Tasa-arvotyö toimihenkilöliikkeessä

Tasa-arvotyön toimintatavat ja rakenteet toimihenkilöliikkeessä -tutkimushankkeessa selvitettiin, millä tavoin naisten ja miesten välinen tasa-arvo ja palkkatasa-arvo on ymmärretty. Tutkimus on ensimmäinen, joka on tarkastellut toimihenkilöliikkeessä tehdyn tasa-arvotyön historiaa ja nykyisyyttä. Toimihenkilöliikkeellä tarkoitetaan palkansaajakeskusjärjestöjä Akavaa ja STTK:ta ja niiden liittoja sekä vuonna 1992 konkurssiin mennyttä Toimihenkilö- ja Virkamiesjärjestöjen Keskusliittoa (TVK) liittoineen.

Toimihenkilöliike näyttäytyy tasa-arvon edistäjänä, mutta myös esteitä ja hidasteita on ollut. Syynä tähän ovat olleet paitsi erilaiset jakolinjat, myös erot nais- ja miesvaltaisten liittojen toiminnassa. Liitot, joissa naisia on jäseninä enemmän kuin miehiä, ovat ajaneet palkkatasa-arvoa ja muita tasa-arvotyön päämääriä aktiivisesti. Tutkimushankkeen tarkasteluajanjakso ulottuu 1960-luvulta 2010-luvulle.

Hankkeen rahoitti Työsuojelurahasto.

Lisää materiaaleja

Reilu Peli työyhteisöille logo, jossa kaksi puhekuplaa päällekkäin ja teksti Reilu Peli työyhteisöille.

Reilu Peli työyhteisöille

Reiluun peliin työyhteisöissä kuuluu työhyvinvointi eri näkökulmista. Sivulle kootut työhyvinvoinnin…