyksenä, sillä häirinnän kohteeksi joutuminen voi aiheuttaa haittaa ja vaaraa yhdistyksen aktiivitoimijoiden terveydelle. Yhteisesti sovituilla toiminnan tavoilla voidaan luoda ryhmäpainetta yhdistyksen puolesta sekä tukea yhdistyksen brändiä ja maineenhallintaa.

TJS-tuki info: kevät 2024

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille.

Tässä infotilaisuudessa käydään läpi, mistä osallistujatilastojen keruussa on kysymys ja kuinka tiedot tulee raportoida kevätkauden 2024 koulutuksista.

Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

TJS-tuki info: kevät 2024

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille.

Tässä infotilaisuudessa käydään läpi, mistä osallistujatilastojen keruussa on kysymys ja kuinka tiedot tulee raportoida kevätkauden 2024 koulutuksista.

Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Kuvankäsittely tekoälyllä Canvassa

Koulutuksessa käymme läpi seuraavat toiminnot: tekstistä kuvaksi tai videoksi; tekstin tai objektien ulkoasun visualisointi/koristelu; taustan poistaminen; elementin poiminta kuvasta ja siirtäminen muualle tai poistaminen; tekstin poiminta kuvasta ja sen muokkaus tai poistaminen; elementin korvaus kuvasta jollakin toisella sekä kuva-alueen laajennus. Mikäli tekoälytoimintoja tulee lisää, käymme niitäkin koulutusajan puitteissa läpi.

Koulutuksessa pääset lyhyesti testaamaan.

Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus. Parhaiten osallistut tietokoneella.

Canva yhteiskäytössä ja julkaisukalenteri

Käymme läpi, miten luot Canvan tiimin ja miten otat brändityökalun käyttöön. Opit jakamaan julkaisumalleja tiimin jäsenten kanssa ja kansioimaan malleja niin, että kaikkien on ne helppo löytää. Yhteisessä työstämisessä hyödyllistä on myös mallin linkin jakaminen sähköpostiin ja kommenttien käyttö julkaisumallissa. Lisäksi opit Canvan julkaisukalenterin käytön ja Canvan linkittämisen sosiaalisen median kanaviin.

Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus.

Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilö -koulutus

Häirinnän ehkäisy on osa yhteisöjen yhdenvertaisuus- ja moninaisuustyötä, jossa tavoitellaan turvallisempien tilojen ja tapahtumien luomista. Koulutuksessa tarkastellaan mahdollisia häirintätilanteita ja toimintatapoja niissä. Lisäksi opetellaan, miten luodaan yhdistykselle häirintään puuttumisen toimintamalli: miten häirintätilanteita selvitellään, miten niissä toimitaan ja mikä on yhdyshenkilön rooli. Käsittelemme myös sitä, miten häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä yhdistystoiminnassa.

Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilö -koulutus

Häirinnän ehkäisy on osa yhteisöjen yhdenvertaisuus- ja moninaisuustyötä, jossa tavoitellaan turvallisempien tilojen ja tapahtumien luomista. Koulutuksessa tarkastellaan mahdollisia häirintätilanteita ja toimintatapoja niissä. Lisäksi opetellaan, miten luodaan yhdistykselle häirintään puuttumisen toimintamalli: miten häirintätilanteita selvitellään, miten niissä toimitaan ja mikä on yhdyshenkilön rooli. Käsittelemme myös sitä, miten häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä yhdistystoiminnassa.

Canvan perusteet – viestintämateriaaleja helposti

Canvan valmiita pohjia voit muokata yhdistyksen eri käyttötarkoituksiin. Sillä voi tehdä esimerkiksi ilmoituksia, some-kuvia, esityksiä ja asiakirjoja. Voit myös tehdä materiaalia juuri siihen kokoon kuin tarvitset. Pohjien lisäksi tarjolla on maksuttomia kuvia ja kuvakkeita.

Koulutuksessa käymme kattavasti läpi perusasiat (ks. ohjelma) ja pääset itse harjoittelemaan. Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus. Parhaiten osallistut tietokoneella.