Työhyvinvointiwebinaarit alkavat

Kokeilemme uutta ja käynnistämme uuden työhyvinvointiwebinaarisarjan Akavan ja STTK:n liittojen jäsenille. Webinaarit tarjoavat tietoa ja näkökulmia työhyvinvoinnin vahvistamiseen ja niiden puhujiksi pyydetään tunnettuja kouluttajia.

Ensimmäisen luennon aiheena on Rohkeus myötätuntoon. Rohkeus toimia myötätuntoisesti on vahva yhteiskunnallinen voima. Luento tarjoaa tietoa ja näkökulmia myötätunnon hyödyistä työssä ja työyhteisöissä. Myötätuntoisilla teoilla on tutkimusten mukaan mitattavissa oleva vaikutus työmotivaatioon, tehokkuuteen ja tuloksiin. Työelämässä tarvitaankin myötätuntoista rohkeutta toisten kohtaamiseen ja yhteiseen kehittämiseen.

Luennon puhuja Anne Birgitta on kansainvälinen tutkija ja innostava, erittäin pidetty luennoitsija, joka työskentelee Helsingin yliopistossa kirkkososiologien professorina. Parhaillaan Pessi tutkii kahden tutkimustiiminsä kanssa muun muassa myötätunnon voimaa yhteiskunnassa kuten myös inhimillistä työelämää ja myötätuntoharjoitteiden, voimaa yhteisöissä.

Toinen hyvinvointiwebinaari toteutetaan syksyllä.

Rohkeus myötätuntoon 18.5.2022 klo 16-17
Tilaisuus on maksuton.

Lisää uutisia