TJS-tukineuvonta avasi mahdollisuudet

Omaehtoisen työllistymisen tuki OTTY ry:n vuoden 2021 puheenjohtaja Satu Myller tapasi TJS Opintokeskuksen kulttuurisihteeri Inka Ukkolan ja keskusteli hänen kanssaan, mihin kaikkeen TJS-tukea voi hakea.

”On ollut vaikea hahmottaa, mihin kaikkeen tukea voi hakea ja mitkä kaikki kustannukset voi liittää mukaan”, sanoo Myller.

”Nyt tuli selkeästi esiin, että esimerkiksi yhdessä laskussa olevia kustannuksia voi eritellä – osa on hyväksyttäviä, osa ei. Kävin Inkan kanssa laskuja läpi ja Inka kertoi, mitä voi hyödyntää.”

Kustannusten lisäksi tapaaminen auttoi ymmärtämään, millaiseen toimintaan tukea voi hakea.

”Meillä on ollut iso muutos OTTYn toiminnassa, kun työttömille suunnattu palvelu on konseptoitu uudelleen. Tuotamme nyt työnhakuvalmennusta verkossa uravalmentajan ohjaamana.”

”Kävimme läpi, mikä valmentajan työstä soveltuu TJS-tuen piiriin. Sitä on tietysti itse tapaamisten ohjaaminen, mutta myös osallistujien tehtäväpalautteisiin käytetty työ”, sanoo Myller. 

OTTYssa suunniteltiin uravalmentajan työajanseuranta niin, että siitä on helppo poimia soveltuvat työtunnit TJS-tukihakemusta varten.

”Inkan kanssa löysimme kaikkiaan 300 tuntia ja saimme tukea 5000 euroa. TJS-tuki kevensi merkittävästi kustannusrakennettamme uudistetun toimintamme aloituksessa”, kiittelee Myller.

OTTY ry on yhdeksän akavalaisen liiton yhteinen yhdistys.

TJS-tukineuvonta

Jos kaipaat TJS-tuen hakuun järjestökohtaista ohjeistusta, niin sovi neuvontatapaaminen. Asiantuntijamme auttavat:
Inka Ukkola, puh. 040 706 4548 ja
Leenä Könkkölä, puh. 044 069 9979
etunimi.sukunimi@tjs-opintokeskus.fi

Lisää uutisia