Yhdistysaktiivi

Animaatioiden ja videoiden muokkaus Canvalla

Koulutuksessa käymme aluksi läpi, miten voit tehdä kuvaa, tekstiä ja erilaisia elementtejä sisältävän animaation. Sen jälkeen tutustumme tarkemmin videoiden muokkaukseen: julkaisukanavaan soveltuvan koon valinta, tekstin ja videoiden lisääminen, tekstin ja elementtien animointi videossa, videon leikkaus, useiden klippien yhdistäminen samaan videoon, musiikin lisääminen ja sen muokkaus sekä videon lataaminen.

Koulutuksessa käymme animointiin ja videoiden muokkaukseen liittyvät asiat kattavasti läpi ja pääset itse harjoittelemaan. Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus. Parhaiten osallistut tietokoneella. Koulutuksesta tehdään myös tallenne.

Kouluttaja: viestinnän asiantuntija FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen normipohjan ja historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastajan tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luentoa ja toiminnantarkastukseen liittyvän harjoitteen.

Yhdistyksen taloudenhoidon perusteet

Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tilinavaus, tositemerkintä, tilikirjaus, tilinpäätös, talousarvio, talouden hallinta ja valvonta. Koulutuksessa tutustutaan maksuttoman Holli kirjanpito-ohjelman käyttöön.
Osallistujalla tulee olla oma tietokone mielellään. Koneessa pitää olla taulukkolaskentaohjelma ja siinä pitää pystyä ajamaan Windows-ympäristössä pyörivä Holli-ohjelma. Ilmaisella Windows-tillä voit käyttäää selaimessa Excel-ohjelmaa. Harjoituksia teetetään osallistujilla heidän omilla koneillaan. Koneille olisi hyvä asentaa ilmainen Holli kirjanpito-ohjelma tai koneessa pitää pystyä ajamaan se USB-tikulta.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Yhdistyksen viestinnän perusteet

Koulutuksessa pohdimme, mikä on tiedottajan rooli ja tehtävät ja millainen on muiden hallituslaisten viestintävastuu. Linkitämme yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelman viestinnän tavoitteisiin ja viestintäsuunnitelmaan. Saat mallin yhdistyksen vuosikellon mukaisen viestintäsuunnitelman tekemiseen sekä tapahtuma- tai asiakohtaiseen viestintään. Hahmotat viestintäkanavien tarkoituksen eli millaisia tavoitteita kunkin kanavan käytössä on ja millaiseen viestintään ne soveltuvat. Opit perusasiat siitä, miten lisätä viestien huomioarvoa. Lisäksi saat mallikaavan sekä tiedottavien että markkinoivien tekstien tekoon.

Koulutus koostuu kouluttajan opetuksesta sekä näkemysten keräämisestä ja vaihdosta osallistujien kesken. Ennakkotehtävänä on lähettää kouluttajalle oman yhdistyksen säännöissä mainitut toiminnan tarkoitus ja toiminnan muodot sekä 1-2 kirjausta toimintasuunnitelmaan kirjatuista toimenpiteistä.

Yhdistyksen kokous digiajassa -koulutussarja

Koulutukset toteutetaan Teams-luentoina. Koulutuksissa käydään läpi asiantuntijaluennoitsijan johdolla erilaisia kokousten valmistelemisen, koolle kutsumisen, vetämisen ja päätöksen muodostamisen työvaiheita.

Hallituksen kokous Teamsilla

Saat vinkkejä ongelmatilanteiden, kuten ääniongelmien ratkaisemiseen. Opit jakamaan esityslistan ja muita tarvittavia tiedostoja, niin että samalla näet kädennostot ja keskustelupalstan kommentit. Osaat tehdä kädennostoäänestyksen ja mielipidekyselyn.

Monista asioista on olemassa vaihtoehtoisia tapoja, hahmotat mitä ne ovat. Voit ottaa ruutukaappauksia ja niiden avulla tehdä itse itsellesi muistilappuja siitä, mistä mikäkin toiminto löytyy. Kouluttaja näyttää miten kokouksen eri vaiheita voi viedä läpi.

Vuosikokous hybridinä

Kouluttaja kertoo hybridikokouksen toimivista ratkaisuista ja välineistä. Miten kokouksen kulku saadaan kaikille näkyväksi ja kaikille yhtäläiset osallistumismahdollisuudet? Millaista kuvaa tarvitaan ja miten äänet saadaan toimimaan sekä millainen chat-/kommenttimahdollisuus etäosallistujilla tai mahdollisesti kaikilla on? Miten kokousavustajat toimivat ja kuinka hybridikokouksesta saisi sosiaalisena tilaisuutena mahdollisimman toimivan? Puhumme myös siitä, miten varaudutaan henkilövaalin tai äänestyksen järjestämiseen.

Yhdistyksen toiminnan suunnittelu

Koulutuksessa käsittelemme toiminnan lyhyen ja pitkän tähtäimen suunnittelua sekä toiminnan seurantaa ja arviointia. Ohjelmassa tutustumme erilaisiin työkaluihin ja menetelmiin sujuvan ja tehokkaan hallitustyöskentelyn tukena. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.