TJS-tuki

Taloudellinen tuki akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksiin.

Mikä on TJS-tuki?

TJS-tuki on valtion avustusta akavalaisten ja STTK:laisten järjestöjen koulutuksille. Tukea voivat hakea keskusjärjestöt sekä niiden liitot, yhdistykset, ammattiosastot ja aluetoimikunnat.

Kun järjestöt hakevat tukea, kirjaamme koulutusten määrän, tunnit ja osallistujat. Tämän tilaston raportoimme Tilastokeskukselle. Näin akavalaisten ja STTK:laisten ammattijärjestöjen rooli osaamisen kehittäjinä suomalaisessa yhteiskunnassa tulee näkyväksi ja mahdollistaa sen, että valtio tukee koulutusta jatkossakin.

Mihin tukea saa?

Myönnämme tukea ohjattuun opetukseen lähi- ja verkkotilaisuuksissa sekä itseopiskeltavien verkkokurssien materiaalien työstämiseen. Jos työstät itseopiskeltavaa verkkokurssia, niin kirjaa työstämiseen käytetyt työtunnit talteen, jotta voit todentaa ne tukihakemuksessa.

Ohjattua opetusta tapahtuu muissakin yhteyksissä kuin nimenomaisesti koulutukseksi nimetyssä. Ota vinkkejä opetustilanteista infotaulusta.

Kuvituskuva Mihin voi hakea TJS-tukea infograafista

PDF

Infotaulu

Esimerkkejä ohjatusta opetuksesta.

Tuen määrä

Tuki määräytyy opetustuntien, menojen ja osallistujamäärän mukaan. Pienryhmätyöskentely lisää opetustunteja, mikäli osallistujamäärä täyttyy. Minimituntimäärää ei ole.

Miten haen tukea?

Helpoin tapa hakea tukea on TJS-tuen verkkopalvelun kautta. Yhdellä hakemuksella voit hakea tukea useampaan koulutukseen. Verkkopalvelussa pystyt myös tallentamaan keskeneräisiä hakemuksia ja näet, mitä hakemuksia olet jo tehnyt.

Tukihakemukseen tulee liittää koulutusohjelma ja osallistujalista. Myös kopiot koulutuksen laskuista, jollei yhdistys ole tehnyt kuitittomuussopimusta. Kuitittomuussopimus tarkoittaa, että tukihakemukseen liittyviä kuitteja ei tarvitse lähettää, mutta alkuperäiset tositteet on säilytettävä kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

Verkkopalvelun käyttöä voi testata testitunnusten avulla. Tunnukset saat toimistostamme.

Ohjeita hakemiseen

PDF

TJS-tukiohje

Tiivis esittely TJS-tuesta ja sen hakemisesta.

Usein kysytyt kysymykset

Katso löytyisikö listasta vastaus sinunkin kysymykseesi.

Ota yhteyttä

Kaikissa TJS-tukeen liittyvissä kysymyksissä sinua neuvovat koulutusassistenttimme. Lähetä viesti toimisto@tjs-opintokeskus.fi tai soita 09 229 3030.

Pyydä tunnukset verkkopalveluun

Jos järjestölläsi ei vielä ole tunnuksia palveluun, täytä tunnuksenhakulomake ja lähetä allekirjoitettuna meille TJS Opintokeskukseen sähköpostilla tai postitse.

TJS-stöd för utbildning

STTK:s och Akavas föreningar och förbund kan söka statsstöd för sådana kostnader som förorsakas av anordnade utbildningar. Statsstödet hör till det stöd åt fria folkbildningsarbetet, som undervisnings- och kulturministeriet beviljar.

Stödet beviljas för vägledande inlärning, såsom närundervisning, nätundervisning, seminarier, föreläsningar (även medlemskvällarnas informationstillfällen och grupparbeten), guidade besök och studieresor. Stöd beviljas inte för möten och nöjesevenemang.

Om du behöver råd, kontakta Inka Ukkola, inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi, tel. 040 706 4548.

Raportoinnin muutos

TJS Opintokeskuksen tulee raportoida rahoittajalle eli Opetus- ja kulttuuriministeriölle aikaisempaa tarkemmin sekä omista että TJS-tukea saavien järjestöjen koulutuksista. Tilastokeskus kerää nämä tiedot OKM:lle. Tämä tarkoittaa muutoksia TJS-tuen hakemiseen ja osallistujatietojen raportointiin 1.1.2024 alkaen.

Olemme koonneet TJS-tuki ja tilastointi -sivuille tietoa ja vinkkejä osallistujatietojen raportoinnista. Ohjeistukset tarkentuvat kevään 2024 aikana.