Yhdistysaktiivi

Facebookin ja Instagramin tarinat ja kelat

Koulutuksessa käsitellään tarinat ja niihin liittyvät toiminnallisuudet, kuten vuorovaikutus Instagramissa tarrojen avulla, kelat ja niiden muokkaaminen sekä IGTV.

Koulutuksesta tehdään tallenne.

Kello viiden koulutussarjan kuvituskuva. Kuvassa kello osoittaa viisi.

Yhdistyksen kokoustoiminta

Kuinka yhdistyksen kokouksessa toimintaan? Miten varmistaa onnistunut ja vuorovaikutteinen kokous? Koulutuksessa käsittelemme yhdistyksen erilaisia kokouksia, kokoustekniikkaa, päätöksentekoa ja kokouksen asiakirjoja sekä vuorovaikutusta kokouksessa. Koulutus sisältää luento-osuuksia, työskentelyä ja keskustelua

Animaatioiden ja videoiden muokkaus Canvalla

Aluksi käymme läpi, miten voit tehdä kuvaa, tekstiä ja erilaisia elementtejä sisältävän animaation. Sen jälkeen tutustumme tarkemmin videoiden muokkaukseen: julkaisukanavaan soveltuvan koon valinta, tekstin ja videoiden lisääminen, tekstin ja elementtien animointi videossa, videon leikkaus, useiden klippien yhdistäminen samaan videoon, musiikin lisääminen ja sen muokkaus sekä videon lataaminen.

Koulutuksessa pääset itse harjoittelemaan. Kouluttaja esittelee Canvaa selaimen kautta, mutta Canvasta on myös mobiilisovellus. Parhaiten osallistut tietokoneella. Koulutuksesta tehdään myös tallenne.

Yhdistyksen viestinnän perusteet

Koulutuksessa pohdimme, mikä on tiedottajan rooli ja tehtävät ja millainen on muiden hallituslaisten viestintävastuu. Linkitämme yhdistyksen säännöt ja toimintasuunnitelman viestinnän tavoitteisiin ja viestintäsuunnitelmaan. Saat mallin yhdistyksen vuosikellon mukaisen viestintäsuunnitelman tekemiseen sekä tapahtuma- tai asiakohtaiseen viestintään. Hahmotat viestintäkanavien tarkoituksen eli millaisia tavoitteita kunkin kanavan käytössä on ja millaiseen viestintään ne soveltuvat. Opit perusasiat siitä, miten lisätä viestien huomioarvoa. Lisäksi saat mallikaavan sekä tiedottavien että markkinoivien tekstien tekoon.

Koulutus koostuu kouluttajan opetuksesta sekä näkemysten keräämisestä ja vaihdosta osallistujien kesken.

TJS-tuki info: kevät 2024

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille.

Tässä infotilaisuudessa käydään läpi, mistä osallistujatilastojen keruussa on kysymys ja kuinka tiedot tulee raportoida kevätkauden 2024 koulutuksista.

Tilaisuudessa on aikaa keskustelulle ja kysymyksille.

Some-häirinnän kohtaaminen yhdistyksenä

Some-häirintää ei tarvitse hävetä, se ei ole merkki yhdistyksen toiminnan epäonnistumisesta – pikemminkin päinvastoin. Häirinnän ilmaantuminen on merkki siitä, että taho, johon se kohdistuu, nähdään tärkeänä. Some-häirintään kannattaa tarttua yhdistyksenä, sillä häirinnän kohteeksi joutuminen on kokemus, joka aiheuttaa haittaa ja vaaraa yhdistyksen aktiivitoimijoiden terveydelle. Yhteisesti sovituilla toiminnan tavoilla voidaan luoda ryhmäpainetta yhdistyksen puolesta sekä tukea yhdistyksen brändiä ja maineenhallintaa.

Yhdistyksen arkisto ja asiakirjahallinta

Yhdistysten asiakirjojen arkistointia ohjaavat erilaiset käsitteet, normit, ohjeet, säilytysajat ja
-muodot. Kaikkia ei tarvitse säilyttää, vaan yhdistyksen oma toiminta määrittelee sen, millainen ja miten laaja arkistosta muodostuu. Hyvin järjestetystä ja hoidetusta arkistosta tieto löytyy helposti. Perinteisten paperiasiakirjojen ohella sähköiset aineistot tuovat uusia haasteita yhdistysten arkistonhoidolle.