Yhdistysaktiivi

Yhdistys osallistuu edunvalvontaan

Ammatilliseen järjestäytymiseen kuuluu pyrkimys vaikuttaa. Jos liitto käynnistää työtaistelutoimet, yhdistys voi tarjota lisää käsipareja luottamusmiehen avuksi. Käytännön järjestelyissä auttaa, jos useampi hallituksen jäsen on jotenkin kouluttautunut siihen, mitä tapahtuu. Yhdistys voi käynnistää myös oman paikallisen kampanjan esimerkiksi työterveysuhkaan tai työpaikan muutosneuvotteluihin liittyen.
Koulutus koostuu kahdesta osasta.

ChatGPT yhdistystoiminnan apuna

ChatGPT:n avulla pystyy ideoimaan ja kuvailemaan tietoa sekä hyödyntämään sitä ongelmanratkaisussa tutkimalla ja vertailemalla eri näkökulmia. ChatGPT:n avulla voi myös tuottaa helposti erilaisia tekstejä. Tuotoksen faktat tulee kuitenkin aina kriittisesti arvioida.

Hallituksen kokous Teamsissa

Saat vinkkejä ongelmatilanteiden, kuten ääniongelmien ratkaisemiseen. Opit jakamaan esityslistan ja muita tarvittavia tiedostoja, niin että samalla näet kädennostot ja keskustelupalstan kommentit. Osaat tehdä kädennostoäänestyksen ja mielipidekyselyn.

Monista asioista on olemassa vaihtoehtoisia tapoja, hahmotat mitä ne ovat. Voit ottaa ruutukaappauksia ja niiden avulla tehdä itse itsellesi muistilappuja siitä, mistä mikäkin toiminto löytyy. Kouluttaja näyttää miten kokouksen eri vaiheita voi viedä läpi.

Yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito

Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tilinavaus, tositemerkintä, tilikirjaus, tilinpäätös, talousarvio, talouden hallinta ja valvonta. Koulutuksessa tutustutaan maksuttoman Holli kirjanpito-ohjelman käyttöön.
Osallistujalla tulee olla oma tietokone mielellään. Koneessa pitää olla taulukkolaskentaohjelma ja siinä pitää pystyä ajamaan Windows-ympäristössä pyörivä Holli-ohjelma. Ilmaisella Windows-tillä voit käyttäää selaimessa Excel-ohjelmaa. Harjoituksia teetetään osallistujilla heidän omilla koneillaan. Koneille olisi hyvä asentaa ilmainen Holli kirjanpito-ohjelma tai koneessa pitää pystyä ajamaan se USB-tikulta.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Yhdistystoiminnan ABC

Verkkokurssi sisältää itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

Kurssi käynnistyy yhteisellä starttitapaamisella, jossa käymme läpi opiskeluun liittyvät käytänteet, ja tutustumme oppimisalustaan. Yhteinen välitapaamien puolestaan tarjoaa tilan reflektoinnille ja kysymyksille. Startti- ja välitapaaminen ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Kurssin suorittaneille tarjoamme kurssin päätyttyä inspiraatioluennon ammattiyhdistystoiminnan tulevaisuudesta. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Koulutuksen laajuus on yksi opintopiste eli yhteensä noin 27 tuntia itsenäistä opiskelua. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus kirjata suoritus valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin Koskeen.

Kuvassa puhekuplia ja Yhdistystoiminnan ABC -koulutuksen logo.

Yhdistystoiminnan ABC

Verkkokurssi sisältää itsenäistä opiskelua ja oppimistehtäviä verkko-oppimisympäristössä.

Kurssi käynnistyy yhteisellä starttitapaamisella, jossa käymme läpi opiskeluun liittyvät käytänteet, ja tutustumme oppimisalustaan. Yhteinen välitapaamien puolestaan tarjoaa tilan reflektoinnille ja kysymyksille. Startti- ja välitapaaminen ovat vapaaehtoisia, mutta suositeltavia.

Kurssin suorittaneille tarjoamme kurssin päätyttyä inspiraatioluennon ammattiyhdistystoiminnan tulevaisuudesta. Puheenvuorossa käsitellään yhdistystoiminnan uudistumista ja strategisen ajattelun merkitystä hallitustyöskentelyssä. Millaisia muutosvoimia toimintaan kohdistuu ja kuinka yhdistysten toimintakenttä ovat muuttumassa?

Koulutuksen laajuus on yksi opintopiste eli yhteensä noin 27 tuntia itsenäistä opiskelua. Hyväksytysti suoritetusta koulutuksesta on mahdollisuus kirjata suoritus valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin Koskeen.

Yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito

Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tilinavaus, tositemerkintä, tilikirjaus, tilinpäätös, talousarvio, talouden hallinta ja valvonta. Koulutuksessa tutustutaan maksuttoman Holli kirjanpito-ohjelman käyttöön.
Osallistujalla tulee olla oma tietokone mielellään. Koneessa pitää olla taulukkolaskentaohjelma ja siinä pitää pystyä ajamaan Windows-ympäristössä pyörivä Holli-ohjelma. Ilmaisella Windows-tillä voit käyttäää selaimessa Excel-ohjelmaa. Harjoituksia teetetään osallistujilla heidän omilla koneillaan. Koneille olisi hyvä asentaa ilmainen Holli kirjanpito-ohjelma tai koneessa pitää pystyä ajamaan se USB-tikulta.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Yhdistyksen kokoustoiminta

Kuinka yhdistyksen kokouksessa toimintaan? Miten varmistaa onnistunut ja vuorovaikutteinen kokous? Koulutuksessa käsittelemme yhdistyksen erilaisia kokouksia, kokoustekniikkaa, päätöksentekoa ja kokouksen asiakirjoja sekä vuorovaikutusta kokouksessa. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua

Yhdistyksen hallituksen tehtävät

Mitä yhdistyksen hallituksen toimintaan kuuluu? Millaisia tehtäviä ja rooleja hallituksen jäsenillä on? Kuinka vahvistaa sitoutumista hallitustyöskentelyssä? Koulutuksessa käsittelemme hallituksen tehtäviä, hallituksen jäsenen oikeuksia ja velvollisuuksia sekä erilaisia tehtävärooleja innostusta ja motivaatiota unohtamatta. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua.