Henkilöstön edustaja

Henkilöstön edustajan viestintä

Koulutuksessa määrittelemme yhdessä, mikä henkilöstön edustajan viestinnässä on tärkeää. Käymme läpi viestinnän keinoja kasvokkaisesta viestinnästä sähköiseen viestintään ja mietimme keinoja edustettavien mielipiteen esiin saamiseksi. Käsittelemme viestinnän haasteita ja ratkaisuja niihin. Lopuksi luomme kokonaisnäkemystä siitä, mitkä seikat vaikuttavat luottamuksen rakentamiseen.

Koulutus koostuu kouluttajan opetuksesta sekä näkemysten keräämisestä ja vaihdosta osallistujien kesken joko yhteiselle alustalle työstäen tai pienryhmissä.

Kouluttaja: viestinnän asiantuntija, koulutussuunnittelija FM Marika Ojala, TJS Opintokeskus

Tunnetaidot neuvotteluissa

Koulutus on etäopetusta Teamsilla. Koulutus on keskusteleva, joten osallistujien toivotaan varaavan itselleen koulutukseen osallistumista varten rauhallisen tilan, jossa kameran ja mikrofonin voi laittaa päälle. Tämä koulutus on ajateltu neuvottelutaidon peruskursseja täydentäväksi koulutukseksi. Ei haittaa, vaikka et olisi käynyt TJS Opintokeskuksen neuvottelutaidon peruskoulutusta, jos olet ollut jossain muussa neuvottelukoulutuksessa tai sinulla on valmiiksi neuvottelukokemusta.

Kouluttaja: Amo, FM Inka Ukkola, TJS Opintokeskus

Yhteistoimintalain perusteet kuntasektorilla

Koulutuksen jälkeen tunnet yhteistoimintalain soveltamisalan ja sen osapuolet, ymmärrät mitä kuuluu yhteistoimintalain piiriin, mikä on jatkuvan vuoropuhelun merkitys yhteistoiminnassa ja saat eväitä jäsenten tukemiseen yt-prosessin aikana.

Koulutukseen sisältyy luentojen lisäksi osallistavia osuuksia, joissa osallistujilla on mahdollisuus jakaa ja vaihtaa omia kokemuksiaan ja saada vertaistukea oman henkilöstön edustajan tehtävän hoitamiseen.

Tasa-arvosuunnitelman tekeminen työpaikalle

Tasa-arvosuunnitelman laatiminen on pakollista työpaikoilla, joilla työskentelee säännöllisesti vähintään 30 työntekijää. Suunnitelma tulee laatia yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa. Kaikilla työpaikoilla tasa-arvosuunnitelmaa ei kuitenkaan lain edellytyksistä huolimatta ole.

Koulutus aloitetaan yhteisellä luento-osuudella, jonka jälkeen toteutetaan osallistava työskentely tasa-arvosuunnitelman valmistelemiseksi työpaikoille.

Henkisen työsuojelun valvonta

Mielenterveyteen liittyvien sairauspoissaolojen määrä sekä psykososiaalinen kuormitus työpaikoilla on lisääntynyt viime vuosina merkittävästi. Tätä tematiikkaa käsittelemme tässä koulutuksessa. Aloitamme yhteisellä luento-osuudella. Sen jälkeen siirrymme osallistavaan työskentelyyn, jossa pohdimme yhdessä kouluttajan johdolla käytännön toimenpiteitä työpaikalla henkisen työsuojelun edistämiseksi.

Kouluttajina toimivat tarkastaja Niina Pentinmäki Etelä-Suomen aluehallintovirastosta sekä
asiantuntija, KM, AmO Seija Moilanen Työturvallisuuskeskuksesta.

Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutus koostuu asiantuntijaluennoista ja ryhmätyöskentelystä, jossa sinulla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiasi esille ja oppia muilta osallistujilta.

Lait henkilöstön edustajan tukena

Koulutus koostuu asiantuntijaluennoista ja ryhmätyöskentelystä, jossa sinulla on mahdollisuus tuoda omia kokemuksiasi esille ja oppia muilta osallistujilta.

Paikallisen neuvottelijan talousluvut

Päivä koostuu johdantoluennosta ja harjoitustehtävistä. Koulutuksessa tutustut tilinpäätökseen ja sen tietosisältöön laskemalla erilaisia tunnuslukuja.

Kouluttaja: Tietojenkäsittely- ja taloussuunnittelija, datanomi Matti Järvinen, TJS Opintokeskus