TJS-tuki: usein kysytyt kysymykset

Millaiseen tilaisuuteen tukea voi hakea?

TJS-tukea voi hakea oppimistilaisuuksiin. Se tarkoittaa, että joku opettaa, ohjeistaa tai informoi ja osallistujat saavat tietoa ja oppivat. Eli tilaisuudessa on jokin opinnollinen sisältö sekä paikalla kouluttaja ja osallistujat. Katso vinkkejä infotaulustamme.

Kuinka pitkä tilaisuuden tulee olla?

TJS-tuki myönnetään per opetustunti, jonka kesto on 45 minuuttia. Yksikin opetustunti riittää.

Mitä vaaditaan, jotta tuen saa?

Järjestösi tulee olla joko akavalainen tai STTK:lainen liitto tai yhdistys ja sinulla tulee olla tunnukset tuenhakujärjestelmään. Tukihakemuksessa sinun tulee ilmoittaa ohjelma ja osallistujat sekä tilaisuuden mahdolliset kustannukset. Lisäksi sinun tulee vakuuttaa, että koulutus ei saa muuta valtion tukea ja säilytätte kulutositteet kirjanpitolain edellyttämällä tavalla.

Miksi ohjelma tarvitaan?

Ohjelma tarvitaan, jotta TJS-tuen perustana oleva opetustuntimäärä voidaan laskea

Millainen ohjelman pitää olla?

Koulutuksen ohjelmasta tulee ilmetä koulutuksen nimi, koulutuksen alkamis- ja päättymisajankohta, ohjelmassa mahdollisesti olevat tauot sekä opetustuntien aiheet ja kouluttajat. Toivomme myös, että painetussa ohjelmassa tai tilaisuuden verkkosivuilla lukee ”Teemme yhteistyötä TJS Opintokeskuksen kanssa”.

Millainen osallistujaluettelon pitää olla?

Koulutuksen osallistujaluettelosta tulee ilmetä koulutukseen osallistuneet henkilöt, etunimi ja sukunimi. Osallistujaluettelo on erityisen hyvä silloin, kun siinä on yhteenlaskettuna miehet, naiset ja muut osallistujat.  

Miksi osallistujaluettelo tarvitaan?

Osallistujaluettelolla TJS-tuen hakija varmentaa koulutukseen osallistuneet henkilöt.

Miten todennan verkkokoulutuksen osallistujat?

Etäopetusvälineistä saa yleensä ladattua osallistujalistan. Mikäli osallistujaluetteloa ei saa ladattua tai useat osallistujat eivät ole oikeilla nimillään etäkoulutustilassa, niin suosittelemme keräämään etä- ja hybriditilaisuuksissa osallistujien ennakkoilmoittautumiset ja lähettämään sen.

Osallistujien profiilitiedot exceliin

 TJS-tuen hakijan tulee kerätä ja raportoida osallistujien profiili-/taustatiedot. Tarvitsemme ne viranomaistehtävää varten. Profiilitiedot voi raportoida määrämuotoisen excelin avulla. On tärkeää, että Excel-raportti on määritellyn mallin mukainen, sillä vain mallin mukaiset yhteenvedot siirtyvät automaattisesti TJS-tuen verkkopalveluun. Vastausten tulee siis olla kirjoitettu täsmälleen Excel-pohjan vastausvaihtoehtojen mukaisesti

Tietosuojalainsäädäntö ja osallistujalista?

Tarvitsemme tiedot osallistujista viranomaistehtävää varten. Osallistujalistan lähettäminen on tietosuojalainsäädännön mukaista. Koulutusten osallistujia ei tallenneta yksittäisinä henkilöinä TJS-tukijärjestelmään, joten heistä ei muodostu rekisteriä. Opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Tilastokeskuksen tilastointia varten tallennamme osallistujien kokonaismäärän ja sukupuolen. Tietojen luovuttamisessa sovelletaan lakia vapaasta sivistystyöstä (21§). Tietoja säilytetään kirjanpitolain mukaan.

Mitä tarkoittaa tilaisuuskokonaisuus?

Tilaisuuskokonaisuus tarkoittaa tukihakemusta, johon on liitetty usean tilaisuuden tiedot.

Mitä hyötyä on tilaisuuskokonaisuudesta?

Kokonaisuuden avulla lisäät yhteen hakemukseen useamman tilaisuuden. Tällöin voit yhdistää yhteen hakemukseen koulutuksia, joissa on vähän ja toisissa taas paljon kuluja. Yhdistämällä järjestö saa yleensä enemmän tukea.

Mitä tarkoittaa rinnakkaisryhmä?

Rinnakkaisryhmät tarkoittavat samaan aikaan eri vetäjien johdolla tapahtuvaa opetusta pienryhmissä.

Meitä on kaksi järjestäjää kuka hakee tuen?

Vain yksi järjestö voi hakea tukea. Osapuolet sopivat keskenään kumpi järjestö hakee TJS-tuen. Tuki maksetaan hakijalle ja järjestöt voivat jakaa sen keskenään sopimallaan tavalla.

Miten järjestömme pääsee TJS-tuen hakijaksi?

Järjestösi tai yhdistyksesi tulee olla Akava ry:n tai STTK ry:n jäsenjärjestö (ammattiliitto) tai johonkin näihin ammattijärjestöihin kuuluva jäsenjärjestö (esimerkiksi paikallis- tai alueyhdistys tai ammattiosasto). Tällöin järjestösi edustaja voi ilmoittautua TJS-tuen hakijaksi ja hakea tunnukset tuen hakemista varten. Yhdistyksellä tulee olla y-tunnus ja sen omaan käyttöön tarkoitettu pankkitili.

Miten järjestön uutena tuenhakijana saan tunnukset?

Voit hakea tunnukset täyttämällä tunnuksenhakulomakkeen. Hakemuksen vahvistaa järjestön nimenkirjoittaja (sähköisellä) allekirjoituksellaan. Kun allekirjoitettu hakemus on käsitelty, lähetämme sinulle tunnukset. Lataa tästä tunnuksenhakulomake.

Kuka neuvoo minua?

TJS-tukiasioissa sinua neuvovat koulutusassistentit. Lähetä kysymyksesi osoitteeseen toimisto@tjs-opintokeskus.fi tai soita (09) 229 3030. Ruotsiksi neuvontaa antaa kulttuurisihteeri Inka Ukkola, inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi, puh. 040 706 4548.

Miksi tuen hakeminen on tärkeää?

TJS Opintokeskuksen jakama Opetus- ja kulttuuriministeriön tuki on tarkoitettu järjestöjen koulutuksen tukemiseen. Tuen tarkoitus on edistää järjestöjen järjestämää koulutusta, mikä vahvistaa jäsenten ja kansalaisten kykyä toimia niin työelämässä kuin yhteiskunnassa yleensä ja siten vahvistaa myös demokratiaa. Haetun ja jaetun tuen määrä vaikuttaa tulevien vuosien tuen määrään.