Yhdistysaktiivi

Facebookin ja Instagramin live-lähetykset

Koulutuksessa käydään läpi, mihin live-lähetyksiä voi ja kannattaa käyttää. Mitä pitää ottaa huomioon lähetystä suunnitellessa ja miten se tehdään teknisesti laadukkaasti. Opit myös, miten osallistaa katsojia lähetyksen aikana. Saat vinkit lähetyksen markkinointiin ja siihen, miten yhdistys voi hyödyntää lähetyksen tallennetta. Lopuksi vielä yhteenvetona se, miten analysoida onnistumista.

Koulutuksesta tehdään tallenne.

Yhdistyksen häirintäyhdyshenkilö -koulutus

Häirinnän ehkäisy on osa yhteisöjen yhdenvertaisuus- ja moninaisuustyötä, jossa tavoitellaan turvallisempien tilojen ja tapahtumien luomista. Koulutuksessa tarkastellaan mahdollisia häirintätilanteita ja toimintatapoja niissä. Lisäksi opetellaan, miten luodaan yhdistykselle häirintään puuttumisen toimintamalli: miten häirintätilanteita selvitellään, miten niissä toimitaan ja mikä on yhdyshenkilön rooli. Käsittelemme myös sitä, miten häirintää ja epäasiallista käyttäytymistä voidaan ennaltaehkäistä yhdistystoiminnassa.

Sähköpostilista Excelissä – koonti, korjaus ja suodatus

Koulutuksessa opetetaan miten postituslistoja käsitellään Excelissä. Osallistujalta ei vaadita aiempaa Excel-osaamista. Kaikki asiat opitaan itse tekemällä harjoitustyökirjan avulla. Harjoitustyökirja jää koulutuksen jälkeen osallistujille, joten se toimii jatkossa helppokäyttöohjeena, jonka avulla muistaa mitä piti tehdä.

Rohkeutta jäsenten kohtaamisiin

Yhdistyksen edustajat, erityisesti puheenjohtaja mutta muutkin hallituksen jäsenet, nähdään monesti yhdistyksen käyntikortteina. Heidän puoleensa käännytään, kun on kysyttävää tai ongelmia. Kysymykset voivat olla hankalia tai tulla itselle huonolla hetkellä. Joskus kysymys voi olla esitetty niin arasti, että sitä ei ole helppo edes tunnistaa kysymykseksi. Tässä koulutuksessa jaamme kokemuksesta syntynyttä tietoa siitä, millaista on vastata jäsenten yhteydenottoihin ja kuinka tilanteissa on viisasta toimia.

Vuosikokous hybridinä

Kouluttaja kertoo hybridikokouksen toimivista ratkaisuista ja välineistä. Miten kokouksen kulku saadaan kaikille näkyväksi ja kaikille yhtäläiset osallistumismahdollisuudet? Millaista kuvaa tarvitaan ja miten äänet saadaan toimimaan sekä millainen chat-/kommenttimahdollisuus etäosallistujilla tai mahdollisesti kaikilla on? Miten kokousavustajat toimivat ja kuinka hybridikokouksesta saisi sosiaalisena tilaisuutena mahdollisimman toimivan? Puhumme myös siitä, miten varaudutaan henkilövaalin tai äänestyksen järjestämiseen.

Kuinka saan osallistujat mukaan

Kokouksissa nopeat, rohkeat ja äänekkäät usein hallitsevat äänialaa. Pedagogisia osallistamisen menetelmiä käyttämällä voidaan saada edustavampia näkemyksiä ja tasoittaa enemmän ja vähemmän aktiivisten osallistujien vaikutusmahdollisuuksia. Koulutus on Teams-luento, jossa kouluttaja esittelee menetelmiä, joita kokouksen vetäjä voi käyttää.

Yhdistyksen toiminnantarkastus

Koulutuksessa käymme läpi toiminnantarkastuksen historian. Opit, kuka voi toimia toiminnantarkastajana ja millainen on hyvä toiminnantarkastaja. Mitkä ovat tarkastajan pätevyysvaatimukset, riippumattomuusvaatimukset ja vastuu? Millaista yhteistyötä toiminnantarkastaja tekee yhdistyksen taloudesta vastaavan kanssa? Entä mitkä ovat yhdistyksen toiminnantarkastuksen periaatteet ja tarkastettavat asiat? Saat vinkit toiminnantarkastuksessa tuotettaviin asiakirjoihin.

Koulutus sisältää luentoa ja esimerkkimateriaalin käsittelyä toiminnantarkastuksen näkökulmasta.

Pitoa ja luistoa – yhdistyksen jäsenlähtöinen toiminta

Koulutuksessa vuorottelevat tietoiskut ja vuorovaikutteinen työskentely. Vuorovaikutuksella ja oman osaamisen jakamisella on keskeinen rooli, joten valmistauduthan myös jakamaan omia ideoitasi ja osaamistasi muille. Koulutukseen liittyy ennakko- ja jälkityöskentely, jotka toteutetaan TJS Opintokeskuksen verkko-oppimisympäristössä.

Yhdistyksen somesisällön tuotanto ChatGPT:llä

Koulutuksessa ymmärrät, miten käyttää tekoälyä ideoiden kehittämiseen ja postausten luomiseen. Tekoälystä on myös apua, kun haluat tiivistää ja lyhentää tai laajentaa ja kehittää tekstiä. Laajentaminen toimii esimerkiksi
blogikirjoituksiin. Lisäksi ChatGPT auttaa visuaalisen sisällön ja tunteisiin vetoavien postausten luomisessa. Kun pohdit kanavien sisältöstrategiaa, saat apua kohdeyleisön määrittelyyn ja heille sopivan sisällön kehittämiseen.