Reilu Peli -käsikirja

Käsikirjan kansikuvassa henkilöstän edustajia kuvaavat piirroshahmot.

Ohjeita työhyvinvoinnin kehittämiseen, epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittelyyn.

Käsikirja sisältää käytännön tietoa, toimintamalleja ja tehtäviä. Se soveltuu henkilöstön edustajille, esimiehille ja työyhteisöjen kehittäjille.

Epäasiallisen kohtelun syitä haetaan usein ”henkilökemiasta” eli siitä, että tietyt henkilöt eivät tule toimeen keskenään. Työyhteisöllä tai esimiehellä ei ole kuitenkaan mahdollisuuksia vaikuttaa työntekijöiden välisiin ”henkilökemioihin”. Siksi Reilu Peli -käsikirjassa keskitytään työn tekemistä ja ristiriitojen ratkaisua edistävien käytäntöjen kuvaamiseen ja niiden kehittämiseen.

Käsikirja ohjaa mm. siihen, kuinka

  • työhyvinvointia heikentävät tekijät saadaan esille (arvioidaan kuormitustekijät)
  • määritellään, mikä on epäasiallista käyttäytymistä
  • sovitaan työhyvinvoinnin kehittämistoimista
  • laaditaan pelisäännöt
  • työkäytäntöjä ja prosesseja voidaan lähteä kehittämään
  • sovitaan yhteisesti toimintatavoista, jos epäasiallisuuksia ilmenee
  • määritellään hyvä työn tekemisen kulttuuri ja kuinka siihen päästään

  Lisäksi käsikirja antaa konkreettisia toimintamalleja siihen, miten ristiriitoihin voidaan puuttua välittömästi, ennen niiden kärjistymistä. Omat muistilistansa annetaan:

  • henkilölle, joka on kokenut tulleensa kohdelluksi epäasiallisesti
  • henkilölle, jonka väitetään kohtelevan toista epäasiallisesti
  • esimiehelle, jolle ilmoitetaan epäasiallisesta kohtelusta
  • työtoverille, joka havaitsee epäasiallista kohtelua
  • työsuojeluvaltuutetulle ja
  • luottamusmiehelle.

  Epäasiallisen kohtelun tilanteiden selvittely on hankalaa ja vie työyhteisöjen voimavaroja tärkeimmältä työltä eli perustehtävän toteuttamiselta. Siksi on tärkeää, ja myös taloudellisesti järkevää, panostaa henkiseen työsuojeluun ja epäasiallisen kohtelun ennaltaehkäisyyn.

  Käsikirja on työstetty yhdessä ammattiliittojen kanssa vuonna 2010.

  Hinta 31 euroa. Sivuja 80. ISBN 978-952-5091-19-9.

  Tilaa julkaisu toimistostamme toimisto@tjs-opintokeskus.fi.

    Lisää materiaaleja

    Neuvottelutaidon oppaan kansikuvassa päät muodostavat neuvottelijoiden ympyrän.

    Neuvottelutaidon opas

    Opas antaa käytännön välineitä työpaikan neuvottelutilanteisiin. Se soveltuu niin henkilöstön…