Järjestöjen koulutuksista voi nyt saada opintopisteitä

Vapaan sivistystyön lainsäädäntöä muutettiin vuonna 2021. Muutoksen jälkeen myös tutkintoon johtamaton koulutus on helpommin tunnistettavissa, kun vapaan sivistystyön koulutuksia on mahdollista kirjata valtakunnalliseen opinto- ja tutkintorekisteriin eli Koskeen. Koulutusten osallistujille tietovaranto on ehkä tutumpi nimellä Oma opintopolku. Koulutusten vieminen kansalliseen opintosuoritusten ja tutkintotietojen Koski-tietovarantoon edellyttää koulutuksen kuvauksen ja laajuuden määrittelyä ja suunnittelua osaamisperusteisesti. Lisäksi osaaminen tulee myös arvioida vähintään asteikolla hyväksytty/hylätty.

Osaamisen tunnustamisessa on yksilöille monia hyötyjä. Viralliset todistukset opinnoista voivat edesauttaa työnsaantia tai uralla etenemistä. Kuvattu osaaminen voi olla avuksi myös palkkaneuvotteluissa ja kehityskeskusteluissa. Opiskelijat voivat mahdollisesti hyväksi lukea vapaassa sivistystyössä suoritettuja opintoja omissa oppilaitoksissaan. Ammattiliitot, jotka tarjoavat jäsenilleen opintopisteytettyjä koulutuksia tarjoavat arvokasta etua jäsenistölleen.

Ammattiliittojen koulutuksista jäsenille lisäarvoa opintopisteinä

Ammattiliitoissa on paljon osaamista ja laadukasta koulutusta esimerkiksi luottamushenkilöille ja yhdistystoimijoille. Oman koulutustarjonnan tarkastelu osaamisperusteiseksi auttaa Akavan ja STTK:n jäsenjärjestöjä kehittämään omaa koulutustarjontaansa. Osaamisperustainen koulutussuunnittelu kannustaa liittoja miettimään koulutustensa sisällöt ja tavoitteet perinpohjaisesti. Suunnittelemalla osaamistarpeita strategisista lähtökohdista voidaan saada vastauksia sellaisiin kysymyksiin kuin, miten tunnistetaan järjestöissä oleva osaaminen, millaista osaamista tulevaisuudessa järjestöissä tarvitaan ja miten osaamistarpeisiin vastataan suunnittelemalla järjestöjen omia koulutuksia.  

Yhteiskunnallisesti osaamisen tunnistaminen ja osaamisperustainen koulutussuunnittelu on tärkeää, koska sen myötä syntyy yhteiskuntaa lisää osaamista ja osaavia toimijoita. Myös valmistuminen ja työelämään siirtyminen nopeutuu, kun jo hankittua osaamista tunnistetaan tutkinto-opiskelussa.

TJS Opintokeskus vie akavalaisten ja STTK:laisten liittojen koulutukset KOSKI-rekisteriin

Akavan ja STTK:n yhteisenä koulutusorganisaationa TJS Opintokeskuksella on osaamisperusteisten koulutusten järjestämislupa. Autamme jäsenjärjestöjä suunnittelemaan ja toteuttamaan osaamisperusteisia koulutuksia, viemme opintosuunnitelmat ePerusteisiin ja lopulta osallistujien suorituksen Koski-järjestelmään. Kokoamme koulutusten suunnittelijoita yhteen verkostoitumaan ja kehittämään omaa suunnitteluosaamista tarjoamalla tapoja koulutusten osaamistavoitteiden luomisessa ja tukea osaamisen arvioinnin pohtimisessa. TJS Opintokeskus tekee tiivistä yhteistyötä muiden opintokeskusten kanssa ja kehitämme jatkuvasti yhdessä osaamisperusteisten koulutusten ohjeistuksia ja toimintatapoja.  

TJS Opintokeskus tarjoaa kahta opintopisteytettyä koulutuskokonaisuutta vuodelle 2022. Lisäksi pilotoimme liittojen asiantuntijoille yhteisen työpajan osaamisperusteiseen koulutussuunnitteluun ja tarjoamme asiantuntijoille henkilökohtaista ohjeistusta ja tukea.  

Tule mukaan KOSKI-infoon

Jos koulutusten vienti Koski-rekisteriin kiinnostaa, niin tule mukaan Koski-infoomme 1.9. klo 9.00. Infotilaisuudessa kerromme yleisesti mistä Koski-kelpoisten koulutusten toteuttamisessa on kyse, miten liitot voivat hyödyntää osaamisperusteista oppimista ja mitä hyötyä siitä on osallistujalle.

Olemme osaamisperusteisten koulutusten matkan alussa ja toivomme, että voimme kulkea ja kehittyä siinä yhdessä teidän asiakkaittemme kanssa. Kehitetään Osaamista yhdessä!

Teksti: Koulutus- ja kehittämisasiantuntija Leena Könkkölä

Julkaisuaika: 

Torstai, elokuu 25, 2022

Lisää uutisia