Yhdistysaktiivi

Somejulkaisujen pohjat Canvalla

Sisällössä keskitymme siihen, millaisista viestipohjista on apua ja mitä suunnittelussa tulee ottaa huomioon: esimerkiksi mitä ja miten tuoda esiin sekä miten huomio suunnataan.

Käymme perusasiat värienkäytöstä, saavutettavuudesta ja suunnittelumallien koon valitsemisesta.

Saat myös veloituksetta yhdistyksesi käyttöön HANi Creativen valmiit mallipohjat. Paketti sisältää pohjia kahdessa eri koossa.

Koulutusta varten lähetämme ennakkokyselyn.

Animaatiot ja videot Canvalla

Aluksi käymme läpi, miten voit tehdä kuvaa, tekstiä ja erilaisia elementtejä sisältävän animaation. Sen jälkeen tutustumme tarkemmin videoiden muokkaukseen: julkaisukanavaan soveltuvan koon valinta, tekstin ja videoiden lisääminen, tekstin ja elementtien animointi videossa, videon leikkaus, useiden klippien yhdistäminen samaan videoon, musiikin lisääminen ja sen muokkaus sekä videon lataaminen.

Koulutuksessa pääset itse harjoittelemaan. Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus. Parhaiten osallistut tietokoneella.

Yhdistyksen arkisto ja asiakirjahallinta

Yhdistysten asiakirjojen arkistointia ohjaavat erilaiset käsitteet, normit, ohjeet, säilytysajat ja -muodot. Kaikkia ei tarvitse säilyttää, vaan yhdistyksen oma toiminta määrittelee sen, millainen ja miten laaja arkistosta muodostuu. Hyvin järjestetystä ja hoidetusta arkistosta tieto löytyy helposti. Perinteisten paperiasiakirjojen ohella sähköiset aineistot tuovat uusia haasteita yhdistysten arkistonhoidolle.

Hyvä hybridikokous

Koulutus on vuorovaikutteinen etäluento. Tutustumme joihinkin osallistaviin kokouksen aputyökaluihin. Siksi tähän koulutukseen on parempi osallistua kannettavalla kuin pelkällä puhelimella. Varaa mahdollisuuksien mukaan rauhallinen tila, jossa voit halutessasi laittaa äänet päälle tai käyttää mikrofonia.

Tarinat Instagramissa ja Facebookissa

Tarinat ovat lyhytaikaisia julkaisuja, näkyvillä vain 24 tuntia. Tarinoilla herätä huomiota ja saat niihin helppoa vuorovaikutuksellisuutta mukaan. Tarinoisssa voi hyödyntää tekstiä, kuvia sekä videoita, ja lisätä esimerkiksi linkkejä, hastageja, sijaintitunnisteita, lyhyitä kyselyitä ja emojeita. Tarinoiden hyödyntämistä esitellään case-esimerkkien kautta.

Sähköinen äänestäminen

Koulutuksessa pääset näkemään ja osin testaamaankin sähköisiä äänestystyökaluja. Saat parhaan hyödyn irti koulutuksesta, jos pystyt osallistumaan kahdella laitteella esimerkiksi tietokoneella ja puhelimella. Näin pystyt arvioimaan, miltä osallistuminen eri välineillä näyttää ja tuntuu. Varaa mielellään itsellesi rauhallinen osallistumistila, jotta voit halutessasi laittaa mikrofonin päälle.

Algoritmin ehdoilla? Näkyvyys somessa

Facebookin ja Instagramin algoritmeihin vaikuttavia asioita ovat muun muassa julkaisutyypit, vuorovaikutus tykkäämisestä kommentointiin ja jakamiseen, julkaisutahti sekä julkaisujen laatu. Saat ajankohtaista tietoa algoritmeistä – mistä ne toiminnasta algoritmit palkitsevat ja rangaisevatko ne jostain. Millä keinoilla voi optimoida viestinnän näkyvyyttä ja mitä uutta on tulossa?

Someviestinnän mittaus ja kehittäminen

Opit mistä Facebookin ja Instagramin analytiikkatieto löytyy ja mitä kaikkea voidaan mitata. Mittaamisessa tärkeää on myös pohtia, miten kannattaa mitata eli millaiset mittarit ovat itselle toimivia. Entä millaisia muita työkaluja mittaamiseen on? Saat vinkkejä tiedon tulkitsemiseen ja viestinnän kehittämiseen.

Ennakointi yhdistystoiminnassa

Koulutuksessa käsitellään tulevaisuusajattelua ja ennakointia yhdistystoiminnassa. Mitä tulevaisuusajattelu oikein on ja miten sitä tehdään? Miksi ennakointi on tärkeää ja mitä se edellyttää? Millaisia yhdistystoimintaan sopivia menetelmiä ja välineitä on olemassa tulevaisuustyöskentelyn tueksi? Koulutus sisältää luento-osuuksia ja pohdintatehtäviä pienryhmissä.