Etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon

Etäosallistuminen on mukana yhdistyslaissa, jotta yhdistyksen jäsenillä olisi enemmän mahdollisuuksia osallistua yhdistyksen päätöksentekoon paikasta riippumatta. Etäosallistuminen koskee yhdistyksen kokousta, valtuutettujen kokousta, jäsenäänestystä ja liittoäänestystä.

Etäosallistumisella ei voida korvata yhdistyksen fyysistä kokousta, vaan kyseessä on vaihtoehtoinen osallistumismuoto. Etäosallistumisen mahdollistaminen ei myöskään anna oikeutta rajoittaa jäsenten osallistumista fyysiseen kokoukseen. Etäosallistuminen voi tapahtua ennen kokousta tai kokouksen aikana tietoliikenneyhteyden, muun teknisen apuvälineen ja/tai postin avulla, jos yhdistyksen säännöissä niin määrätään.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet sen sijaan voivat osallistua etänä hallituksen kokoukseen, jos siitä on yhteisesti sovittu.

Oppaan sisältö

  • Etäosallistumisen perusperiaatteetEtäosallistuminen mukaan sääntöihin

Katso lisätietoja yhdistyslaista, jossa mainintoja etäosallistumisesta eri kohdissa.

Lisää materiaaleja

Reilu Peli työyhteisöille logo, jossa kaksi puhekuplaa päällekkäin ja teksti Reilu Peli työyhteisöille.

Reilu Peli työyhteisöille

Reiluun peliin työyhteisöissä kuuluu työhyvinvointi eri näkökulmista. Sivulle kootut työhyvinvoinnin…