TJS-tuki: koulutusten osallistujatietojen raportointi tarkentuu

Kuvituskuvassa henkilöhahmoja ja suurennuslasi

TJS Opintokeskuksen tulee raportoida rahoittajalle eli Opetus- ja kulttuuriministeriölle aikaisempaa tarkemmin sekä omista että TJS-tukea saavien järjestöjen koulutuksista. Tilastokeskus kerää nämä tiedot OKM:lle. Tämä tarkoittaa muutoksia TJS-tuen hakemiseen ja raportointiin 1.1.2024 alkaen.

Mitä tietoja kerätään?

Koulutuksen osallistujista tarvitaan seuraavat tiedot:

  • Sukupuoli: mies, nainen, muu
  • Ikä määritellyn luokittelun mukaan
  • Koulutusaste korkeimman tutkinnon mukaan: perusaste tai vähemmän, toinen aste, korkea aste
  • Pääasiallinen toiminta ilmoittautumishetkellä: työllinen, työtön, opiskelija, eläkeläinen, muu
  • Äidinkieli: suomi, saame, ruotsi, venäjä, viro, arabia, somali, englanti, ukraina, muu

TJS-tukea hakevan tulee myös ilmoittaa osallistujamäärä nettona aiemman bruttomäärän sijaan.

Miten tietoja voi kerätä?

Tietoja voi kerätä esimerkiksi näin:

  • Liitto lisää ilmoittautumislomakkeen loppuun taustatietoja koskevat kysymykset ja saatetekstin, esimerkiksi: “Tilastokeskus kokoaa koulutukseen osallistujien tiedot, joten jokaisen koulukseen osallistuvan tulee täyttää seuraavat tiedot. Kiitos vastauksestasi!”
  • Liitto kerää tiedot osallistujilta sähköisellä lomakkeella koulutuksen aikana. Lomake voidaan jakaa Excel-lomakkeena tai tehdä kyselytyökalulla kuten Webropol, Surveypal tai Microsoft Forms tai Teams-koulutuksessa jaettavana polls-kyselynä. Näistä vinkkejä TJS-tuki ja tilastointi -sivustolta.

Tilastokeskus haluaa osallistujatiedot nettona eli yksi henkilö raportoidaan vain kerran, vaikka hän osallistuisi moneen koulutukseen. Netto-osallistujamäärän seurannan apuna voi käyttää kysymystä: Osallistun ensimmäistä kertaa tänä vuonna TJS Opintokeskuksen tukemaan liiton koulutukseen.

TJS-tuen hakuprosessia kehittävä projektityöryhmä aloittaa joulukuussa

Raportointimuutos tuli voimaan hyvin nopealla tahdilla. Sen vuoksi moneen asiaan etsitään edelleen vastauksia. Osallistujatietojen raportointi myös vaatii prosessien kehittämistä sekä liittojen että TJS Opintokeskuksen osalta.

Kehittämistyötä valmistelemaan perustetaan projektiryhmä. Projektityöryhmään nimetään yhteensä 6-8 jäsentä molemmista keskusjärjestöistä. Ryhmä kokoontuu ensimmäisen kerran joulukuussa.

TJS-tuen haku vuoden 2024 koulutuksiin

Tiedotamme alkuvuodesta, milloin TJS-tukea voi hakea vuoden 2024 koulutuksiin.

Lisätietoa, materiaalia ja yhteydenotot

Olemme koonneet TJS-tuki ja tilastointi -sivuille tietoa ja vinkkejä osallistujatietojen raportoinnista. Tietoja päivitetään sitä mukaa, kun projektiryhmän työ etenee. Viestimme myös päivitetyistä tiedoista uutiskirjeellä.

Jos haluat tässä vaiheessa kysyä ja keskustella, ota yhteyttä:
rehtori Karri Koli, karri.koli@tjs-opintokeskus.fi, puh. 045 220 7152
kehittämispäällikö Sirpa Sulku, sirpa.sulku@tjs-opintokeskus.fi, puh. 050 543 9300

Lisää uutisia