Osaamisen tunnistaminen – piilevä potentiaali esiin

Kuvituskuvassa alalaidassa näkyvät naisen silmät, jotka katsovat pän yläpuolella syttynyttä lamppua.

Olen kouluttanut työnhakutaitoja useita vuosia ja kokemukseni mukaan oman osaamisen tunnistaminen ei ole erityisen helppoa kenellekään.

Luonnontieteilijät sanovat, että oman osaamisen kuvaaminen on heille erityisen vaikeaa, koska he eivät ole samalla tavalla harjaantuneet itseilmaisutaidoissa kuin humanistit. Humanistit taas sanovat, että oman osaamisen kuvaaminen on heille erityisen vaikeaa, koska heidän osaamisensa on niin monitahoista, eikä ollenkaan samalla tavalla selkeää ja helposti kuvattavaa kuin luonnontieteilijöillä.

Tunnistamisen vaikeus johtuu siitä, että olemme jokainen itse liian lähellä omaa osaamistamme. Silmä ei näe itseään – ellei jostain löydy peili.

Osaamisen tunnistamisessa peili voi olla esimerkiksi kysymysten sarja, jonka avulla tunnistan, mitä osaan: Osaan suunnitella oman työni ajankäyttöä. Osaan epäillä, että työni ajankäyttö vaikuttaa muihin ihmisiin. Osaan muilta kyselemällä selvittää, mitä asioita minun pitäisi priorisoida, kun katsotaan koko organisaation ajankäyttöä.

Kaikki eivät saa arvioitua oman osaamisen karttumista kysymystyökalujen avulla. Jotain puuttuu. Viime kädessä tarvitsemme toisia ihmisiä, jotta uskallamme sanoa: Minä osaan. Osa varaa ammattiliitoltaan uraneuvontatapaamisen. Myös liiton jäsenillassa tehty osaamisen tunnistaminen toimii hyvin. Toisen ihmisen mukana osaamisen arviointiin tulee mukaan uusi komponentti: arvot. Kun toinen huomaa osaamisen, se saa arvon.

Toisen ihmisen avulla on myös helpompi tunnistaa, mistä osaaminen koostuu. Olen ajanhallintaosaaja siksi, että ajattelen kokonaisvaltaisesti ja osaan kysyä asiakkaalta tiedot kerralla. Ja siksi, että tunnistan tapaukset, joissa tulee varautua poikkeamiin. Kun tunnistan tämän, voin etsiä töitä, joissa osaamiseni pääsee loistamaan.

Osaamisen tunnistamista voi suositella myös yrityksille. Mitä paremmin niissä tiedetään, mitä osaamista työssä vaaditaan, sen paremmat mahdollisuudet niillä on laajentaa osaajien etsintää. Jos osaamista ei tunnisteta, haku perustuu vain totuttuun malliin tai kenen on nähty tekevän samaa työtä jossain toisessa yrityksessä. Silloin potentiaalisten osaajien joukko voi näyttää kovin pieneltä. Pätevä osaaja voi löytyä työttömistä työnhakijoista, vastavalmistuneista ja alan vaihtajista.

Inka Ukkola, kulttuurisihteeri ja kouluttaja, TJS Opintokeskus

Lisää uutisia