Yhdistystoiminnan johtamiskoulutuksen valmistelu alkaa

Kuvituskuva, jossa avoimen käden päällä henkilöhahmoja. Kuva Vege, Getty Images.

Miten johtaa yhdistystä ja vapaaehtoisia innostavasti sekä tulevaisuuteen kurkottaen? Kuinka saada lisää aktiiveja mukaan toimintaan, jakaa tehtäviä ja vastuita sujuvasti sekä pitää huolta omasta roolista ja ydintehtävistä? 

Käynnistämme tänä vuonna akavalaisten ja STTK:laisten yhdistysten hallitusten puheenjohtajille suunnatun peruskoulutuksen valmistelun. Koulutuksen tarkoitus on täydentää ja tukea liittojen omaa koulutustarjontaa. 

Kutsumme liittojen asiantuntijoita mukaan koulutuksen valmisteluun. Halutko tulla mukaan kehittämistyöhön, kertoa toiveista koulutukseen liittyen tai seurata valmistelua? Kehittämisyhteistyö voi olla pelkästään lyhyeen kyselyyn vastaamista tai muutamaan 1–2 tunnin palaveriin tai keskustelutuokioon osallistumista vuoden aikana sekä suunnitelmien kommentointia syyskaudella.  

Millaista osaamista yhdistyksen johtamiseen tarvitaan?

Mitä puheenjohtajan tai varapuheenjohtaja pitäisi osata koulutuksen jälkeen? Mistä hän motivoituu ja mikä häntä innostaa ja inspiroi toimimaan tehtävässä? Mitä aiheita ja teemoja johtamiskoulutuksessa pitäisi käsitellä? Miten koulutus toteutuisi ja mitä menetelmiä siinä käytettäisiin? 

Vastauksia näihin kysymyksiin alettiin pohtimaan alkuvuonna toteutuneessa tulevien koulutusten ideointityöpajassa. Esiin on tähän mennessä noussut mm. ajatuksia verkkokurssista tai webinaareista, joista koulutukseen osallistuja voisi valita itselleen täsmällisesti sopivia osia. Toteutus etänä ja mieluummin arki-iltaisin kuin viikonloppuna. Tärkeitä aiheita voisivat olla esimerkiksi ihmisten johtaminen ja vuorovaikutus, miten johtaa sisäistä motivaatiota ja innostusta, uusien aktiivien ja hallituksen jäsenten rekrytointi, jaettu johtajuus sekä tehtävien ja vastuiden jakaminen, sitouttaminen, oppimisen mahdollistaminen, vahvuuksien tunnistaminen. Myös toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus on tärkeä aihe.  

Koulutus olisi tarkoitettu ainakin yhdistysten hallitusten puheenjohtajille ja varapuheenjohtajille, mutta se voisi kenties soveltua myös tehtävästä vasta kiinnostuneille. Kaikille yhteisen koulutusosion lisäksi kokonaisuuteen voisi sisältyä myös liittojen omia jaksoja, materiaaleja ja ohjeistuksia. 

Tule mukaan vaikuttamaan koulutukseen!

Voit osallistua antamalla ideoita tai ilmoittautumalla kehittämistyöskentelyyn. Täytä kyselylomake

Lisätietoja kehittämispäällikkö Sirpa Sulku, puh. 050 543 9300, sirpa.sulku@tjs-opintokeskus.fi

Lisää uutisia