Osaaminen näkyväksi työtodistukseen

Opas käsittelee työssä hankitun osaamisen tunnistamista ja näkyväksi tekemistä. Oppaassa neuvotaan, kuinka osaaminen voidaan kirjata työtodistukseen tai huomioida suoraan työpaikalla ajatellen palkkauksen tai työtehtävien muutoksia.

Työssä hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen koskettavat jatkuvasti aina vain suurempaa joukkoa työssäkäyvistä. Oman osaamisen näkyväksi tekemistä tarvitaan työnhaussa tai valmistauduttaessa palkkauksen arviointikeskusteluun, mutta työssä hankittua osaamista luetaan hyväksi myös hakeuduttaessa koulutukseen.

Tässä oppaassa on kolme osaa. Niistä ensimmäinen neuvoo, miten työntekijän työssä hankittua osaamista voidaan tunnistaa ja dokumentoida oppilaitoksessa tapahtuvaa hyväksilukemista varten. Luku sisältää omat ohjeet työntekijälle ja hänen esimiehelleen sekä omat ohjeet oppilaitoksen edustajalle.

Oppaan toinen osa valmentaa työntekijää ja esimiestä laatimaan osaamisperustainen työtodistus työpaikan vaihtajalle. Oppaasta löytyvät erilliset ohjeet työntekijälle ja esimiehelle.

Kolmas osa käsittelee osaamisen tunnistamista työssä oppimista varten. Se käsittelee osaamisen tekemistä näkyväksi työpaikalla, jossa aihe koskettaa niin palkkauksen kehittymistä kuin työtehtävien muutoksiakin.

Opas on Euroopan sosiaalirahaston rahoittama. Julkaisuvuosi 2012.

Hinta on 2 euroa. Sivuja on 33. ISBN 978-952-509-121-2.

Tilaa opas toimistostamme toimisto@tjs-opintokeskus.fi.

Lisää materiaaleja

Neuvottelutaidon oppaan kansikuvassa päät muodostavat neuvottelijoiden ympyrän.

Neuvottelutaidon opas

Opas antaa käytännön välineitä työpaikan neuvottelutilanteisiin. Se soveltuu niin henkilöstön…

Käsikirjan kansikuvassa henkilöstän edustajia kuvaavat piirroshahmot.

Reilu Peli -käsikirja

Ohjeita työhyvinvoinnin kehittämiseen, epäasiallisen käyttäytymisen ennaltaehkäisyyn ja ristiriitojen selvittelyyn. Käsikirja…