Henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen asiantuntijoiden tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.

Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tuleekin tunnistaa työntekijän palvelutarve eli perusta tarkemmalle arvioinnille. Ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.

Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä ja puoli tuntia.

DEI-työpaja henkilöstön edustajille

Koulutuksessa noudatetaan turvallisen DEI-koulutuksen sääntöjä. Oppimiselle luodaan yhdessä salliva ja kannustava ilmapiiri. Koulutukseen ei ennakkokyselyn lisäksi tarvitse valmistautua.
Viikkoa ennen koulutusta saat osallistujaohjeen ja linkin lyhyeen kyselyyn. Kyselyn vastuksia käytetään ainoastaan tämän koulutuksen taustatietona ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Utbildningen Välbefinnande i arbetet -kortet

Utbildningens innehåll:
Utbildningen omfattar självständiga webbstudier och webinar. Webb- och webinar är båda en halv dag långa.
Under utbildningen bearbetar till exempel följande frågeställningar: Vad består välbefinnande i arbetet av? Vilka resurser och utvecklingsbehov finns det på arbetsplatsen? Hur förbättrar man välbefinnande i arbetet genom ledarskap och god arbetsgemenskap? Hur hanterar man arbetsbelastning samt understöder hälsa och arbetsförmåga? Hur fungerar en god arbetsgemenskap?

Vad sker efter utbildningen
Utbildningens mål sträcker sig längre än en dag. Du kan gå tillbaka till helheten välbefinnande i arbetet genom att dra nytta av den publikation som delades ut under utbildningen. Utbildningsdagen inklusive material hjälper dig att identifiera förändringsbehov, hitta lösningar på dem och initiera gemensam utveckling på arbetsplatsen. Verktyget Bedömning av arbetshälsan får användas kostnadsfritt även i det fortsatta arbetet. Utvecklarna av arbetshälsa får vid behov ytterligare stöd via utbildningen Vår stig. Ytterligare information om utbildningen: https://tyohyvinvointikortti.fi/sv/

Utbildningen ordnas i samarbete med Arbetarskyddscentralen.