Toimihenkilöalojen ensimmäisen keskusjärjestön perustamisesta 100 vuotta

Ensimmäinen toimihenkilökeskusjärjestö, Henkisen Työn Yhtymä HTY, perustettiin sata vuotta sitten, 20.4.1922.

Keskusjärjestöön liittyi monia ammattiliittoja, joiden työn jatkajat kuuluvat nyt joko Akavaan tai STTK:hon. Nimi Henkisen Työn Yhtymä HTY kiteytti keskusjärjestön perustamisajatuksen: myös henkistä työtä tekevät ovat työntekijöitä ja tähän palkansaajaidentiteettiin kuuluu lupa ja oikeus pyrkiä vaikuttamaan palkkaan ja työehtoihin.

Juuri toimihenkilöiden kohdalla ajatus oikeudesta ajaa oman ammattiryhmän etuja otti koville niin palkansaajilla kuin työnantajillakin. Ammatilliseen järjestäytymiseen sisältyy ajatus työsuhteen epätasa-arvoisuudesta. Työnantajalla on paljon vahvempi neuvotteluasema kuin työntekijällä. Liittymällä yhteen, yhteiseksi järjestöksi jäsenten on mahdollista käyttää kaikkien järjestöön kuuluvien yhteen liittynyttä neuvotteluvoimaa isompien tavoitteiden ajamiseen.

1920-luvulla ajatus toimihenkilöammateissa toimivista epätasaveroisena neuvotteluosapuolena oli monelle vaikea sulattaa. Moni toimihenkilö mielellään näki itsensä erityistapauksena – suhteessa työväestöön. Ja moni työnantaja totesi ääneen, että koska työnantaja pitää toimihenkilöiden eduista jo valmiiksi erityisen hyvää huolta, näiden järjestäytymistä ei pitäisi edes sallia. Todellisuudessa yksittäisillä toimihenkilöliitoilla ja -yhdistyksillä oli tuolloin jo pitkä paikallisen neuvottelemisen historia takanaan. Sitä osaamista käytettiin hyväksi, kun ensimmäinen keskusjärjestö saatiin pystyyn.

Tutustu HTY:n tarinaan toimihenkilöliikkeen museossa.

Toimihenkilöarkisto on tuonut digitaalisesti kaikkien kiinnostuneiden saataville HTY:n varhaiset asiakirjat:

Pöytäkirjat 1922
Pöytäkirjat 1923
Toimintakertomus 1923-1924
Toimintakertomus 1925-1926
Toimintakertomus 1927

TJS Opintokeskus ja sen taustalla oleva Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto TJS, toteuttavat yhdessä Toimihenkilöarkiston kanssa toimihenkilökenttään liittyvää kulttuurityötä mm. tuomalla esiin historiatietoa.

Lisää uutisia