Työelämän digitaidot -koulutus

Työelämän digitaidot jatkuvana oppimisena -logo sekä kuvituskuva

Työelämän digitaidot -koulutuskokonaisuus on suunnattu liittojen jäsenille, jotka ovat työelämässä jääneet syrjään digitaitojen oppimisesta.

Maksuttoman verkkokoulutuksen tavoitteena on kohentaa työelämässä tarvittavien digitietojen ja -taitojen perusosaamista. Osaamista lähestytään eri näkökulmista.

Osallistujat voivat valita itselleen tärkeät opinnot oman työtehtävänsä, organisaationsa tai työelämän yleisten digiosaamistarpeiden pohjalta. Opiskelumoduuleja on yhdeksän, jokainen 2,5 opintopistettä. Osallistuja voi suorittaa oman valintansa mukaan yhden tai useamman moduulin. Hyväksytysti suoritetuista opinnoista opiskelija saa opintopisteet valtakunnalliseen KOSKI-rekisteriin.

Koulutuksen toteuttavat Työväen Sivistysliitto ja TJS Opintokeskus.

Kurssin toteutus

Työelämän digitaitoja on itseopiskeltava, ohjattu verkkokurssi. Opiskelun aloitus on joustavaa. Koulutus on auki vuoden 2024 loppuun saakka.

Kurssilla osallistuja etenee omassa aikataulussa ja tahdissa. Itseopiskelun tueksi tarjotaan henkilökohtaista ohjausta ja tukea muun muassa yhteisstarttien, ryhmätapaamisten ja henkilökohtaisten opintojen suunnittelukeskustelujen muodossa.

Kurssi toteutetaan Howspacessa ja tapaamiset etänä. Oppimisympäristön suunnittelussa on käytetty Howspace-alustan uusimpia mahdollisuuksia sekä pelillisiä elementtejä.

Kurssin sisältö

Aloitusmoduuli: Oppimisen suunnittelu
Oppiminen ja osaamisen tunnistaminen, omat digiosaamistarpeet, opiskelusuunnitelman teko

Valinnaiset moduulit:

 • Perusdigitaidot työssä
  Digiosaamisen tarvekartoituksen syventäminen, laitteiden perushallinta ja käyttö, yleisimmät toimisto-ohjelmat ja digitaalisen työskentelyn apuvälineet
 • Tiedonhakutaidot ja tietoturva
  Tiedonhaku, -hallinta ja -säilytys, tietoturva työelämässä, tietohallinto-ohjeistukset, sosiaalisen median tietoturvahaasteet
 • Monilukutaito
  Monilukutaitoisuus, argumentointi ja vaikuttaminen, algoritmien toiminta
 • Yhteisöllinen toiminta verkossa
  Verkkokokoustaminen ja laitteiden hallinta, yhteistyöskentely ja vuorovaikutus verkkoympäristössä
 • Yhteisöllinen media ja ammatilliset verkostot
  Pilvipalvelut ja niiden tietoturva, pilvipalveluiden hyödyntäminen työelämässä, sosiaalisen median ammatillinen hyödyntäminen (mm. LinkedIn)
 • Kirjoittamisen taidot
  Tiedon jäsentäminen ja sisällöntuotto, oikeakielisyys, asiakirja-asettelu, työpaikan sisäiset viestintäkanavat
 • Kansalaisen digitoiminta
  Yhteiskunnan digiosaamistarpeet, vaikuttaminen verkossa, yleisimpien verkkopalveluiden monipuolinen käyttö, kansalaisen tietoturvariskit
 • Mobiilityöskentely
  Mobiililaitteen käyttö yhteisöllisessä verkkotyöskentelyssä, pilvipalveluissa ja sosiaalisessa mediassa, mobiilityöskentelyn helpottajat, mobiilitoiminnan tietoturva
 • Tekoäly ja työelämän digitaalisten osaamistarpeiden ennakointi
  Tekoälyn mahdollisuudet, hyödyntäminen ja haltuunotto, tekoäly työelämän tarpeissa, tulevat työelämän digiosaamisvaateet

Ilmoittautuminen

Koulutukseen on mahdollista ilmoittautua 15.6.2024 saakka. Ilmoittautumislinkki vie Työväen Sivistysliiton lomakkeelle.

Markkinointimateriaali akavalaisille ja STTK:laisille liitoille

Mikäli liittona haluatte viestiä koulutuksesta ja haluatte hyödyntää materiaaleja, niin niitä on tarjolla mediapankissa.

Lisätietoja

Työväen Sivistysliiton koulutusasiantuntijat ja verkkokurssin ohjaajat:
Pinja Kuusenaho, 044 340 3566, pinja.kuusenaho@tsl.fi
Janne Laulumaa, 040 590 6878, janne.laulumaa@tsl.fi

Yhteyshenkilöt TJS Opintokeskuksessa:
Inka Ukkola, 040 706 4548, inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi
Sirpa Sulku, 050 543 93 00, sirpa.sulku@tjs-opintokeskus.fi

Hanketta rahoittaa Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus (Jotpa).

Koulutuksen tiedot julkaistu ensimmäisen kerran 5.4.2023.

Lisää uutisia