Yhdistysaktiivi

Yhdistyksen viestinnän perusteet

Koulutuksessa pohdimme, mikä on tiedottajan rooli ja tehtävät ja millainen on muiden hallituslaisten viestintävastuu. Linkitämme yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelman viestinnän tavoitteisiin ja viestintäsuunnitelmaan. Saat mallin yhdistyksen vuosikellon mukaisen viestintäsuunnitelman tekemiseen sekä tapahtuma- tai asiakohtaiseen viestintään. Hahmotat viestintäkanavien tarkoituksen eli millaisia tavoitteita kunkin kanavan käytössä on ja millaiseen viestintään ne soveltuvat. Opit perusasiat siitä, miten lisätä viestien huomioarvoa. Lisäksi saat mallikaavan sekä tiedottavien että markkinoivien tekstien tekoon.

Koulutus koostuu kouluttajan opetuksesta sekä näkemysten keräämisestä ja vaihdosta osallistujien kesken.

Yhdistyksen viestinnän perusteet

Koulutuksessa pohdimme, mikä on tiedottajan rooli ja tehtävät ja millainen on muiden hallituslaisten viestintävastuu. Linkitämme yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelman viestinnän tavoitteisiin ja viestintäsuunnitelmaan. Saat mallin yhdistyksen vuosikellon mukaisen viestintäsuunnitelman tekemiseen sekä tapahtuma- tai asiakohtaiseen viestintään. Hahmotat viestintäkanavien tarkoituksen eli millaisia tavoitteita kunkin kanavan käytössä on ja millaiseen viestintään ne soveltuvat. Opit perusasiat siitä, miten lisätä viestien huomioarvoa. Lisäksi saat mallikaavan sekä tiedottavien että markkinoivien tekstien tekoon.

Koulutus koostuu kouluttajan opetuksesta sekä näkemysten keräämisestä ja vaihdosta osallistujien kesken.

Facebookin perusjulkaisut ja algoritmin toiminta

Koulutuksessa käsitellään tekstijulkaisu kuvan tai linkin kanssa; tekstin muotoilu ja hymiöt; kuvakollaasit, kuvakoosteet (video) ja kuva-albumit; tapahtumat; vuorovaikutus sekä algoritmit.

Koulutuksesta tehdään tallenne.

Facebookin ja Instagramin julkaisutyökalut ja analytiikka

Koulutuksessa käsitellään julkaisutyökalut ja muut vinkit työstämiseen; analytiikka; sisältöanalyysi (ml. päähuomioita algoritmeista) sekä Facebook-sivun ja Instagramin yhteistoiminnot.

Koulutuksesta tehdään tallenne.

Facebookin ja Instagramin tarinat ja kelat

Koulutuksessa käsitellään tarinat ja niihin liittyvät toiminnallisuudet, kuten vuorovaikutus Instagramissa tarrojen avulla, kelat ja niiden muokkaaminen sekä IGTV.

Koulutuksesta tehdään tallenne.

Animaatioiden ja videoiden muokkaus Canvalla

Aluksi käymme läpi, miten voit tehdä kuvaa, tekstiä ja erilaisia elementtejä sisältävän animaation. Sen jälkeen tutustumme tarkemmin videoiden muokkaukseen: julkaisukanavaan soveltuvan koon valinta, tekstin ja videoiden lisääminen, tekstin ja elementtien animointi videossa, videon leikkaus, useiden klippien yhdistäminen samaan videoon, musiikin lisääminen ja sen muokkaus sekä videon lataaminen.

Koulutuksessa pääset itse harjoittelemaan. Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus. Parhaiten osallistut tietokoneella. Koulutuksesta tehdään myös tallenne.

Animaatioiden ja videoiden muokkaus Canvalla

Koulutuksessa käymme aluksi läpi, miten voit tehdä kuvaa, tekstiä ja erilaisia elementtejä sisältävän animaation. Sen jälkeen tutustumme tarkemmin videoiden muokkaukseen: julkaisukanavaan soveltuvan koon valinta, tekstin ja videoiden lisääminen, tekstin ja elementtien animointi videossa, videon leikkaus, useiden klippien yhdistäminen samaan videoon, musiikin lisääminen ja sen muokkaus sekä videon lataaminen.

Koulutuksessa käymme animointiin ja videoiden muokkaukseen liittyvät asiat kattavasti läpi ja pääset itse harjoittelemaan. Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus. Parhaiten osallistut tietokoneella. Koulutuksesta tehdään myös tallenne.

Kouluttaja: viestinnän asiantuntija FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Yhdistystoiminnan ABC

Ohjattu verkkokurssi sisältää itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä sekä ryhmätapaamisia etänä.

Ryhmätapaamisten välillä kurssi etenee itseopiskelun, oppimistehtävien tekemisen ja verkkokeskustelujen merkeissä. Kurssin seuraava jakso avautuu aina edellisen jakson ryhmätapaamisen päätteeksi. Kurssi suorittaminen on mahdollista joustavasti 5–7 viikon aikana.

Koulutuksen laajuus on yksi opintopiste eli yhteensä noin 27 tuntia ohjattua opetusta ja itsenäistä opiskelua. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus kirjata suoritus valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin Koskeen.