Yhdistyksen vuosikokous – hyvin se menee

Yhdistyksemme vuosikokous lähestyy, mutta meillä ei ole sille puheenjohtajaa, mikä avuksi? Meillä on aloittamassa uusi valtuusto, joka kaipaisi perehdytystä toimintaansa. Voisiko teiltä saada apua?

Kyllä voi. Meiltä TJS Opintokeskuksesta saa apua. Arvioisin, että TJS Opintokeskuksen toimintapiirissä on tuhansia yhdistyksiä. Keskusjärjestöt ja ammattiliitot koostuvat yhdistyksistä, joita saattaa isossa liitossa olla satoja. Näin ollen vuosikokouksia tai kevät- ja syyskokouksia on vuosittain huimaava määrä. Jokainen yhdistyksen kokous pitää sisällään huolellisen valmistelun, jossa yhdistyksen hallitus puheenjohtajansa luotsaamana laatii kokouskutsun, toimintakertomuksen, talousarvion, tilinpäätöksen ja toimintasuunnitelman kaltaiset tarvittavat asiakirjat sekä valmistelee mahdolliset sääntömuutokset ja yhdistysrakenteen muutokset.  

Minkä vuoksi yhdistys sitten kokoontuu yhdistyksen kokoukseen? Yhdistyksen kokous on leimallisesti sen jäsenten kokous. Jäsenten kokous on yhdistyksen jäsenvallan paikka, jossa tehdään kaikki tärkeimmät päätökset. Yhdistyksissä kokouksella on valta päättää kaikista asioista ja hallituksella vain sille erikseen yhdistyslaissa ja säännöissä määrätyt tehtävät. Kokous käyttää siis ylintä päätösvaltaa, kuten eduskunta Suomessa. Jäsenten näkemystä yhdistyksen toimintaan voi selvittää erilaisin keinoin kysymällä ja osallistamalla. Välineistä ja menetelmistä ei ole pulaa, jos tahtoa on.  

Olen saanut kuulla ja on ollut ilo olla mukana toteuttamassa joitakin yhdistysten kokouksia, joissa todella on keskitytty jäsenten viestin kuuntelemiseen ja kokoukset ovat olleet hyvin valmisteltuja, järjestettyjä ja tulevaisuuteen luotaavia aitoon keskusteluyhteyteen pyrkiviä jäsenvallan paikkoja. Parhaimmillaan hyvä vuosikokous tuottaa hallitukselle erinomaiset eväät luotsata yhdistystä, ja tiedon siitä mitkä ovat jäsenten toivomat painopisteet toiminnalle. Hyvällä kokousmuotoilulla ja toimivalla hallitustyöllä se onnistuu.  

Me TJS Opintokeskuksessa järjestämme koulutusta yhdistyksen kokouskäytäntöihin. Tarvittaessa toteutamme koulutuksen myös tilauksesta. Joten kysy apua!

Tanu Heikkinen
Rehtori
tanu.heikkinen(at)tjs-opintokeskus.fi  

Julkaisuaika: 

Perjantai, lokakuu 7, 2022

Lisää uutisia