Yhdistysaktiivi

TJS-tuen avulla lisää toimintarahaa yhdistyksille

TJS-tuki on rahaa, jota yhdistys voi hakea oppimistilaisuuksien aiheuttamiin kuluihin. Kun yhdistys hyödyntää TJS-tukea, se voi lisärahalla järjestää enemmän tai kalliimpia tilaisuuksia vuodessa. Tuen hakeminen on helppoa ja kun siihen tottuu, se käy myös nopeasti.

TJS-tuen avulla lisää toimintarahaa yhdistyksille

TJS-tuki on rahaa, jota yhdistys voi hakea oppimistilaisuuksien aiheuttamiin kuluihin. Kun yhdistys hyödyntää TJS-tukea, se voi lisärahalla järjestää enemmän tai kalliimpia tilaisuuksia vuodessa. Tuen hakeminen on helppoa ja kun siihen tottuu, se käy myös nopeasti.

Yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito

Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tilinavaus, tositemerkintä, tilikirjaus, tilinpäätös, talousarvio, talouden hallinta ja valvonta. Koulutuksessa tutustutaan maksuttoman Holli kirjanpito-ohjelman käyttöön.
Osallistujalla tulee olla oma tietokone mielellään. Koneessa pitää olla taulukkolaskentaohjelma ja siinä pitää pystyä ajamaan Windows-ympäristössä pyörivä Holli-ohjelma. Ilmaisella Windows-tillä voit käyttäää selaimessa Excel-ohjelmaa. Harjoituksia teetetään osallistujilla heidän omilla koneillaan. Koneille olisi hyvä asentaa ilmainen Holli kirjanpito-ohjelma tai koneessa pitää pystyä ajamaan se USB-tikulta.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Yhdistyksen taloudenhoito ja kirjanpito

Koulutuksessa tehdään käytännön harjoituksia. Käsiteltäviä aiheita ovat mm. tilinavaus, tositemerkintä, tilikirjaus, tilinpäätös, talousarvio, talouden hallinta ja valvonta. Koulutuksessa tutustutaan maksuttoman Holli kirjanpito-ohjelman käyttöön.
Osallistujalla tulee olla oma tietokone mielellään. Koneessa pitää olla taulukkolaskentaohjelma ja siinä pitää pystyä ajamaan Windows-ympäristössä pyörivä Holli-ohjelma. Ilmaisella Windows-tillä voit käyttäää selaimessa Excel-ohjelmaa. Harjoituksia teetetään osallistujilla heidän omilla koneillaan. Koneille olisi hyvä asentaa ilmainen Holli kirjanpito-ohjelma tai koneessa pitää pystyä ajamaan se USB-tikulta.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus

Yhdistyksen arkisto ja asiakirjahallinta

Yhdistysten asiakirjojen arkistointia ohjaavat erilaiset käsitteet, normit, ohjeet, säilytysajat ja
-muodot. Kaikkia ei tarvitse säilyttää, vaan yhdistyksen oma toiminta määrittelee sen, millainen ja miten laaja arkistosta muodostuu. Hyvin järjestetystä ja hoidetusta arkistosta tieto löytyy helposti. Perinteisten paperiasiakirjojen ohella sähköiset aineistot tuovat uusia haasteita yhdistysten arkistonhoidolle.

Kouluttaja: arkistonjohtaja Arto Alajoutsijärvi, Toimihenkilöarkisto

Yhdistyksen arkistonhoito edistyneille

Koulutuksessa käydään yksilötehtävien, esimerkkitapauksen ja ryhmäkeskustelujen avulla läpi asiakirjahallinnon ja arkistoinnin roolia, tehtäviä ja toimintoja yhdistyksissä. Koulutuksessa pysähdytään arkistollisten kysymysten äärelle, vaihdetaan ajatuksia ja jaetaan tietoa arkistoinnin hyvistä käytänteistä. Arkistollisten tehtävien ja ratkaistavien pulmien avulla tietämys yhdistyksen arkistonhoidosta syvenee.

Yhdistyksen arkisto ja asiakirjahallinta

Yhdistysten asiakirjojen arkistointia ohjaavat erilaiset käsitteet, normit, ohjeet, säilytysajat ja
-muodot. Kaikkia ei tarvitse säilyttää, vaan yhdistyksen oma toiminta määrittelee sen, millainen ja miten laaja arkistosta muodostuu. Hyvin järjestetystä ja hoidetusta arkistosta tieto löytyy helposti. Perinteisten paperiasiakirjojen ohella sähköiset aineistot tuovat uusia haasteita yhdistysten arkistonhoidolle.

TikTokin mahdollisuudet yhdistyksen viestinnässä

Millainen sosiaalisen median kanava TikTok on, ketkä sitä käyttävät ja millaista sisältöä siellä jaetaan?

Koulutuksesta tehdään tallenne. Koulutus on osa Yhdistyksen viestintä sosiaalisessa mediassa -koulutussarjaa.

Yhdistystoiminnan perusteet, kello viiden sarja

Yhdistystoiminnan perusteet -koulutussarja muodostuu viidestä kaksituntisesta koulutuksesta. Kello viideltä alkavat koulutukset sisältävät luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua. Tervetuloa mukaan kello viiden koulutussarjaan!