Henkilöstön edustaja

TJS laki -luentosarja II: Yt-laki

Luennon aikana saat tiivistetysti tiedon yt-laista henkilöstön edustajan roolin tueksi.

Luentosarja esittelee yhden henkilöstön edustajan roolin kannalta tärkeän työlain kerrallaan. Luentoja toteutetaan neljä vuoden 2025. Muiden luentojen teemat ovat tietosuoja, tasapuolinen kohtelu ja syrjintä sekä työsuhteiden määräaikaisuudet.


TJS laki -luentosarja II: Tasapuolinen kohtelu ja syrjintä

Luennon aikana saat tiivistetysti tiedon tasapuoliseen kohteluun ja syrjintään liittyvästä lainsäädännöstä henkilöstön edustajan roolin tueksi.

Luentosarja esittelee yhden henkilöstön edustajan roolin kannalta tärkeän työlain kerrallaan. Luentoja toteutetaan neljä vuoden 2025. Muiden luentojen teemat ovat tietosuoja, YT-laki sekä työsuhteiden määräaikaisuudet.

TJS laki -luentosarja II: Työsuhteiden määräaikaisuudet

Luennon aikana saat tiivistetysti tiedon työsuhteiden määräaikasuuksiin liittyvästä lainsäädännöstä henkilöstön edustajan roolin tueksi.

Luentosarja esittelee yhden henkilöstön edustajan roolin kannalta tärkeän työlain kerrallaan. Luentoja toteutetaan neljä vuoden 2025 aikana. Muiden luentojen teemat ovat tietosuoja, YT-laki, Tasapuolinen kohtelu ja syrjintä.

Vaikuta ja vakuuta viestijänä

Opit vastaanottajalähtöistä, puhuttelevaa ja tavoitteellista viestintää, jossa kuulijan tarpeet huomioidaan viestinnällisestä näkökulmasta. Koulutus kehittää vuorovaikutus- ja vaikuttamistaitojasi monipuolisesti ja käytännönläheisesti.

Harjoittelua varten valmistele 2-3 minuutin tietoisku jostain ajankohtaisesta asiasta. Tietoisku voi olla joko verkossa tai lähitapaamisessa tapahtuva puheenvuoro.

Koulutukseen otetaan enintään 20 osallistujaa.

Yhteistoimintalain perusteet kunnassa ja hyvinvointialueella

Koulutuksen jälkeen tunnet yhteistoimintalain soveltamisalan ja sen osapuolet, ymmärrät mitä kuuluu yhteistoimintalain piiriin, mikä on jatkuvan vuoropuhelun merkitys yhteistoiminnassa ja saat eväitä jäsenten tukemiseen yt-prosessin aikana.

Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa perehdyt henkilöstön edustajalle keskeiseen oikeuskäytäntöön ja kuulet erilaisista oikeustapauksista.

Koulutus koostuu asiantuntijaluennoista ja ryhmätyöskentelystä, jossa sinulla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiasi esille ja oppia muilta osallistujilta.

Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutuksessa perehdyt henkilöstön edustajalle keskeiseen oikeuskäytäntöön ja kuulet erilaisista oikeustapauksista.

Koulutus koostuu asiantuntijaluennoista ja ryhmätyöskentelystä, jossa sinulla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiasi esille ja oppia muilta osallistujilta.

Psykososiaalisen kuormituksen valvonta

Mielenterveyteen liittyvien sairauspoissaolojen määrä sekä psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Tätä tematiikkaa käsittelemme tässä koulutuksessa. Aloitamme yhteisellä luento-osuudella. Sen jälkeen siirrymme osallistavaan työskentelyyn, jossa pohdimme yhdessä kouluttajan johdolla käytännön toimenpiteitä työpaikalla henkisen työsuojelun edistämiseksi.

Yhteistoimintalain perusteet yksityisellä sektorilla

Koulutuksen jälkeen tunnet yhteistoimintalain soveltamisalan ja sen osapuolet, ymmärrät mitä kuuluu yhteistoimintalain piiriin, mikä on jatkuvan vuoropuhelun merkitys yhteistoiminnassa ja saat eväitä jäsenten tukemiseen yt-prosessin aikana.