Henkilöstön edustaja

DEI i nötskärl – Arbetslivet är för alla

Utbildningens innehåll:
Under första halvan lär vi oss att förstå vad mångfald i arbetsgemenskapen innebär. Vi går in på vad det är vi menar då vi talar om mångfald. Vi lär oss om innebörden i begreppen rättvisa och inkludering. Vi går igenom modellen för inkluderande team.
Under andra halvan går vi in på den nytta som den här processen som gäller mångfald, inklusion och rättvisa för med sig till arbetsgemenskapen. Vi talar också om vad detta betyder i praktiken och går igenom deltagarnas frågor som kommit fram på förhand.

Utbildningen Välbefinnande i arbetet -kortet

Utbildningens innehåll:
Utbildningen omfattar självständiga webbstudier och webinar. Webb- och webinar är båda en halv dag långa.
Under utbildningen bearbetar till exempel följande frågeställningar: Vad består välbefinnande i arbetet av? Vilka resurser och utvecklingsbehov finns det på arbetsplatsen? Hur förbättrar man välbefinnande i arbetet genom ledarskap och god arbetsgemenskap? Hur hanterar man arbetsbelastning samt understöder hälsa och arbetsförmåga? Hur fungerar en god arbetsgemenskap?

Vad sker efter utbildningen
Utbildningens mål sträcker sig längre än en dag. Du kan gå tillbaka till helheten välbefinnande i arbetet genom att dra nytta av den publikation som delades ut under utbildningen. Utbildningsdagen inklusive material hjälper dig att identifiera förändringsbehov, hitta lösningar på dem och initiera gemensam utveckling på arbetsplatsen. Verktyget Bedömning av arbetshälsan får användas kostnadsfritt även i det fortsatta arbetet. Utvecklarna av arbetshälsa får vid behov ytterligare stöd via utbildningen Vår stig. Ytterligare information om utbildningen: https://tyohyvinvointikortti.fi/sv/

Utbildningen ordnas i samarbete med Arbetarskyddscentralen.

Työhyvinvointikorttikoulutus

Työhyvinvointikortti-koulutuksessa keskitymme työhyvinvoinnin perusasioihin. Koulutus auttaa muodostamaan yhteisen käsityksen työhyvinvoinnista, jäsentää rooleja ja vastuita sekä edistää yhteistyötä.

Koulutuksessa löydetään vastauksia kysymyksiin:
– Mistä työhyvinvointi rakentuu?
– Mitä voimavaroja ja kehittämistarpeita työpaikalla on?
– Miten johtamisella ja työyhteisön keinoin edistetään työhyvinvointia?
– Miten hallitaan työkuormitusta sekä tuetaan terveyttä ja työkykyä?
– Miten hyvä työyhteisö toimii?

Koulutuksen tavoite yltää yhtä päivää pidemmälle. Voit palata työhyvinvoinnin kokonaisuuteen hyödyntämällä koulutuksessa jaettua julkaisua.

Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.
Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tuleekin tunnistaa työntekijän palvelutarve eli perusta tarkemmalle arvioinnille. Ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja.
Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä ja puoli tuntia. Vertaistapaamisen osuus tästä ajasta on puolitoista tuntia.

Henkilöstön edustaja osatyökykyisen tukena

Koulutus koostuu itseopiskelusta verkossa ja vertaistapaamisesta. Työterveyslaitoksen tuottama sisältömateriaali kokoaa tärkeimmät asiat henkilöstön edustajan näkökulmasta ja linkittää lisätietoon Työterveyslaitoksen sivuille.
Työkyky muodostuu ihmisen fyysisten, psyykkisten, sosiaalisten ja kognitiivisten voimavarojen ja työn välisestä suhteesta. Aluksi tuleekin tunnistaa työntekijän palvelutarve eli perusta tarkemmalle arvioinnille. Ammattilaiset selvittävät henkilön työkykyä ammatillisesta näkökulmasta, mutta myös asiakkaan itse tuottama tieto on tärkeää. Arvioinnin jälkeen haetaan ratkaisuja. Tässä kaikessa henkilöstön edustaja voi olla edustettavan tukena. Tukea edustettavaa neuvotteluissa ja auttaa sekä edustettavaa että työnantajaa näkemään erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja. Koulutuksen käyminen vie yhteensä noin neljä ja puoli tuntia. Vertaistapaamisen osuus tästä ajasta on puolitoista tuntia.

DEI-työpaja henkilöstön edustajille

Koulutuksessa noudatetaan turvallisen DEI-koulutuksen sääntöjä. Oppimiselle luodaan yhdessä salliva ja kannustava ilmapiiri. Koulutukseen ei ennakkokyselyn lisäksi tarvitse valmistautua.
Viikkoa ennen koulutusta saat osallistujaohjeen ja linkin lyhyeen kyselyyn. Kyselyn vastuksia käytetään ainoastaan tämän koulutuksen taustatietona ja niitä käsitellään luottamuksellisesti.

Sähköpostilista Excelissä – koonti, korjaus ja suodatus

Koulutuksessa opetetaan miten postituslistoja käsitellään Excelissä. Osallistujalta ei vaadita aiempaa Excel-osaamista. Kaikki asiat opitaan itse tekemällä harjoitustyökirjan avulla. Harjoitustyökirja jää koulutuksen jälkeen osallistujille, joten se toimii jatkossa helppokäyttöohjeena, jonka avulla muistaa mitä piti tehdä.

Rohkeutta jäsenten kohtaamisiin

Yhdistyksen edustajat, erityisesti puheenjohtaja mutta muutkin hallituksen jäsenet, nähdään monesti yhdistyksen käyntikortteina. Heidän puoleensa käännytään, kun on kysyttävää tai ongelmia. Kysymykset voivat olla hankalia tai tulla itselle huonolla hetkellä. Joskus kysymys voi olla esitetty niin arasti, että sitä ei ole helppo edes tunnistaa kysymykseksi. Tässä koulutuksessa jaamme kokemuksesta syntynyttä tietoa siitä, millaista on vastata jäsenten yhteydenottoihin ja kuinka tilanteissa on viisasta toimia.

Tunnetaidot neuvotteluissa

Koulutus on etäopetusta Teamsilla. Koulutus on keskusteleva, joten osallistujien toivotaan varaavan itselleen koulutukseen osallistumista varten rauhallisen tilan, jossa kameran ja mikrofonin voi laittaa päälle. Tämä koulutus on ajateltu neuvottelutaidon peruskursseja täydentäväksi koulutukseksi. Ei haittaa, vaikka et olisi käynyt TJS Opintokeskuksen neuvottelutaidon peruskoulutusta, jos olet ollut jossain muussa neuvottelukoulutuksessa tai sinulla on valmiiksi neuvottelukokemusta.